Günümüzde marka değeri milyar dolarlar ile ölçülebilen birçok farklı şirket bulunmaktadır. Şirket marka tescil belgesi, markanın korunması ve bir iş modelinin ya da ürünün geliştirilmesi açısından önemsenmesi, ayırt edici bir unsur haline gelmesi açısından son derece önemlidir. Sınai mülkiyet kanununa göre markanın korunması için tescil ettirmek şarttır.

Marka, bir ya da bir grup üreticinin, satıcının mal ve hizmetlerini belirleyerek tanıtmaya, rakiplerinin ürünlerinden ayırt ederek farklılaştırmayı sağlayan terim, simge, sözcük, tasarım, şekil, renk, işaret ya da bunların farklı bileşenlerinin bir araya gelmesi olarak tanımlanabilir. Bu anlamda Amerika Pazarlama Derneği, bir satıcı ya da satıcı grubunun hizmet ve mallarını tanımlayarak, rakiplerinden ayırmayı amaçlayan herhangi bir terim, isim, işaret, tasarım ya da sembol olarak markayı tanımlamıştır.

Marka Tescili Neden Önemlidir?

İleri zamanlarda marka ihlallerine, markanın hakkının ileri sürülmesine, olası tecavüzlerin durdurulmasına, önlenmesine ve giderilmesini talep edilmesine, tazminat talep edilmesine ve marka hakkını ihlal eden kişiler hakkında ceza soruşturması başlatılmasının talep edilmesi gibi birçok konuda marka tescili başvuru sahibinin haklarını korur. Tescilsiz olan markalar için yalnızca haksız rekabete karşı olarak, dar bir korumadan yararlanma hali mümkün olabilir.

Hangi Markalar Tescil Edilebilir?

Ayırt edici olması şartıyla her türlü işaretin marka tescili olarak kabul edilmesi mümkündür. Bu yüzden kişilerin talepleri üzerine diledikleri marka tescil başvurusu yapılır. Keskin ve açık bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilmesi mümkün olan kişi isimleri de dahil sözcükler, renkler, harfler, sayılar, şekiller, sesler ve malların ya da ambalajların şekli olmak üzere her türlü işaret marka tescili için rahatlıkla kullanılabilir. Ayırt edici bir nitelik, işaretin herhangi bir sebeple diğerlerinden farklı olmasını sağlayan öğeleri ve çeşitli özellikleri kapsar. Herhangi bir işaret ya başlangıç noktasından itibaren ayırt edicidir ya da zaman içerisinde yatırım yapılarak, kullanılarak, yeni ilanlar ve reklamlar ile tanıtıcı programlar kullanılarak, yerleştirici kampanyalarla bu niteliği kazanabilir.

Günümüzde gerçek kişi adları, soyadları, takma adları rahatlıkla marka tescili olarak kabul edilir. 10 Ocak 2017 yılında Resmi Gazete ’de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanunu (Kanun) ile markanın tescile uygun ve sicilde gösterilebilir bir halde olması durumunda, seslerin dahi tescilinin önü sonuna kadar açılmıştır. Bu Kanunun kabul edilmesinden önce tek rengin tek başına ayırt edici bir özellik olarak kabul edilmemesi ve herkes tarafından kullanılabilir olmasından kaynaklı, soyut renklerin tek başına bir şekilde tescili kabul edilmemiştir. Ancak yeni çıkan Kanun’da renk kombinasyonlarının yanı sıra renklerinde tek başına tescil edilebilirliği kabul edilmiş durumdadır. Marka ile özdeş hale gelen sloganlar; ambalaj ya da malın biçimine bağlı olarak marka olarak tescil edilebilir ve dolayısıyla koruma altına alınabilir konumdadır.

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka tescil başvurusu, fiziki evrak ya da çevrimiçi başvuru aracılığı ile yapılabilir. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle başvuru sahibinin tacir olması, marka ticari işletmesinin bulunması şartı aranmamaktadır. Gerçek kişilerde bu durumda rahatlıkla marka tescil başvurusunda bulunabilir. Her marka için ayrı ayrı tercih başvurusu yapma gerekliliği yoktur. Birden çok marka için tek bir başvuru yapmak ise günümüzde mümkün değildir.

Marka başvurusu, başvuru sahibinin kimliği ile alakalı bilgileri içeren formunu, markanın örneğini, başvuruya konu olan hizmet ve malların listesini, başvuru ücretinin ödendiğine dair belgeyi, başvuru, ortak marka ya da garanti markası yapıldıysa Kanun’da düzenlenen teknik olan şartnameyi, rüçhan hakkı talebi varsa buna dair ücretin ödendiğini gösteren belgeyi kapsar. Ayrıca marka örneğinde Latin alfabesi dışında herhangi bir harf ya da harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı da buna dahildir. Marka tescili, yapılan başvurusu üzerine, TPE tarafından yürütülen idari sürecin sonucu gerçekleşmiş olur.

