Tescilli markaya itiraz edilmesi mümkün olmadığı gibi, bu durumda sadece dava yoluna gidilebilir. Tescil başvurusu yapılan bir markaya, sadece başvuru henüz yayın sürecindeyken itiraz etme hakkı bulunur. Türk Patent ve Marka Kurumu Marka İnceleme Uzmanı tarafından SMK’ nın ilgili olan maddelere göre inceleme yapılarak, uygun gördüğü takdirde marka bülteninde tescil edilmek üzere yayınlanır. Bahsi geçen marka bülteni, ayda iki kere yayınlanan resmi bir bülten olarak karşınıza çıkar. Marka tescil başvurularının marka bülteninde yayınlanmasının temel hedefi; tescil verecek markaların 3. Kişilerin haberi olmasını sağlamaktır.

Bu anlamda Türk Patent ve Marka Kurumunun amacı, 3. Kişilerin söz konusu marka tescil başvurusundan haberdar olmasını sağlayarak, kötü niyetli ya da sektörde var olan bir markaya iltibas edilebilecek herhangi marka tescil hak talebinin önüne geçmeyi sağlamaktır. Yayım süresi boyunca, marka tescil başvurusuna herhangi biri tarafından itiraz edilmediği takdirde, bu itiraz hakkı belli bir süre içerisinde tamamen ortadan kalkar. Sonrasında ise artık marka tescil kararı verilir. Bu sayede tam anlamıyla tescilli markanızın tek sahibi olabilirsiniz.

Türk Patent ve Marka Kurumu; daha önce tescil edilen ya da tescil başvurusu yapılan bir marka olması halinde 3. Kişiler tarafından yapılan yeni marka tescil başvurusuna aynı tescil sınıflarında marka bülteninde yayın kararı vermez. Ancak ayırt edici olduğuna dair ikna olduğunda, bir markanın tescil edilmek üzere marka bülteninde yayınına karar vermek mümkün hale gelir. Genel olarak marka tesciline itiraz, bahsedilen bu benzer markalara yapılabilir.

Marka Tescil Başvurusuna İtiraz Sebepleri

  • Daha önce tescil edilmiş olan bir markaya, iltibas oluşturacak derecede benzer olması,
  • Başvurusu yapılan markanın, başka bir gerçek ya da tüzel kişi tarafından hatırı sayılır derecede kullanılmış olması.

Daha önce tescil edilmiş olan bir marka için iltibas oluşturacak derecede benzerlik durumu, markanın tescil edilmesine itirazlarda en sık karşılaşılan durum olarak bilinir. Mevcut olan tescilli markalara bir ek yapılarak ya da ses benzerliği aynı olsa bile yazılış şekli farklı olduğunda, marka tescil başvurusu yapılabilir duruma gelir. Daha önce tescil edilen markanın sahibi, birlikte çalıştığı vekil firmaya markasının, marka bülteninde yayınlanan benzer marka başvurularından haber verilmesi yönünde talimatı verirse, vekil olan firma düzenli olarak takibini yaptığı marka bültenindeki benzer başvurulardan müvekkiline haber verebilir. Bu durumda müvekkilin talebi doğrultusunda, markanın tescili için itiraz dilekçesi verilerek itiraz süreci başlar. İtiraz sürecinin yakından takibi ise patent firmaları sayesinde yapılır.

Bahsedilen marka tescil başvurusuna itiraz edilebilmesi için, marka vekilimizin bir itiraz dosyası hazırlaması gerekir. Sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulan bu itiraz dosyası ile marka tescil sahibi olan firma/şahıs haklı olduğunu ispat edebilmek için; markayı sürekli olarak yoğun bir şekilde kullandığına dair evrakları sunar. Bahsedilen bu evraklar, itiraz edilen marka tescil başvurusu ile benzerliğin kabul edilemeyeceğini ispat eder niteliklerde olmalıdır.

Tescil İtiraz Sürecinde Gerekli Olan Evraklar

  • Firma tarafından kesilen faturaların örnekleri,
  • Yazılı basında yer alan tüm haber ve reklam görselleri,
  • Firma satın almaya dair fatura örnekleri
  • Resmi kurumlarda alınan belgeler,
  • Sponsorluklar,
  • Fuar katılım görselleri ve evrakları,
  • Mağaza ya da şubeye dair görseller,
  • Sosyal medya kullanım.

Markanın son kullanıcının zihinde yer edinmesi için sunulması gereken tanıtıcı faaliyetlerin delilleri olan bu belgeler, her itiraz için ibraz edilmek zorunda değildir. İtiraz edilen marka tescil başvurusuna, içeriğine ve niteliklerine göre bu evraklardan bazıları yeterli olabilir.

Vekil olan firma, müvekkillerin haklı gerekçelerini sunarken, itiraz dilekçesinde yukarıda yer alan delilleri mesnet olarak göstererek Türk Patent ve Marka Kurumuna, ilgili olan markanın tescil edilmemesi talebini iletir.

Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları, itiraz sahibinin marka vekili tarafından sunulan delillerden yola çıkarak marka tescil başvurusunu tekrar incelemeye alır. Eğer uzman, itiraz dilekçesinden delil ve beyanlardan yola çıkarak ikna olursa, markaların benzediğini kabul ederek marka tescil başvurusuna ret karar verir. Eğer benzemediğini düşünürse bu itirazı kabul etmez ve itirazın kabul edilmediğine dair yazıyı vekil firmaya iletir. İtirazın kabul edilmemesi durumunda, önceki tarihli olan marka tescilinin sahibinin ikinci ve son defaya mahsus bir itiraz hakkı daha vardır.

