MARKANIZI BAŞKALARI KULLANIRSA HUKUKİ HAKLARINIZ NELERDİR?

·         Tescilsiz Markanızın başkaları tarafından ihlal edilmesi durumunda Haksız Rekabet Hükümlerine Göre yol izlenmelidir.

·         Tescilli Markanın bir başkası tarafından ihlal edilmesi durumunda 6769 SMK MADDE 150- (1) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür. (2) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edilmesi durumunda, hakka konu ürün veya hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda sınai mülkiyet hakkının itibarı zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca tazminat istenebilir.(3) Hak sahibi, sınai mülkiyet hakkının ihlali iddiasına dayalı tazminat davası açmadan önce, delillerin tespiti ya da açılmış tazminat davasında uğramış olduğu zarar miktarının belirlenebilmesi için, sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulması konusunda karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.

 

 

MARKA İZLEME NEDİR?

Türk patent ve marka kurumuna yapılan marka başvuruları ayda 2 defa olmak üzere bültende yayınlanmaktadır. Alkan Patent olarak yayınlanan bu markaları kendi müşterilerimizin markaları ile sınıf ve marka benzerliğinin karşılaştırmasını yaparak haksız rekabet ortamı oluşturacak durumları müşterilerimizle paylaşmaktayız.

 

Ayda 2 defa yayınlanan marka bülteni itiraz için 2 aylık süre bulunmaktadır bu süre içerisinde belirlenen benzer markalara itiraz edilebilmektedir

 

MARKA İZLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Markayı izleme işlemi Türk patent ve marka kurumunun bülteni yayınlamasının ardından marka uzmanlarımız tarafından müşterilerimize ait her marka tek tek kendi sınıfları ve görsel, işitsel, kavramsal benzerlikleri dikkate alınarak Bülten de yayınlanan markalarla karşılaştırılır. Tespit edilen benzer marka müracaatları elektronik ortamda alınan raporlar ile müşterilerimize e-posta yoluyla iletilerek bilgilendirme sağlanır.

 

 

İZLEME YAPILMIŞ BİR MARKAYA BENZER MARKA BULUNMASI HALİNDE TESCİL SAHİBİNİN YAPMASI GEREKENLER NELERDİR?

TÜRKPATENT’e yapılan başvurular 2 aylık bülten süreci sonrasında itiraz edilememesi halinde markanın tescil kararı verilmektedir. Tescil edilmiş bir markanın iptali ancak dava yolu ile mümkündür. Bültende yayınlanan marka için tarafımızca yapılacak bildirimin akabinde alınan talimatla itiraz dilekçesini hazırlayarak itiraz edilir.

 

 

TESCİL İŞLEMİ DEVAM EDEN MARKAYA İTİRAZ GELMESİ HALİNDE BAŞVURU SAHİBİNİN YAPMASI GEREKENLER NELERDİR?

2 aylık bülten süresi içerisinde markaya itiraz gelmesi halinde tescil süresi 6- 12 aylık bir süre daha uzamaktadır. Yeni yapılan marka başvurusunda marka sahibinin markasına gelen itiraz durumunda marka sahibi kendi markasına itiraz eden firmanın markası ile ilgili benzerlik hakkında karşı görüş sunabilir. Böylece uzmanın olumsuz karar verme ihtimalinde kendi haklarını savunmuş olur.

 

GENEL DANIŞMANLIK KAPSAMINDA MARKA İZLEME HİZMETİ NEDİR?

Alkan patent bünyesinde sunulan sınai mülkiyet haklarına yönelik tüm işlemler tek bir sözleşmeyle müşteri adayına sunulmaktadır. Sözleşme ile firmaların tescili olan ve işlemleri devam eden tüm markaları izleme kapsamına alınarak, benzerlik araştırması yapılır. Hak sahibine zarar verebilecek her türlü soru ve sorunlara çözüm getirmek, aylık olarak izlenen markaların raporlanması ve benzer markalara gelen talep üzerine itiraz edilerek benzer markanın tescil alması engellenir.

 

 

 

MÜRACAAT EDİLEN VE HENÜZ TESCİL BELGESİNİ ALAMAYAN MARKA İZLENEBİLİR Mİ?

Markasının tescili amacıyla müracaat yapan kişi ya da kuruluş, haklarını etkin bir şekilde kullanabilmek için tescil sürecinde markasının durumunu ve ilana çıkan benzer markaları izleyerek gereksiz harcama ve yatırımlardan korunabilir. Alınacak bu hizmet ile markasına benzer ya da aynı markaları tespit ederek gerekli önlemleri almış olur.

 

YURTDIŞINDA MARKA İZLEME HİZMETİ ALMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Yurtdışı marka izleme işlemi, ülkesel olarak tescil müracaatı yapılan markaların, tescil edilmek üzere aylık olarak yayınlanan uluslararası ülkesel marka bültenlerinden izlenmesini kapsayan bir hizmettir. Alkan Patentin bu alanda uluslararası kuruluşlar ile yaptığı işbirliği çerçevesinde, marka sahibinin markasını yurtdışında da izlemeye aldırması mümkündür.

 

 

MARKA YURTDIŞINDA İZLEME YAPTIRILMALIMIDIR?

Markasına ve markası için yaptığı yatırımlara değer veren kuruluşlar yurtdışında marka izleme aldırması gereken bir hizmettir.  Bu hizmeti yurtdışı pazarlarında markası ile faaliyet gösteren, büyümeyi hedefleyen şirketler bu hizmeti verebilecek vekillerle çalışmasında fayda vardır.

 

YURTDIŞI MARKA İZLEME ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Dünya çapında marka izleme. Bölgesel marka izleme, Ülkesel marka izleme,

 

ÜLKESEL MARKA İZLEME NEDİR?

Marka sahibinin, markanın taklit edilme ihtimali olan ülkelerde ayrı ayrı belirlenecek vekil aracılığı ile alınan izleme hizmetdir. Aynı hizmeti, bölgesel ve dünya çapında marka izleme hizmeti veren kuruluşlardan almak mümkündür.

 

 

VEKİL FİRMA-BÖLGESEL VE DÜNYA ÇAPINDA MARKA İZLEME HİZMETİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

-Vekil firmalardan alınan marka izleme:

Daha pahalı bir işlemdir, daha detaylı bir izleme raporu gelir, birebir ve benzer markalar için izleme yapılır, benzer marka çıkması durumunda aynı vekil tarafından itiraz talimatı verilmesi halinde itiraz işlemleri yapılabilir.

 

-Bölgesel ve dünya çapında marka izleme:

Daha ucuz bir işlemdir, izleme raporu detay içermez, birebir izlemi yapılır, benzer marka çıkması durumunda o ülkeden herhangi bir vekil firma ile çalışma zorunluluğu vardır.