Bir markanız varsa, üçüncü kişiler tarafından haklarınızın ihlal edilmemesi adına alabileceğiniz bazı önlemler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra markanız yasa dışı olarak kullanılıyorsa, bazı hukuki haklarınız da vardır. Bu tip olumsuz bir durumda yapabileceklerinizi öğrenmek için yazımızı inceleyebilir, ihlal ve itiraz işlemlerini nasıl yapabileceğinize dair geniş bilgi sahibi olabilirsiniz.

Marka Haklarınızı İhlal Edildiğinde Hukuki Haklarınız

Tescilli markanızın kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından ihlal edilmesi durumunda, Haksız Rekabet Hükümleri bu konuda size yol gösterici olacaktır.

Tescilli bir markanın başkaları tarafından ihlal edilmesi durumunda Sınai Mülkiyet Kanunu devreye girmektedir. Bu kanunun 150’nci maddesi gereği, sınai mülkiyet hakkını ihlal eden kişiler, hak sahibinin zararının tanzim etmek zorundadır. Sınai mülkiyet haklarınıza ihlal edilmesi durumunda, söz konusu ürün ya da hizmetlerin; ihlal eden kişiler tarafından kötü şekilde üretilmesi veya kullanılması, bu biçimde üretilen ürünlerin temin edilmesi ve uygun olmayan tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda mülkiyet hakkı sahibi zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca tazminat da talep edilebilir.

Mülkiyet hakkı sahibi, ihlal iddiasına dayalı olarak tazminat davası açmadan önce, delillerin tespit edilmesi veya açılmış olan tazminat davasında uğradığı zarar miktarını belirleyebilmek için; mülkiyet hakkının kullanılmasına ilişkin tüm belgelerin, tazminat yükümlüsü kişi tarafından mahkemeye sunulması konusunda bir karar çıkması adına mahkemeye talepte bulunabilir.

Marka İzleme Nedir?

Türk Patent ve Marka Kurumu yapılan tescil başvurularını ayda iki kez bültenler aracılığıyla yayınlamaktadır. Markanızın herhangi bir ihlale uğramadığını tespiti için bu bültenlerin düzenli olarak takip edilmesi gerekir. Ayda iki defa yayınlanan bültende bir ihlal karşınıza çıkarsa, 2 aylık bir itiraz süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde benzer markalara itiraz edilebilir. Bu sürecin tamamına marka izleme adı verilmektedir.

Alkan Patent olarak, yayınlanan tüm bültenleri takip ediyor ve müşterilerimizin markalarını detaylı biçimde izlemeye alıyoruz. Bu sayede haksız rekabet ortamının oluşması durumunda marka sahiplerine bilgi vererek, itiraz sürecinin başlamasını sağlıyoruz.

Marka İzleme Nasıl Yapılır?

Marka izleme işleminin başlangıcı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan bültenlerle başlamaktadır. Marka uzmanlarımız bu bültenlerde müşterilerimize ait olan markaları tek tek kendi sınıfları, görsel, işitsel ve kavramsal benzerlikleri dikkate almaktadır. Her marka için ayrı ayrı yapılan bu detaylı analizle müşterilerimiz markaları ile yeni başvuru yapılan markalar karşılaştırılmaktadır. Tespit edilen benzer markalara ilişkin bir tespit yapıldığında, elektronik ortamda raporlar alınarak, müşterilere bilgilendirme sağlanmaktadır. Bu sayede ihlal oluşma ihtimalini baştan tespit ederek, gerekli itirazlarda bulunabilirsiniz.

Benzer Marka Başvurusu Varsa Tescil Sahibi Ne Yapmalıdır?

Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurular iki aylık bir sürecin sonucunda itiraz bulunmaması halinde tescil almaktadır. Tescil edilen bir markanın iptal edilmesi ancak açılacak dava sonucunda mümkündür. Bültende yayınlanan benzer marka için tarafımızda yapılacak bildirimlerin ardından alınan talimatla itiraz dilekçesi hazırlanır ve gerekli tüm itiraz işlemleri gerçekleştirilir.

Tescil İşlemi Devam Eden Markaya İtiraz Gelirse Neler Yapmalısınız?