Önceki marka tescilinin, sahibi olan itiraz sahibi firmanın, ikinci itirazı gerçekleşirse dosya ‘’Yeniden İnceleme Değerlendirme Kuruluna’’ gönderilir.

Diğer durumda ise; Türk Patent ve Marka Kurumundaki Marka inceleme uzmanı, marka tescil başvurusunda yapılan bu itirazı kabul ederse, marka tescil başvurusunun sahibinin bu aşamada verilen bu karara itiraz etme hakkı vardır. Marka tescil başvuru sahibi, yapılan bu itiraz üzerine verilen ret kararına itiraz ederse, dosya ‘’Yeniden İnceleme Değerlendirme Kuruluna’’ gider.

Her iki durumda da ‘’Yeniden İnceleme Değerlendirme Kuruluna’’ giden bu dosya, kurul tarafından her iki tarafın itirazları ve gerekçeleri göz önünde bulundurulduktan sonra bir karar verilir. Bu kararda kurulu oluşturan üyelerin büyük bir çoğunluğunun verdiği kararın taraflara ayrı ayrı tebliğ edilmesi gerekir.

Kurul tarafından verilen bu karara iki tarafında itiraz etme hakkı yoktur. Bununla birlikte taraflar, verilen bu kararı Sınai Mülkiyet Mahkemesine taşıma hakkına sahiptir. Bu gibi bir durumda hem karşı taraf hem de Türk Patent ve Marka Kurumu davaya dahil olurlar.

Marka Bülteninde tescillenmek üzere yayınlanan marka tescil başvurularına itiraz edilebilmesi için bir diğer önemli gerekçe; söz konusu olan marka tescil başvuru tarihinden daha önce başvurusu yapılan markanın tüzel ya da gerçek bir kişilik tarafından hatırı sayılır bir şekilde kullanılmış olmasıdır. Tüm bu iddialara dayanan itiraz dosyalarının ihtiyaçları ve itiraz süreci bahsedilen şekilde ilerler.

Marka başvurusuna itiraz edildiğinde, ne yapılması gerektiğine dair bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Bir marka başvurusu yapıldığında markanın tescilinde sakınca gören tarafların her zaman için itiraz etme hakkı vardır. Bu başvurunun tescilini onaylamayan taraflar, marka başvurusuna itiraz ederek bültene çıkması ve 2 aylık ilaç süreci içerisinde itiraz hakkını kullanabilir. TÜRK PATENT Kurumunun’ yapılan başvurunun red sebeplerini açıklayarak reddini talep etme hakkı vardır. Bu itirazın yapılabilmesi için, önceki marka sahibinin, başvuru ilandayken başvuruyu görmesi ve verilen mutlak ret sebeplerini dikkate alarak verilen süre içerisinde itiraz etmesi gerekir.

Benzer görülen ya da tescil edilmesi istemediğinden dolayı itiraz edilen marka başvurusuna yapılan itiraz dilekçesi içerisinde, itiraz sebepleri marka başvurularının tescil edilmemesinin nedenini ispat etmek için mutlaka sebeplerini açık şekilde ifade etmelidir. Nispi ve mutlak ret sebepleri, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 5. Ve 6. Maddelerinde ayrıca belirtilmiştir.  Yapılan marka başvurularına Türk Patent ve Marka Kurumu ret vermeyip ilana çıkarılmış olsa bile, üçüncü kişiler itiraz sürecinde ret sebeplerini öne sürerek tekrar bir ret talebinde bulunma hakkına sahiptir.

Türk Patent Kurumu bültende ilan edilen marka başvurularına, süre içerisinde yapılmış olan tüm itirazları değerlendirmek zorundadır. Buna bağlı olarak itiraz dosyası içeriğine bağlı olarak, yapılan itirazı kabul edebilir, reddedebilir ya da kısmen kabul edebilir. Verilmiş olan bu karardan yola çıkarak, marka başvuru sahibi ve itiraz edene bildirilir. Bu bildirim sonrasında iki tarafında 2 aylık bir ek süresi de vardır. Bu süre içerisinde; verilmiş olan karara itiraz etme ya da değerlendirmeyi lehine yönlendirerek sonuçlandırılmasını sağlayacak şekilde talep etme hakları vardır. Bu talebi içeren karar itiraz dosyasında yine alanında uzman olan, yetkili vekiller aracılığı ile yapılması şarttır.

Marka Tescil İşlemlerinde Kalite: Alkan Patent

Marka tescili, mal veya hizmetin kime ait olduğunu gösteren ve bu tescil sayesinde art niyetli kişiler tarafından haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçen çok önemli bir belgedir. Bu tescil işlemleri bir süreci kapsar iken detaylı prosedürleri ve sorunsuz takibi gerektirir. Alkan Patent; bu konuda üst düzey kalite standartlarında hizmet anlayışına sahip, son derece profesyonel marka vekilimizin verdiği hizmetler doğrultusunda sorunsuz şekilde çözüme ulaştıran bir firmadır. Alkan Patent sayesinde ürün ve marka tescil süreçlerinin eksiksiz şekilde yürütülmesi ve takibinin yapılması mümkün hale gelir.

Uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesinden yola çıkarak, firmamız için öncelikli olan daima tescilli markanız ile haklarınızı koruma altına almaktır. Başvuru sahiplerinin adına süreci takip eden nitelikli vekiller ile her bakımdan beklentileri karşılayan hizmet anlayışı sayesinde rakiplerinden bir adım öne çıkan Alkan Patent kalitesini deneyimlemek için, web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz. Alkan Patent, marka ve patent konularında akılcı çözüm önerileri sayesinde firmaların haklarını ve markalarını sonuna kadar korumayı hedeflemeye devam eder.