Marka tescil başvurusu süreci şu şekilde ilerler;

 • Öncelikle markanın tescil başvurusu resmi olarak yapılır.
 • Başvurunun TPE tarafından sınıflandırılması ve sonrasında incelenmesi.
 • Başvurunun yayınlanması.
 • Başvuruya gerekli itirazların yapılması, bu itirazların incelenmesi.
 • Tescil belgelerinin verilmesi/ tescil başvurusunun reddedilmesi aşamalarını içerir.

Bu süreç yaklaşık olarak 7 ile 9 ay arası bir süreci kapsar. Başvurusu eksik yapılan ya da eksiklerini gideren, buna rağmen süre zarfı içerisinde itirazı yapılmamış ya da yapılan itiraz kesin bir şekilde reddedilen bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir. Başvuru sahibine ise ‘’Marka Tescil Belgesi’’ verilmesi gerekir.

Marka tescilinin sağladığı koruma süresi, marka tescil belgesi başvurusundan itibaren 10 yıllık süreçtir. Bu süre, her 10 yılın bitiminde itibaren geçerli olarak, 10’ar yıllık dönemler halinde ve sınırsız bir şekilde yenilenmesi mümkün olabilir. Koruma süresinin bitiminden sonraki 6 aylık süre içerisinde, tescili yenilenmeyen markaların hükümsüz sayılması kaçınılmazdır. Yenileme isteminin yapılması ve bu yenileme için harç ve ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki 6 aylık süre içerisinde gerçekleştirilebilir. Bu süre içerisinde talep edilmemesi durumunda yenileme, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde ek ücretin ödenmesi halinde yenilenme yapılması mümkündür.

Marka tescili başvurusunda bulunabilmek için, markanın aktif bir şekilde kullanılmasına gerek yoktur. Markalaşmış bir ürün ya da tasarımın korunabilmesine fırsat sunan şirket marka tescili işlemi her ölçekten oluşum için gerekliliğini korur.Marka tescili sayesinde tasarımlar, ürünler ve şirketlerin markaları özgün kalabilir. Tescil işlemi, ürün ve tasarım üzerinde kişinin bütün hukuki haklarını koruyarak marka bünyesinde çerçeveme hakkına sahip olunmasını sağlar.

Şirket marka tescilinin sunduğu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Marka tescili sayesinde şirket sadece sahibi tarafından kullanılabilir.
 • Markaya ait bütün haklar tescil eden tarafa ait olarak korunabilir.
 • Marka tescili yapan taraf lisans verebilme statüsü elde edebilir. Bu sayede marka rahatlıkla devredilebilir ve sonrasında miras olarak da bırakılabilir.
 • Prestij elde etmeyi sağlayan com.tr uzantısı almak mümkün hale gelir.
 • Markanın kopyalanmasının, aynısının ya da çok benzer halinin yapılması engellenebilir.
 • Kalite belgelerini alma süreci kolaylaşır.

Marka tescili yapmak, her ölçekten marka içi çok önemliyken şirketlerin kendi haklarını koruması açısından gereklidir. Günümüzde çok kısa bir süre içerisinde birçok marka ticari sahada yerini alarak büyümeyi hedefler. Bu gibi rekabetin fazla olduğu bir ortamda faaliyet gösterebilmek ve yerini koruyabilmek için kopyaların önlenebilmesi, marka kullanımının tekelleşmesini sağlamakla mümkün hale gelebilir. Dolayısıyla marka tescil işlemi sayesinde markanın herhangi bir taklidinin yapılmasının önüne yasal olarak da geçilmiş olur. Bu durumda markaya ait her bir unsur, sadece tescil eden kişi, firma ve şirket tarafından kullanılabilir. Markanın kopyalanması, işaret ya da logosunun başkaları tarafından herhangi bir nedenden kaynaklı kullanılması durumunda, yasal süreç hemen başlatılabilir.

Şirket Marka Tescili Alkan Patent Kalitesinde

Markanın tescil edilmesi, aslında bakıldığında kişinin tasarladığı markanın tüm haklarına sahip olmasını sağlayan çok önemli bir güçtür. Bu anlamda şirket marka tescili konusunda gerekli tüm prosedürleri sizin adınıza yürüten Alkan Patent, üst düzey kalite standartlarında hizmet anlayışı ile beklentilerinizi karşılayan bir firmadır. Sizde markanıza değer katmak, korumak ve size ait olduğunu yasal olarak da ispat etmek için Alkan Patent kalitesini deneyimleyebilir ve uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesinin verdiği gönül rahatlığını firmamız aracılığı ile yaşayabilirsiniz. Söz konusu markanızın size ait olduğunu göstermek ve haklarını güvence altına olmak olduğunda Alkan Patent her an sizinle olmaya devam ediyor.