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan iki aylık bülten süresi içerisinde markaya itiraz gelmesi halinde, tescil süresi 6 ila 12 aylık bir süre boyunca uzatılmaktadır. Yeni yapılan marka tescil başvurusunda marka sahibinin markasına gelen itiraza karşı, itiraz eden firmanın markasıyla ilgili benzerlik hakkında karşı görüş savunma hakkı bulunmaktadır. Bu sayede uzmanların olumsuz karar verme ihtimalinde kendi haklarını savunmuş olacaktır.

Genel Danışmanlık Kapsamında Marka İzleme Hizmeti

Alkan Patent bünyesinde sunulmuş sınai mülkiyet haklarına yönelik olarak tüm işlemler tek bir sözleşme sayesinde müşteri adayına sunulmaktadır. Sözleşmeyle firmaların tescili olan ya da işlemleri devam eden tüm markalar izleme kapsamına alınmaktadır. Bu kapsamda benzerlik araştırmaları gerçekleştirilir. Hak sahibine yönelik zarar verebilecek her türlü sorun ve bu sorunlara çözüm getirmek üzere, aylık olarak izlenen markalar raporlanır ve benzer markalara gelen talep üzerine itirazlar gerçekleştirilerek, benzer markaların tescil alması engellenmektedir.

Tescil Başvuru Süreci Devam Eden Marka İzlenebilir Mi?

Markanızın tescil edilmesi amacıyla müracaat yapan kişiler ya da kuruluşlar, haklarını etkin biçimde kullanabilmek için tescil sürecinde markasının durumunu ve ilana çıkmış olan benzer markaları izleyerek gereksiz yatırımlardan ve maliyetlerden korunabilirler. Alınacak bu hizmet sayesinde marka sahibi benzer ya da aynı markaları tespit ederek gerekli tüm önlemleri almış olacaktır.

Yurt Dışında Marka İzleme Hizmeti Alınabilir Mi?

Yurt dışı marka izleme işlemleri, ülkesel anlamda tescil müracaatı yapılmış olan markaların, tescil edilmek üzere aylık olarak yayınlanan, uluslararası ülkesel marka bültenlerinin izlenmesini kapsayan bir hizmettir.

Alkan Patent olarak uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde, marka sahibine yönelik olarak tüm ihlalleri izlemeye aldırması mümkündür.

Markalar Yurt Dışında İzleme Yaptırmalı Mı?

Tescilli bir markanız varsa ve bu markaya belirli yatırımlar yaptıysanız, yurt dışında marka izleme önemli bir hizmettir. Bu hizmetlerin yurt dışında pazarında faaliyet gösteren ve büyümeyi amaçlayan firmaların özellikle alması gerekir. Bu tip firmaların bu hizmeti verebilecek kapasitedeki vekillerle çalışması önemli avantajlar getirecektir.

Yurt Dışı Marka İzleme Çeşitleri

Yurt dışında markanızın izlenmesine yönelik farklı çeşitler bulunmaktadır. Bunlar ülkesel marka izleme, bölgesel marka izleme ve dünya çapında marka izlemedir. Hangi türün kullanılacağı markanızın hedeflerine ve taleplerinize bağlı olarak belirlenecektir.

Ülkesel Marka İzleme

Marka sahibi, markasının taklit edilmesi ve haklarına tecavüz edilme ihtimali yüksek olan ülkelerde ayrı ayrı vekillerle izlenmelidir. Bu hizmeti, bölgesel ve dünya çapında marka izleme hizmeti sağlayan kuruluşlardan almak da mümkündür.

Vekil Firma ile Bölgesel ve Dünya Çapında Marka İzleme Farkları

Vekil bir firmadan alınacak marka izleme hizmeti genel olarak daha pahalı bir işlemdir. Detaylı bir izleme raporu hazırlanacak ve haklarınızı ihlal edebilecek olan markalara ilişkin izlemeler yapılacaktır. Benzer markalar çıkması durumunda aynı vekil tarafından itiraz talimatıyla gerekli başvurular yapılacaktır.

Bölgesel ve dünya çapında yapılacak izleme ise daha düşük maliyetlere sahiptir. İzleme raporları genel olarak detay içermemektedir. Birebir izlemeler gerçekleştirilir ve benzer markaların ortaya çıkması durumunda o ülkeden herhangi bir vekil firmayla çalışma zorunluluğu oluşur.