Üniter patent sistemi; Şubat 2013’te Avrupa patent Ofisi (EPO) tarafından oluşturulan ve Avrupa Patent Sözleşmesine dayanan bir patent şekli olarak karşınıza çıkar. Üniter patent sisteminin sunduğu en önemli avantaj: patent başvuruları ve korumaları için tek bir başvuru yaparak, işletmelerin maliyetlerini azaltarak sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlamaktır. Üniter Patent; Avrupa Birliği’nin birlik içerisindeki ticari işlemlerini kolaylaştırmak ve inovasyonu teşvik etmek amacıyla 2013 yılında tasarlanmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri arasında birlikte çalışmayı kolay hale getiren bu patent başvurusu, ortaya çıkan yüksek maliyetleri azaltarak süreci basitleştirir. Dolayısıyla Avrupa’da faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin Avrupa patentinin desteklenmesi hedeflenir.

Üniter (Unitary) Patent Nedir

Avrupa’da patent başvurusu ile ayrı ulusal patentlerin yerine geçecek olan tek bir başvuru koruması sağlama özelliği olan bu sistem; üye ülkelerin tamamında aynı patent ile koruma sağladığından dolayı, üniter patentlerin tescil edildiği ülkelerde ayrı ayrı ulusal patentler tescil etmek yerine, yalnızca üniter patent başvurusunda bulunmak yeterli hale getirecektir.

Antlaşmaları imzalamış olan ve başvuru yapıldığında üniter patent etki yaratacak olan ülkeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Avusturya,
 • Almanya,
 • Fransa,
 • Belçika,
 • Hollanda,
 • İtalya,
 • Letonya,
 • İsveç,
 • Litvanya,
 • Finlandiya,
 • Bulgaristan,
 • Estonya,
 • Danimarka,
 • Lüksemburg,
 • Malta,
 • Slovenya,
 • Portekiz.

Üniter patent sistemi; Avrupa Birliği’nin tüm üye ülkelerinde geçerliliğini koruyabilen bir sisteme sahiptir. Ancak, İspanya gibi bazı ülkeler sahip olduğu dil farklılığından kaynaklı henüz bu sisteme dâhil olamamıştır. Üniter Patent Sistemi’ne onay veren ülkelerin dışında kalan ülkelerde, Avrupa patentinin tescil yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde klasik validasyon ile koruma elde etmek mümkün hale gelir. Bu yüzde kabul edilme süreci tamamlanmayan bazı ülkelerdeki patent başvuruları için hala ayrı ayrı ulusal patent başvurusu yapılması gerekir. Kısa bir süre içerisinde Avrupa Birliğine tam üye olan ülkelerin katılımlarının tamamlanması ile başvuru sistemi son halini alır.

Üniter Patent Avantajları

Üniter patent sisteminin patent sahibine sunduğu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

Kolaylık: Patent sahipleri, birbirinden farklı patent koruma prosedürleri ile uğraşarak zaman kaybı yaşamak zorunda kalmazlar. Dolayısıyla bu sistem sayesinde tek bir prosedür altında işlemler sonuçlanır,

Maliyet Tasarrufu: Üniter patent sistemi, patent başvuru ve koruma maliyetlerinin büyük bir ölçüde azalmasını sağlar. Patent sahipleri, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ayrı ayrı başvuru yaparak sürekli maliyet ödemek yerine, tek bir başvuru ile AB ülkelerinde koruma sağlayabilirler,

Tutarlılık: Birleşik patent, bütün Avrupa Birliği ülkelerinde aynı koruma hükümlerini içerisinde barındırır. Bu sayede patent sahipleri, farklı ülkelerde farklı koruma hükümleri ile uğraşmak zorunda kalmazlar,

Güçlü Koruma: Üniter Patent, bütün Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olarak kullanılabilen bir patent türü olarak karşınıza çıkar. Bu sayede patent sahipleri, patentlerinin AB ülkelerinde çok daha güçlü bir şekilde koruma altına alınmasını sağlayabilir.

Basitleştirilmiş Prosedürler: Üniter patent sistemi ile başvuru sahipleri için idari olan yük ve evrak işleri azalırken, tek bir başvuru ve inceleme süreci ile her bakımdan tasarruf sağlar,

Teşvik Edici İnovasyon: Çok daha erişilebilir ve uygun maliyetli bir patent sistemi sunarak, üniter patent inovasyonu ve AB içerisindeki fikri mülkiyet haklarının koruma altına alınması teşvik edilir,

Yasal Kesinlik: Birleşik Patent Mahkemesi, mucitler ve işletmeler için yasal bir öngörülebilirliği artırdığı için, patent yasasının tutarlı bir şekilde uygulanmasını ve yorumlanmasını sağlar.

Üniter patent sistemi, patent koruması alanında çok önemli bir temel taşı olarak görev alır. Buluş sahiplerine ve işletmelere, Avrupa Birliği içerisinde birden fazla ülkede patent haklarını güvence altına almak için birleşik bir yaklaşım sunar. Dolayısıyla bu sistemin patent koruması için birleşik bir çerçeve oluşturmaya yönelik Avrupa Birliği (AB) içerisinde iddialı bir çaba olarak nitelendirilebilir.

