Tanınmış markalar yalnızca ilgili tüketici kesimi değil, tüm kesimler tarafından 7’den 70’ e herkesin bildiği(ün) ya da aşina olduğu markalar olarak adlandırılır. Marka, bir mal veya hizmeti diğer mal veya hizmetlerden ayıran işarettir ve asıl görevi malın ve hizmetin asli kaynağını göstermektir.

Tanınmış marka kavramı bu nedenle şirketler adına önemli soyut bir değere sahiptir. Firmaların pazardaki yerlerini belirleyebilen bu değer, son derece önemli faktörlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkar.

Tanınmış Marka Nedir?

Markanın yaptığı mal ve hizmetlerde tüm çalışmalar neticesinde herkes tarafından bilinme durumu, tanınmış marka kavramı olarak nitelendirilir. Bir diğer deyişle söz konusu markanın, hitap ettiği toplumda ulaşmış olduğu bilinirlik düzeyine de denilmektedir.

Tanınmış Marka Nedir? Kriterleri Nelerdir?

Tanınmış marka kavramının açıklanması adına TRIPS, Ticaret Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması Paris Sözleşmesi’ne dayalı olarak bir açıklık getirmeye çalışmıştır. Bu kavram için düşünülen başka bir tanım ise, yalnızca bu marka ya da bu mal ve hizmetlere alaka duyanlar tarafından değil, bununla birlikte bu markaya ya da bu markanın çalışma gösterdiği mal ve hizmetlere alaka duymayanlar tarafından da bilinirse, tanınmış marka kavramına sahiptir.

Tescilli Marka İle Tanınmış Markanın Arasındaki Fark Nedir?

Tescilli marka, yalnızca tescil edildiği mal ve hizmet sektörü dahilinde markayı korumaya olanak tanır. Bu şekilde o sektörde yer alan ve aynı işi yapan diğer markalar, tescil hakkını elinde bulundurmadığı için, o markaya sahip olamamaktadır.

Tanınmış marka tescili ise yalnızca bulunduğu mal ve hizmet sektörü dahilinde değil, tüm mal ve hizmet sektörleri kapsamında markayı korumasını sağlar. Nedeni ise tanınmış markanın yer aldığı toplumda, toplum bilinirliğe sahip olmasından dolayı kazandığı tanınmışlık düzeyi gücüdür.

Yani bu marka, tanınmış marka tescili kavramına sahip olabilmek için, kaliteli hizmet ve mal üreterek, yoğun reklam kampanyaları düzenleyerek bulunduğu topluma hitap ederek kendisini bilinir kılmış kaliteye sahip markadır.

Sıkı marka ve pazarlama faaliyetlerinden sonra toplum tarafından tanınır hale gelen marka, aynı zamanda bir başka markanın da kendi mal ve hizmetlerini kullanmasından ötürü büyük zarara uğrayabilir.

Siz de tanınmış markanız üzerinden tescili hakkında daha detaylı bilgi almak ve profesyonel ekip ve uzmanlarımız tarafından danışmanlık hizmetinden yararlanabilmek isterseniz hemen Alkan Patent ile iletişime geçebilirsiniz.

Tanınmış Marka Kriterleri Nelerdir?

Firmaların, markanın toplum tarafından bilinirlik düzeyini ve marka tanınmışlığını kanıtlaması ile birlikte "Özel Korunan Markalar” seviyesine ulaştırmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu liderliğinde “Tanınmış Marka” seviyesine ulaşması, korunabilirliğini daha da artırmaktadır. Ancak tanınmış marka statüsüne ulaşabilmek için markanın belirli bazı kriterleri sağlaması gerekir. Bu kriterler ise şu şekilde sıralanabilir;

Markanın sahibi ve işletmenin özellikleri,

  • Marka tescilinin ve kullanımının süresi, yani markanın tarihçesi
  • Marka sahibi firmanın, ürün veya hizmetleri için aldığı belgeler
  • Marka tescilinin varlığına hakim coğrafi alan bilgisi ve bu alanın sınırları
  • Markanın parasal değeri
  • Markanın sahip olduğu hizmet ve malların pazardaki bilinirliği ile pazar payı ve yıllık satış miktarı,

Markanın ayırt edici özellikleri,

  • Markanın bilinirlik adına yaptığı promosyon çalışmalarının özellikleri ve kapsamları
  • Markanın kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili düzeyi gibi kriterlere sahip olmalıdır.

Tanınmış Marka Tescilinin Avantajları Nelerdir?

