Yurt Dışında Tasarım İzleme Hizmeti Almak Mümkün Müdür?

Yurt dışında uluslararası veya ülkesel olarak  başvuru yapılmış tasarımlar bültenlerde yayımlanır.  Bu yayımlarda aylık olarak tasarım izleme yapmak mümkündür.  ALKAN PATENT ‘in bu alanda uluslararası kuruluşlarla yaptığı iş birliği çerçevesinde, yurtdışında  hak sahibinin tasarımını izleyerek olası hak kaybının önüne geçilmesi sağlanabilmektedir.

Yurt Dışında Endüstriyel Tasarım Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yurt dışında temel olarak üç ayrı başvuru sistemi mevcuttur

*Topluluk Tasarım Tescil Sistemi Topluluk Tasarım Tescili, Avrupa Birliği üyesi ülkelerini kapsayan koruma sistemi olup, başvuru için yetkili ofis ise İspanya Alicante'de bulunan Avrupa İç Pazarda Uyum Ofisi'dir. (OHIM-Office For Harmonization İn The Internal Market).

Topluluk Tasarım Tescillinin en önemli özelliği tek bir başvuru ile 27 Avrupa Birliği ülkesinde tasarımların koruma altına alınabilmesini sağlayan bir sistem olmasıdır. Aynı sınıfta yer alması ya da aynı set ve takıma dâhil olması koşuluyla birden fazla tasarım bir başvuruda sunulabilir. Tescilli tasarımlar başvuru tarihi itibari ile 5 (beş) süre ile korunmakta olup, 5(beş) yıllık dönemlerde 25(yirmi beş) yıla kadar tescil koruması uzatılabilmektedir.

Topluluk tasarımı başvuruları şekli şartlar bakımından incelenir ve ilanı açılır. Başvuruya itiraz edilmesi durumunda ise esas bakımından da inceleme yapılır. İtiraza verilen karara karşıda OHIM kendi bünyesinde temyize gidebilmektedir. Tecavüz ve hükümsüzlük davaları Topluluk Tasarımı ve Mahkemelerinde İleri sürülebilir.

* Lahey Antlaşması kapsamında uluslararası tescil sistemi 01.01.2015 tarihinden itibaren ülkemizde uygulanmaya başlayan tasarımların uluslararası tesciline ilişkin Lahey Anlaşması Cenevre Metni’ ne göre tek bir başvuru ile üye ülkede/ülkelerde (üye ülkeler içerisinden müracaat talep edilen ülkeleri seçme şansı mevcuttur) tasarım tescili yaptırmak mümkün olmaktadır.

* Ülkesel Tasarım Tescili Yukarıda sayılan tescil sistemlerine dâhil olmayan diğer dünya ülkelerinde her ülkenin yönetmeliğine göre tek tek başvuru yapılarak tescil talebinde bulunması gerekmektedir.

Toplu Tasarım Tescil Sistemlerinin Avantajları Nelerdir?

Toplu tescil sistemleri; OHIM (Avrupa Birliği Uyumlaştırma Ofisi) yapılacak tek bir başvuru ile 27 Avrupa ülkesinin tamamında geçerli olan tescil imkânı veya Uluslararası Büro (WIPO) nezdinde yapılacak tek bir başvuru ile tercih edilen ülke/ülkelerde endüstriyel tasarım koruması elde etme imkânı veren uluslararası tescil sistemleridir. Bu sistemlerde yapılacak başvuruların ayrı ayrı yapılacak başvuruya oranla daha az maliyetli olması ve tüm işlemlerin tek bir merkezden yürütülmesi sistemin önemli bir avantajıdır.