Üniter patentin kapsamı; patent sahiplerine buluşlarını korumak için merkezi ve modern bir mekanizma sunarak, belirlenmiş olan tüm AB üye ülkelerinde tek tip koruma sunan tek bir patent olarak beklentileri karşılar. Bu sistem ile başvuru sahiplerinin bütün AB ülkelerini kapsayan bir üniter patent alma ya da tek tek AB ülkelerine geleneksel bir ulusal patent hakkını takip etme arasında seçim yapılmasına fırsat sunar.

Üniter Patent Uygulama Aşamaları Nelerdir?

Üniter Patent uygulama aşamaları şu şekildedir:

Onaylama: Her bir katılımcı olan Avrupa Birliği üye ülkesi, sistemin yürürlüğü girmesinden önce UPC Anlaşmasını ülke içerisinde onaylanmalıdır,

Birleşik Patent Mahkemesinin Kurulması: UPC, Üniter patentler ve geleneksel Avrupa Patentleri ile alakalı olan ihtilafların ele alınmasından sorumlu olan ve bu konuda uzmanlaşmış olan bir mahkeme olarak bilinir,

Katılma ve Vazgeçme: Bir geçiş sürecinde, Avrupa Patentlerine sahip olan patent sahipleri, gelecek zamanlarda ortaya çıkacak olan buluşlar için Üniter Patent sistemini uygulamayı seçerken, olası davalardan kaçınabilmek için onları UPC’nin yargı yetkisi dışında bırakmayı tercih edebilirler,

Üniter Patent Tescili: Üniter patent sistemi, faaliyete geçirildiğinde, başvuru sahipleri patentlerini bütün katılımcı olan AB ülkelerinde koruma sağlayan Üniter patent olarak belirlemeyi tercih edebilirler.

Üniter Patentin Temel Özellikleri

Üniter Patent Koruması: Üniter patent kapsamında, Avrupa Patent Ofisi’ne (EPO) tek bir patent başvurusu yapmak yeterlidir. Eğer bu başvuru kabul edilirse, bu patent şu anda 17 AB ülkesini içeren tüm katılımcı AB üye devletlerinde tek tip bir koruma sunan üniter patent olarak işlevini yerine getirmeye başlar,

Dil: Bu patent başvuruları, EPO’nun üç resmi dilinden herhangi biri kullanılarak yapılabilir. Fransızca, İngilizce ya da Almanca olarak yapılabilen bu başvuru, ancak geçiş döneminde erişilebilir olmayı sağlamak için ek dillerde makine çevirileri sağlayabilir,

Üniter Patent Mahkemesi: Üniter patent sistemi, Birleşik Patent Mahkemesi (UPC) olarak bilinen özel bir mahkemeye sahiptir. Bu mahkeme ile Üniter patentler ve geleneksel Avrupa patentleri ile alakalı ihtilaflarda münhasır bir yargı yetkisine sahip olmak mümkündür,

Vazgeçmeler: Patent sahipleri, UPC’nin yetki alanından tamamen vazgeçmeyi tercih edebilirler. Bu durum, eğer isterlerse UPC yerine mevcut olan ulusal mahkemeler aracılığı ile patentlerini ulusal seviyede dava ederek uygulamaya devam edebileceklerini gösterir,

Yenileme ve Süre: Üniter patentler, geleneksel olan Avrupa patentleri ile aynı yenileme ve süre ücretlerine sahip olacaktır. Bununla beraber, uyuşmazlık çözümü için eğer UPC tercih edilirse, tek bir mahkeme karar uygulanarak tüm patent için geçerli olacak ve yasal sürecin daha kolay şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Üniter patent sistemi, onay sürecindeki yasal bazı karışıklıklar ve patent dava stratejilerinden kaynaklı potansiyel etkiye dair bazı endişeler dahil olmak üzere bir takım zorluklarla karşı karşıya kalan bir sistemdir. Ancak AB üye olan devletler arasında devam eden işbirliği ve çaba sayesinde, bu zorlukların tamamı etkili bir şekilde ele alınabilir ve verimli olarak uyumlu bir Avrupa patent ortamının yolunun açılmasını sağlamıştır.

Üniter patent sistemi, Avrupa Birliği içerisinde patent korumasının uyumlaştırılması için ileriye doğru atılmış olan çok önemli bir adımdır. Birden fazla ülke içerisinde, buluşların patent haklarını güvence altına almak için basitleştirilmiş ve uygun maliyetli bir yaklaşım oluşturarak Üniter patent sistemi yeniliği ile daima ileriye yönelik çalışmayı temsil eder. Sonrasında patent prosedürlerini kolaylaştıran bu sistem, daha verimli bir Avrupa patent çerçevesini desteklemeye devam eder. Üniter patent sistemi her geçen gün gelişmeye devam ettikçe, Avrupa’nın bir yenilik merkezi ve küresel teknolojik anlamda bir güç faktörü olarak konumunu güçlendirmesini sağlar.

Patent işlemlerine dair karşınıza çıkan her türlü soruna akılcı çözüm Alkan Patent güvencesi ile sizi bekliyor. Süreçte gereken tüm prosedürleri sizin adınıza yürüten Alkan Patent sayesinde buluş ve markalarınıza yasal olarak sahip çıkabilir, art niyetli kişiler tarafından haksız bir kazanç elde edilmesinin önüne geçebilirsiniz. Kaliteli hizmet ve güven odaklı çalışma prensibi ile farkını ortaya koyan Alkan Patent uzmanları ile iletişime geçmek için hemen web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.