Tanınmış ve meşhur markaların, ulusal ve uluslararası düzenlemelerde birçok farklı tanımı yapılmıştır. Zira, tanınmış olma kavramı her olayda farklılık gösterirken, daha önceden belirlenen kriterlere uymayan ve zaman içerisinde değişebilen bir olgu olarak dikkat çeker. Ancak genellikle tanınmış markalar '' Bir kişiye ya da bir girişime sıkı şekilde bağlı olmak, kalite, reklam gücü, güvence, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer tüm sübektik ilişki ve ilgi alanında yapılmadan coğrafi sınır, yaş ve kültür farklı gözetmeden, aynı çevreler tarafından refleks şeklinde beliren bir çağırım'' olarak ifade edilebilir.

taninmis-marka-ve-meshur-marka-arasindaki-fark

Tanınmış Marka Nedir?

Tanınmış marka; hedef kitlesinin dışında toplumun diğer tüm kesimleri tarafında tanınır olmaya ve bilinirliğe erişen, hiçbir hatırlatmaya gerek olmadan zihinlerde refleks şekilde belli bir ürün ya da işletme ile çağrışım yapan markaları kapsar.

Herhangi bir markanın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tanınmış markalar siciline kayıt edilmiş olması, o markanın tanınmış olduğuna dair bu kurumun açısından bağlayıcı kabul edilirken, Mahkemeler ve diğer kurum/kuruluşlar açısından bu yönde herhangi bir bağlayıcılık söz konusu değildir. Ancak uygulamaya gelindiğinde, Mahkemeler bir markanın Türk Patent Kurumu'nun tanınmış markalar siciline kayıtlı olmasını, bu markanın tanınmış olduğunun bir ispatı olarak delil kabul eder. Tanınmış markalar siciline tescilli bir marka ile sağlanan korumanın süresiz olduğu kabul edilir.

Bu noktada bir markanın tanınmış markalar siciline tescilli olması, o markaya çok daha geniş bir koruma sağladığı oldukça açıktır. Bu şekilde bir marka karıştırılma ve benzerlik ihtimali değerlendirilmesinde Yargıtay içtihatları uyarınca daha avantajlı bir konumda yer alır.

Meşhur Marka Nedir?

Bir markanın tanımı meşhur marka statüsüne dâhil edilmesi, kullanıldığı mal ve hizmetle ilgili ekonomik bir değer haline gelmesi anlamına gelir. Günümüzde üreticiler markanın bu şekilde bir değer kazanabilmesi için farklı satış politikaları ve reklam yönetimleri izler. Bu durum üretici için çok yüksek maliyetli bir iş haline gelir. Ancak bir markanın tanınmışlık seviyesinin gelişmiş olması ve bu konuyla ilgili Resmi makamlar tarafından tescil edilmesi bu reklam işlevini daha az maliyetle sağlamaktadır.

Meşhur marka, aynı zamanda müşteriler için bir kalite ve güveni garanti eder. Diğer yandan aynı ya da benzer markanın buna uygun kalitede ürünler üzerinde tanınmış bir markanın bulunması, sağlamış olduğu bu garantiden dolayı alıcılar tarafından tercih sebebidir.

Tanınmış marka kavramı adına uygulamada birbirinden farklı sözcükler kullanılabilir. Maruf marka, meşhur marka gibi kavramlar bunlara örnek olarak verilebilir. Bir başka deyişle meşhur marka; tanınmış marka ile eş anlamlı olarak kullanılan bir sözcüktür.

Tanınmış Marka Tescilinin Faydası

Tanınmış marka tescilinin sunduğu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Bir markanın tanınmış olduğuna dair Türk Patent Kurumu tarafından kabul edilmiş olması, bu markanın ilk olarak Türkiye genelinde tanınan ve herkes tarafından bilinen bir marka olduğunun Resmi bir makam tarafından kabul edildiğini gösteren bir belgedir,
 • Türkiye genelinde bu şekilde bilinen ve tanınan bir markanın satış sürümü kolay olacağından, doğal olarak ticari getirisi çok fazla olacaktır. Bu yüzden tanınmış markalar diğer markalara göre çok daha fazla taklit edilirler ve ilgili kanun hükümleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tanınmış marka olarak kabul edilen markalara daha geniş kapsamlı bir hukuksal koruma sağlar,
 • Kural olarak bir marka farklı mal veya hizmet sınıfından birden fazla kişi tarafından tescil ettirilebilir. Ancak bu noktada tanınmış olan markalara daha kapsamlı bir koruma sunmayı öngörmüştür. Eğer marka, tanınmış marka tescilinde bulunduysa, o marka için farklı sınıflarda bile tescil hakkı sahibinden başka kimsede değildir. Bu yöntem sayesinde, hiçbir şekilde markanın taklit edilmesi mümkün değildir,
 • Alıcı, tanınan bu markayı, kendi marka ile bağladığı belli başlı bir imajın temsilcisi olarak benimser. Dolayısıyla tanınmış marka bir kalite sembolüdür ve üretici ile tüketici arasında bir reklam aracı ve iletişim sistemi haline gelir. Bu gibi markaların ayırt ediciliğiyle beraber, güçlü bir reklam işlevine sahip olduğunu söylemek yanlış değildir,
 • Tanınmış markaların kullandığı mal ve hizmetlerden dolayı ayrı bir ekonomik unsur haline gelmesinden kaynaklı markaların tescilli olduğu mal ve hizmetler dışında da koruma altına alınması sağlanmıştır. Yani bu durumda bir marka tanınmış bir marka olarak tescil edildiğinde, üçüncü kişiler tarafından yeniden tescil ettirilmesi ve taklit edilmesi mümkün olmayacaktır,
 • Bir marka eğer belli başlı bir tanınmışlık seviyesine ulaştıysa, kendiliğinde fiili olarak tanınan bir marka haline gelmiş demektir. Ancak bu aşamada önemli olan bu durumun ilgili makamlar tarafından Resmi olarak kabul edilmesidir. Bu sayede tanınmış marka adına çok daha geniş bir koruma sağlanması mümkün olabilir,
 • Tescil edilen markalara sağlanan bu etkin korumanın devam edebilmesi için markanın fiili olarak da kullanılması şarttır. Şöyle ki tescilli olan bir marka 5 yıl süre ile aralıksız olarak kullanılmadığı takdirde marka direkt olarak iptal edilir. Ancak tanınmış olan markalara sağlanan söz konusu korumanın devam edebilmesi için onun aktif olarak kullanılması gibi bir külfet yüklenmiş değildir,
 • Marka hakkında üçüncü kişiler tarafından haksız bir durum söz konusu olduğunda tazminat davası açmak isteyen tanınmış marka sahibi, (malın sürümü markanın ulaştığı ekonomik değerden kaynaklı elde edilen gelir fazla olacağından, marka için yüksek bir ekonomik değer kaybı söz konusudur) talep edebileceği tazminat miktarı da çok fazla olacaktır. Bu yüzden tanınmış marka tescil başvurusunda yapılan tescil harcamaları, gelecek zamanlarda olası problemlerin önüne geçmek için yapılan en güzel yatırım olarak nitelendirilebilir.