Bir marka, tanınmış markalar sicili listesine Türk Patent ve Marka Kurumu neticesinde kayıt edilmiş ise, bu kayıt Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bağlayıcı olur. Mahkemeler ve diğer kuruluşlar tarafından ise bağlayıcı nitelikte değildir.

Herhangi bir sorun ile karşılaşıldığı takdirde mahkemeler bu tanınmış markaların siciline olan kaydını bir kanıt olarak kabul edebilmektedir. Bu nedenle bu kayıt sayesinde marka, süresiz bir şekilde koruma altına alınmaktadır. Aynı zamanda bu koruma yalnızca kendi mal ve hizmetlerini üretmiş olduğu pazarda değil, genel olarak her pazarda geçerli olmaktadır.

Marka benzerliği gibi bir sorun ile karşılaşıldığı zaman marka, rakip firmadan daha güçlü bir konumda yer alır. Yapılan itirazlar dahilinde herhangi bir delil sunmasına dahi gerek yoktur. Rakipler tarafından da tanınmış olan tescilli markanın, artık taklit edilme riski oldukça azalır. Aksi takdirde taklitçi firmanın hukuki yoldan başı ağrır.

Tanınmış markanın açtığı taklit ve haksız rekabet davaları daha kolay sonuçlanmaktadır.

Tanınmış marka hakkının ihlali söz konusu olursa alınacak tazminat oranı da oldukça yükselir.

Tanınmış Markalar Neden Özel Olarak Korunur?

Tanınmış marka kaydı olan markalar, diğer markalara oranla özel bir korumadan yararlanır. Bunun altında yatan neden ise tanınmış markaların adını kullanarak diğer kimselerin haksız bir yarar sağlamasını engellemektir.

Tanınmış Markanın Sahip Olduğu Değerler

Güven, imaj, eder, itibar ve değer tanınmış bir markanın sahip olduğu en önemli özelliklerdir.

Tanınmış biçimde bağlılık güvence kalite üzerinden giden markalar ortaya koydukları güven ve imaj ile birlikte tüketicilerin gözünde “tercih sebebi” haline gelir. Ancak bu markalar yeni markalar ile karıştırılma riskine de açıktır.

Piyasada bilinen markalar “taklit edilme” ve “bilinirliği üzerinden kar elde edilme riskine” daha fazla karşı karşıya kalır. Bunlara ek olarak, tanınmış markaya çok benzer bir isimle düşük kalitede üretilebilecek ürünler, tüketicilerin tanınmış marka sanmasına ve kalitesiz ürünler üretmeye başladığı yanılgısına neden olabilir. Bu gibi durumlar adına tanınmış markanın özel olarak korunması büyük önem taşımaktadır.

Ana Unsurlar ve Tali Unsurlar

Söz konusu markaların karıştırılma ve benzerlik ihtimali olup olmadığına bakılırken, markalar bütünü itibari ile değerlendirilir. Bu incelemenin gerçekleştirilmesi sırasında markanın ana unsurları dikkate alınır ancak tali unsurlar pek dikkate alınmaz. Tali unsurlara bakıldığında, markanın ayırt edici karakterine pek de fazla etkisi olmayan ve sektörde genel olarak ikincil olarak tabir edilen unsurlardır.

Sınıf Bazlı İnceleme

İncelemelerde görsel, işitsel ve anlamsal açıdan markalara dikkat edilir. Akabinde sınıf bazlı inceleme ile birlikte karıştırılma olasılığı ve marka itibarına zarar verme ihtimali değerlendirilmektedir. Sınıf bazlı inceleme ile kastedilen durum ise, markaların bağlı olduğu sektöre göre tescil edilmesidir.

Bu tescil dahilinde olan mal ve hizmet sınıfları, Nice Sınıflandırma Listesine göre belirlenmektedir. Marka hukukunda, benzer sınıfta çalışma gösteren markaların ayırt edilebilmesi için markaların genel görünümlerinin birbirinden farklı olması gerekir.

Markayı Sulandırma

Markalar aynı sektörde değilse bile tanınmış bir markaya zarar vermeleri veya ismini taklit ederek markanın kalitesini aşağı çekmeleri mümkündür. Böyle bir durumda hem marka itibarına zarar vermek hem de ekonomik açıdan markayı olumsuz etkilemek mümkündür.

Tüm bu incelemeler yapılırken, sektörde ilgili tüketicinin algısı oldukça önemlidir ve değerlendirilmelidir. Markaların kaynağı konusunda tüketicinin yanılgı yaşayıp yaşamayacağı durumuna bakılır.

Eğer sizde bir tanınmış marka tesciline sahip olmak istiyorsanız daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak adına Alkan Patent ile iletişime geçebilirsiniz.