Harç Bedeli: 0 TL

Hizmet Bedeli: 0 TL

KDV (%20) : 0 TL

Toplam: 0 TL

Marka Nedir?

Firmaya veya ürüne verdiğiniz ismin ve logonun yani kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, sesler gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen işaretlerin tescille koruma altına alınmasıdır.

Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler Nelerdir?

Ayırt edici olmayan, herkes tarafından veya bulunduğu sektörde sıkça kullanılan, aynı zaman da bir ürünün özelliğini, kalitesini, çeşidini belirten, kısaca ilgili ürünü veya sektörü tanımlayan kelimeler marka olarak tescil edilemez. 

Daha önce Türk Patent ve Marka Kurumuna marka başvurusu yapılmış veya tescil edilmiş, koruma süresi devam eden markalarında birebir aynısı 3. Kişiler adına başvuru yapılması halinde reddedilir.

Marka Tescilinin Önemi Nedir?

Ticari amaçla kullanılan bir marka tescil edilmemesi halinde kötü niyetli kişiler tarafından haksız kazanç elde etmek adına kullanılabilir veya tescil edilmek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılabilir.

Uzun süredir kullandığınız ama Tescil ettirmediğiniz markanızı bir başkası sizin izniniz dışında Türk Patent ve Marka kurumuna başvuru yaptığında uzun süreli kullandığınızı ispat edemezseniz bu markaya yaptığınız itiraz olumsuz sonuçlanır ve markanızı kaybedebilirsiniz. Böyle bir durumda o markaya yaptığınız tüm maddi ve manevi emekler boşa gidecektir.

Hatta markanızı çalan karşı taraf sizin bu markayı kullanmanızı engel olacaktır.  Markanızı geri almak için uzun yıllar hukuki savaş vermek zorunda kalabilirsiniz.

Marka Tescil Başvurusundan Önce Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Marka tescili almadan önce bu konuda uzman Marka Patent vekillerinden o markanın Türk Patent ve marka kurumunda uygun olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır.

Marka Ne Zaman Korunmaya Başlar?

Marka Başvuru işlemleri çevrimiçi olarak yapılmaktadır.  Başvurunun yapılması ile markanın koruma süresi başlar.

Marka Tescil Belgesi Ne Tür Haklar Sağlar?

Marka koruma süresinin başlaması marka üzerinde hak sağlamaz, markanın üzerinde herhangi bir hak sağlanabilmesi için markanın tescil edilmiş olması gerekmektedir.  Tescil edilmesi ancak başvurudan sonra markanın bültende yayınlanması, bülten süresinin bitimi ve tescil harcının Kuruma yatırılması aşamalarından sonra mümkündür. Müracaatı yapılan bir marka yönetmelikte belirtilen kriterlere göre inceleme ve araştırmaya tabi tutulmaktadır.   Şekli şartlara uygun bulunan marka müracaatı 3. Kişilerin itirazı için bültende yayınlanır.  2 aylık yayın süresi içinde itiraz gelmemesi halinde tescil kararı verilir.  Tescil kararı verilen markaya tescil harcının yatırılması ile belge vekile iletilir.  Olumlu süreçlerin tamamı ortalama 6 -12 ay içinde gerçekleşmektedir.

Marka müracaat yapıldığı an itibariyle marka üzerindeki haklar başvuru sahibine ait olmakla beraber hukuki haklar markanın tescil edilmesi ile başlar ve 10’ar yıllık sürelerde yenilenmesi suretiyle ömür boyu koruma devam eder.

Marka başvuru sahibi tescil ettirdiği ürün ve hizmetlerin üzerinde tek hak sahibi olarak kullanma hakkına sahip olur.   İzinsiz kullananlara ihtar gönderme haksız rekabet davası açma,  ihtiyati tedbir ve el koyma, maddi ve manevi tazminat davası açma hakkını sahiptir.

Tescilli Markayı Kullanmama Sonucu Nedir, Hangi Hallerde Marka İptal Edilir?

 “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.”

Bu madde ile kullanılmayan markalar üzerinde hak sahipliği dava yolu ile iptal ettirilebilmektedir.  

Marka ve Patent Vekili Kimdir?

Vekil; Marka, Tasarım, Coğrafi İşaret, Patent ve Faydalı Model müracaatlarını, Türk Patent ve Marka Kurumunun talep ettiği kurallar çerçevesinde yılların bilgi birikimi ve tecrübesiyle en iyi şekilde hazırlar. Böylece işlemleriniz hatasız ve kapsamlı bir şekilde hazırlandığı için hem zaman hem de maddi kayıp yaşamamış olursunuz.