Tanınmış Marka ve Meşhur Marka Arasındaki Fark

Meşhur marka kavramı, tanınmış marka ile aynı anlamı ifade ettiğinden bu iki sözcük arasından herhangi bir fark söz konusu değildir. Tanınmış/ meşhur marka başvurusu yapmak isteyen firmaların bazı yöntemleri uygulaması gerekir. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU, markanın halk tarafından tanınma seviyesini, bu markanın herkes tarafından bilinirliğini, malın potansiyel ve fiili kullanıcılarının daha ötesine ulaşmış olduğu genel tanınmışlık düzeyini şu kriterlere bağlı olarak değerlendirmeye alır:

 • Markanın tescili ile kullanım süresi,
 • Markanın kullanımının ve tescilinin yayıldığı genel kapsam,
 • Markanın üzerinde kullanıldığı mal ya da hizmetlerin piyasadaki yaygınlığı, yıllık satış oranı ve Pazar payı,
 • Markanın orijinallik derecesi ve ayırt edicilik niteliği,
 • Markaya uygulanan promosyon çalışmalarının özellikleri. Devamlılığı, kapsamı, harcanan para tutarı, promosyon niteliği, yayıldığı coğrafi alanı,
 • Söz konusu markanın tanınmışlığını gösteren mahkeme kararının varlığı ve marka sahibinin markasını koruma yolunda gösterdiği çabalar,
 • Markanın tanınmışlığına dair yapılan kamuoyu araştırması varsa bunların sonuçları,
 • Marka üzerinde mal ve hizmetle özdeşleşmenin olup olmaması. Ayrıca marka şekil ya da kelime olarak görüldüğü anda refleks olarak bir ürünü çağrıştırması,
 • Marka sahibi olan firmaya dair özellikler (firmanın büyük olması, ödenmiş sermayesi, çalışan sayısı, cirosu, yurt çağında ve yurtdışında sahip olduğu dağıtım kanalları, servis ağı, bayilikleri, ödediği vergi, ihraç miktarları ve piyasa hakimiyeti)
 • Reklam niteliğinde olmayan ancak buna rağmen markanın tanıtımı için faydalı olacak nitelikte faaliyetlerin mümkün olması,
 • Marka üzerinde kullanılan mal ve hizmetlerin niteliğinden kaynaklı potansiyel ya da fiili olarak tecavüze uygun olup olmaması,
 • Yukarıda bahsi geçen unsurların ya da bir markanın meşhur olduğunu ispat eden belge.

Söz konusu bir mal, ürün ya da hizmet konusunda marka tescili ile size ait olduğunu ispat etmek olduğunda karşınıza çıkabilecek her türlü soruna akılcı çözüm önerileri sunan Alkan Patent üst düzey kalitede hizmet veren bir firmadır. Uzun yıllardır sektörde fark yaratan çalışma prensibiyle adından söz ettiren firmamız için öncelikli olan daima müşterilerin beklentilerini karşılayan bir sistemi hayata geçirmektir. Alanında uzman ekibiyle her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam eden Alkan Patent ile marka tescili ve patent işlemlerini zaman kaybı yaşamadan çözüme ulaştırabilirsiniz.

Sizde Alkan Patent'in müşteriler için uzun vadede birçok avantaj sağlayan hizmet kalitesini yaşamak ve patent tescili konusunda ihtiyacınıza hitap eden çalışmalarla zamandan ve nakitten tek tıkla tasarruf etmek istediğinizde hemen web sitemizi ziyaret edebilir ve alanında uzman ekibimizle irtibat kurabilirsiniz.