Tasarım Tescil Hizmeti

Tasarım Nedir?

Bir ürünün tamamını veya bir parçasının çizgi, şekil, desen,  doku , sunum şekli, logo, konsept gibi insan duyuları ile algılanabilen unsur ve özelliklerinin oluşturduğu görünümüne verilen isimdir.

Türkiye'de Tasarımların Tescili Ve Korumasında Yetkili Kurum Hangisidir?

Türkiye'de tescil işlemlerinde tek yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumudur.

Tasarım Tesciliyle Korunacak Tasarımlarda Hangi Kriterler Aranır?

 Bir tasarım belge ile korunabilmesi için yenilik ve ayırt edicilik özelliklerine sahip olması gerekir.   

Ayırt edicilik ilgili ürünün benzer özelliklere sahip diğer ürünlerle yan yana getirildiğinde gözle görülür farklılıkların olması anlamında kullanılmaktadır.

Hangi Tasarımlar Tasarım Kapsamında Değildir?

Yenilik ve ayırt edicilik özelliği bulunmayan Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olan, Teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcının teknik zorunluluk gereği yapmak zorunda olduğu tasarımlar ile Bir sisteme bağlandığında kullanım esnasında gözle görünür yerde bulunmayan kısımlar tasarımlara tasarım belgesi verilmez.

Tasarım Hakkı Ne Zaman Korunmaya Başlar?

Tasarım hakkı Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusu yapıldığı an itibariyle koruma altına alınmaktadır.

Tasarımlarda Koruma Süresi Ne Kadardır?

Tasarım başvuruları başvurusu yapıldığı tarih itibariyle her 5 yılda bir yenilemesi yapılması şartıyla 25 yıl süreyle koruma altına alınmaktadır.

Yenileme yapılacak tasarım başvurusu başvurusu yapıldığı tarihten 6 ay önce yenileme yapılabilir başvurusu yapıldığı ay ve gün itibariyle 6 aylık cezalı yenileme süreci ile yenileme yapılabilir

Tasarımlarda Hak Sahibi Kimdir?

Tasarım başvurularında başvuru sahibi tasarımdan doğan haklardan yararlanabilir. Çalışanların tasarımcı olması ile ilgili 6769 smk'nın 74. Maddesinde “Çalışanın, 73 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapmış olduğu tasarımın önemi dikkate alınarak tespit edilecek bir bedel isteme hakkı vardır. Taraflar bu bedel konusunda anlaşamadıkları takdirde söz konusu bedel mahkeme tarafından tespit edilir.”

Türkiye'de Başvurusu Yapılan Tasarımlar Tüm Dünyada Geçerli Midir?

Türkiye'de başvurusu yapılmış,  tescil altına alınmış bir tasarım tüm dünyada geçerli değildir. Tüm dünyada geçerli olmasını isteniyorsa başvuru için ilgili ülkenin patent ofisleri ile irtibata geçirilerek o ülkelerde tasarım başvurusu yapılabilir.

Tasarım Hakkı Ne Zaman Korunmaya Başlar?

Başvurusu yapıldığı tarih itibariyle tasarım müracaat hakkı koruma altına alınır. Tasarımın Tasarım Bülteninde yayımlanması ile hak sahipliği başvuru sahibine geçer.

Tasarımlarda Ayırt Edici Nitelik Kriterleri Nelerdir?

Ayırt edici nitelik; iki ürün yan yana getirildiğinde tüketici kitlesinin dikkat bilinci ve tasarımlar arasında tüketicinin karıştırma ihtimali bilirkişi incelemesi sonucu, tüketici üzerinde bıraktığı genel izlenim olarak değerlendirilmektedir.

İki tasarım arasında “7 farklı değişiklik veya 10 farklı noktanın aynı veya benzer olması gerekir” gibi halk arasında geçen söylentiler doğru değildir.  Burada önemli olan ürünün tüketici nezdinde karıştırılıp karıştırılmayacağıdır.

Tasarım Tescili Ne Tür Haklar Sağlar?

Tasarım tescil belgesi, sahibine her türlü hukuki ve cezai dava açma yetkisini sağlamaktadır. Taklit ürüne veya ürünü üreten araçlara el konulması, el konulan araçların mülkiyetinin hak sahibine verilmesi, hak sahibinin uğradığı maddi zararların tazmini, mahkeme kararlarının basın yoluyla açıklanabilmesi gibi imkânlar tasarım hak sahibine verilmiştir.

Tasarımlarda Araştırma Kriterleri Nelerdir?

TÜRKPATENT araştırma yapılacak ürünün teknik ismi teknik özelliği dikkate alınarak Türk Patent ve Marka Kurumu tasarım siciline kayıtlı tasarımlar arasında lokarno sınıfı veya ürün ismine göre ve başvuru sahibi ismine göre araştırma yapar.

Araştırma yapılırken Türk Patent ve Marka Kurumu sadece sicile kayıtlı tasarımları değil aynı zamanda başvuru sahibine ait web sayfasında veya bu ürünü üretebilecek 3. kişilerin web sayfalarında araştırma yaparak ürünün yeni olup olmadığının teyidi yapılır.

Tasarımınız Taklit Ediliyorsa Ne Yapmak Gerekir?

Tescilli tasarımın taklidi durumunda 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 30.000₺ üzerinde para cezaları mevcuttur. Ayrıca taklit ürünler için hukuk ve ceza davaları açarak uğranılan maddi ve manevi zararlar tazmin ettirilir.

Tasarım İzleme Hizmeti Nedir?

Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatı yapılan tasarımlar ayda iki defa yayınlanan tasarım bültenlerinde yayınlanarak Türk Patent ve Marka Kurumunda ilan edilir

Müşterilerimize ait yapılan tasarım müracaatları ayda iki defa tasarım bülteninde kontrol edilerek benzerlik yönünden karşılaştırılması yapılarak tescilinin engellenmesine yönelik bir çalışmadır.

Bülten de yayınlanan tasarımlara itiraz edilmemesi halinde Türk Patent ve Marka Kurumu bu tasarımları tescilleyerek tescil belgesi verir.

Tescil kararı verilen tasarımlar ancak dava yolu ile iptal edilebildiğinden itiraz edilip edilmeyeceği konusunda vekillerimizden aldığımız talep doğrultusunda itiraz işlemleri gerçekleştirilir

Tasarımda çoklu başvuru yapılabilir mi?

Tasarımlar tekli tasarım tescil başvurusu yapılabilir. Aynı zamanda çoklu tasarım başvurusu da yapılabilir. Başvuru sahibine az maliyetli işlem yapılmasını sağlamaktadır.

Tasarım tescil başvurusunda istem yazımı nedir?

Tasarıma ait ürünün koruma özelliğini anlatan açıklamadır.

Tasarım üzerindeki diğer işlemler nelerdir?

Miras yoluyla intikal,

 Lisans vermek,

Devir etmek,

Rehin

Unvan ve nevi değişikliği

Adres değişikliği

Birleşme bölünme ve ayni sermaye koyma borcu

Tasarım hakkı nasıl sona erer?

Tasarım tescilinin yenilenmemesi , koruma süresinin dolması ve başvuru sahibinin tescilden vazgeçmesi ile sona erer.