Türkiye’de Alınan Bir Marka Tescili Tüm Dünyada Geçerlimidir?

Türkiye’de tescil edilmiş bir marka sadece TÜRKİYE de geçerlidir.  Bir markanın birden fazla ülkede koruma altına alınması isteniyorsa istenilen her ülkede ayrı ayrı veya topluluk başvurusu yapılmalıdır. Tüm dünyada geçerli olabilecek bir sistem bulunmamaktadır.

Yurt Dışında Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Tescil edilmiş bir marka ancak müracaat edildiği ülkede koruma sağlar. Bir marka farklı zaman dilimlerinde farklı ülkelerde başvuru yapılabilir.

Başvuru yapılabilmesi için birkaç sistem bulunmaktadır. Bunlardan bazıları 105 ülkeyi kapsayan Madrid Protokolü (WIPO), 28 ülkeyi kapsayan Avrupa Birliği (OHIM), 16 ülkeyi kapsayan Afrika Ülkeleri (OAPI)

WIPO, OHIM, OAPI vb. Topluluk Markası sistemleri ile birden fazla ülkeye aynı anda başvuru yapılarak oluşabilecek maliyet düşürülmektedir. Bu işlem için her ülkede yeni bir marka vekili ile çalışmaya gerek yoktur.

Münferit sistemde ise her bir ülkede yeniden marka başvurusu yapılmakta ve her ülkede o ülkede bulunan bir vekil ile çalışılması gerekmektedir.

Yurt Dışında Marka Tescil İçin Müracaat Şekilleri Nelerdir?

Yurt dışı marka tescil işlemlerinde toplu tescil sistemleri ve bunun yanında ülkesel olarak müracaat işlemleri yapılabilmektedir. Topluluk markası ve Madrid protokolü toplu tescil sistemlerinden Türk firmaları yararlanabilmektedir.

Toplu tescil Sistemleri’ne üye olmayan diğer ülkeler için ise tek tek müracaat edilerek koruma sağlanabilir ayrıca toplu tescil sistemine üye olan ülkelere hem ülkesel hem de toplu tescil sistemlerinden biri seçilerek marka tescil işlemi yapılabilir.

Markalarda Yurt Dışı Tescil İşlemlerinde Devlet Desteği Varmıdır?

Yapılacak olan marka başvurularında Türkiye CUMHURİYETİ vatandaşı olan Şahıs Şirketlerine ve Tüzel kişilerine YURT DIŞI MARKA TESCİL desteği sunmaktadır. 

-KOSGEB'in Sınai Mülkiyet Hakları

-Yurtdışı Marka Tescil Desteği

-İhracatçılar Birliklerinin Yurtdışı Marka Tescil Desteği

Yurt Dışı Marka Tescili Neden Gereklidir?

İlgili ülke gümrük mevzuatı gereğince mal ve hizmet satışı için marka tescilinin zorunlu olabilmesi

Söz konusu ülke ve ülkelerdeki daha önce tescilli benzer markalardan gelecek hukuki yaptırımlara, kısıtlamalara veya engellemelere maruz kalmamak için,

Hedef pazarda ortaya çıkabilecek benzer ve taklit markaların engellenmesi, İlgili ülke kodu ile uzantılı internet alan adının tescil edilebilmesi

Başka bir ülkede alınan marka tescili Türkiye’de de alınabilir mi?

Tesciller genel olarak ülkesel olduklarından başka bir ülkede alınmış tescil Türkiye’yi etkilemeyecektir. Bunun tersi olarak Türkiye’de alınmış bir marka tescili de başka bir ülkede koruma sağlamamaktadır.

Yurt Dışı Marka Tescili Teşviklerden Yararlanır mı?

Evet, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB tarafından Yurt Dışı Marka Tescilinin önemli bir kısmı karşılanmaktadır.