Marka ve Patent Vekili Türk Patent ve Marka Kurumunun Sınai Mülkiyet Hakları konusunda yaptığı sınav da belirli şartları sağlayan, başarı elde etmiş, Kurum Sicilinde kayıtlı kimselerdir.  Bir vekilin Kurum siciline kayıtlı olması, olası süre kaçması gibi durumlarda tüm sorumluluğun vekile ait olmasıdır.

Kurum siciline kayıtlı olmayan bir danışman ile çalışmak olası süre kaçması gibi durumlarda tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olmasına sebep olmaktadır

Marka Tescil İşlemlerinde Vekil İle Çalışmanın Avantajları Nelerdir?

Öncelikle çalışılacak olan vekil seçiminde Türk Patent ve Marka Kurumuna kayıtlı vekillerle çalışılmalıdır.

Alkan Patent firmasının vekiliniz olması halinde marka tescil işlemlerinde başvuru öncesinde benzer kayıtlı veya tescilli markalarla ilgili tarafınıza rapor hazırlanarak, tescil işlemleri sırasında oluşabilecek riskler tarafınıza sunulmaktadır.

Başvurudan sonra düzenli durum raporları gönderilerek müracaatınızla ilgili tüm olumlu veya olumsuz bilgiler tarafınıza bildirilerek başvuru sahipleri en doğru ve en hızlı şekilde yönlendirilmektedir.

Markanız tescil alıncaya kadar hatta tescil belgesini aldıktan sonra bile sizin markanıza benzer yeni marka müracaatları düzenli bülten taramaları ile tespit edilerek olası hak kayıplarının önüne geçmek için başvuru sahiplerine bildirim yapılmaktadır.

Marka Başvurusu İle Ortaya Çıkan Hakkın Niteliği Nedir?

Başvuru için gerekli evrakların Türk Patent ve Marka Kurumuna verilmesi ile idari nitelikte bir inceleme süreci başlar. Söz konusu başvuru, hak sahibine bir öncelik hakkı tanır ve bu öncelik hakkı, başvurunun kayda alındığı tarih, saat ve dakika itibari ile belirlenir.

Başvuru hakkı, başkasının aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir işareti aynı ya da benzer mal veya hizmetler için tescil ettirmesine engel olan bir haktır. Böylece başvuru ile elde edilen hak, sonraki başvuların tescilini, TPE tarafından verilecek bir kararla ya da yapılacak bir itirazla önleme hakkı sağlayacaktır.

Başvuru hakkı, başvuru sahibinin veya vekilinin talebi üzerine, Marka başvurusunda içerik, mal veya hizmetlerde değişiklikleri kapsamayan; başvuru sahibinin adı ve adresindeki hatalar, imla hatalarını ilişkin yanlışlıkların düzeltilmesi hakkı sağlar.

Başvuru hakkı, markanın tescil edilmesinden önce başvuru sahibi tarafından geri çekilebilmesi imkânı sağlar.

Başvuru hakkı, başvuru sahibine mirasa geçebilen, devredilebilen, haciz rehin ya da lisans konusu yapabilecek bir hak sağlar.

Ürünler Üzerinde Yer Alan “R”, “TM” ve “C” İşaretlerinin Anlamları ve Özellikleri Nedir?

“R” işaretinin anlamı “Register” olarak yazılmakta ve “Tescillidir” amacıyla kullanılmaktadır.

“TM” işaretinin anlamı Trade Mark olarak yazılmakta ve ticari marka anlamına gelmektedir. Tescil başvurusu yapılmış ve henüz tescil edilerek marka tescil belgesi ne bağlanmamış markalar için kullanılmaktadır.

“C” işaretinin anlamı Copyright olarak yazılmakta ve telif hakkı anlamında kullanılmaktadır.

Marka Sınıflandırması Nedir?

Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan/yapılacak markalar “ Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması hükümlerine göre düzenlenen Nis Sınıflandırmasına uygun olarak, Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan marka tescil başvurularında esas alınacak Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesini uygun olarak gruplandırılır.

Bu gruplandırmada toplam 45 sınıf olup 1 -34 arasındaki sınıflar üretim sınıfı, 35-45 sınıflar ise hizmet sektörünü kapsamaktadır.

Markada Fiili Kullanım ve Öncelik Hakkı Nedir?

Sınai Mülkiyet Kanununa göre Markayı ilk tescil ettirenin değil de markayı fiilen ilk kullanan hak sahibidir. Bu durumda markayı ilk ve sürekli kullanan ve kullanımını kanıtlayan kişi, markanın gerçek hak sahibidir. Kanun, gerçek Marka sahibi olarak markayı sürekli kullanan kişiyi tercih etmektedir. Bu durumda üçüncü kişinin markası tescil edilmiş olsa bile Kanundan doğan haklar ile markanın hükümsüzlüğü sağlanabilmektedir.

Tanınmış Marka Nasıl Olunur?

Genel olarak tanınmış markalar, markanın halk tarafından tanınmışlık düzeyini, markanın herkes tarafından bilinirliğini, markanın, malın potansiyel ve fiili kullanıcılarının da ötesinde ulaşmış olduğu genel tanınmışlık düzeyini belirlenmesi ile olunur.

Bir markanın tanınmış marka olabilmesi için taşıması gereken kriterleri Türk Patent ve Marka Kurumunun internet sitesinde 18 ana başlık altında belirlenmiştir. Türk patent Enstitüsünün internet sitesi için, www.turkpatent.gov.tr

Başvuru Hangi Durumlarda Reddedilir?

Türk Patent ve Marka Kurumu sunulan belgeler üzerinde değerlendirme yapar. Bu inceleme sırasında belirlenen 18 maddelik kriterleri taşıyıp taşımadığı konusundaki incelemesine göre karar verir. Tanınmış marka olmak için gösterilen kriterlerin hepsinin sağlanmış olması gerekmese de kriterlerin belirli bir çoğunluğunun sağlanması yeterlidir. Aksi halde Türk Patent ve Marka Kurumu söz konusu talebi RED edecektir.

Tanınmış Markanın Sahibine Sağladığı Avantajlar

-Tanınmış markanın aynısının veyahut benzerinin herhangi bir başka sınıfta tescil edilmesi için müracaat yapılması durumunda  TÜRK PATENT  tanınmış marka sahibinin itirazı üzerine söz konusu markayı reddeder.

-Tanınmış marka sahibi muhtemel bir davada marka haklarına tecavüz edildiği iddiasının gerçekliğini kanıtlayabilmeleri  daha kolaydır.

-Tanınmış marka sahibi haksız kullanımdan dolayı açacağı tazminat davasında zararı kanıtlamak daha kolay olacaktır.

 Aynı zamanda bir markanın tanınmış marka olarak sicile kayıt edilmiş olması önemli prestije sahip olmasını sağlar.

Tanınmış Marka Hangi Alanlarda Koruma Sağlar?

Tanınmış marka öncelikle koruma altına alınan ilgili sınıflar için koruma sağlarken benzer marka tescil başvurusu olması halinde hangi sınıfta tescil talebi olduğuna bakılmaksızın itiraz üzerine TÜRK PATENT itirazı kabul eder. Söz konusu markanın aynısı ya da yakın benzerleri Tanınmış marka sahibinin itirazları ile tüm alanlarda Markasını koruma altına alır.

Tanınmışlık Hakkı Kazanmak İçin ne Yapmak Gerekir?

Tanınmış marka olduğunu düşünen marka sahibi markasının tanınmışlığını kanıtlayan belgeleri kuruma sunar. Bu belgeler Türk Patent’in web sayfasında yayınlanan 18 maddede belirlenen kriterlerden oluşmaktadır. 

Tanınmış Marka İle 45 Sınıfta Koruma Altına Alınan Marka Tescil Arasındaki Fark Nedir?

Söz konusu markanın toplumda tanınmışlık derecesi yüksek bir marka olduğu anlamına gelmez. Yatırılan harçların üzerine bir talep dilekçesi ile sağlığına bilmektedir. Buna karşılık markanın tanınmış marka olması ancak markanın güçlü tanıtım, yoğun emek sonucu elde edebildiği bir sonuçtur.

Kısaca belirtmek gerekirse, sınıfta tescilli olması söz konusu markanın tanımış olduğu gibi sonucu sağlamayacaktır.

Tanınmış Marka Sicilinde Yer Alan Bir Marka İçin Türk Patent ve Marka Kurumunda Başvurusu Yapılabilir mi?

 Tanınmış marka olarak kayıtlı marka için Türk Patent Ve Marka Kurumuna başvuru yapılması halinde sektör benzerliğinin varlığı durumunda başvuru reddedilir. Sektör benzerliğinin olmaması halinde tanınmış marka sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.