Patentler, günümüzde bilim insanlarının ya da işletmelerin buluşlarını ihlal korkusu yaşamadan özgür bir şekilde ticarileştirmelerini sağlamaktadır. Neticede, bilimsel topluluklar içinde yer alan patent hakları ve rekabet gücü güçlü bir şekilde iç içe olmaktadır.

Patentin Rekabetteki Gücü Ve Önemi

Mesela patentler, buluşların ya da üretilen ürünlerin kopyalanmasını ve çoğaltılmasını önleyen fikri mülkiyet haklarını sağlamaktadır. Bu sebeple, endüstri içinde bulunan rekabeti tamamlayarak, adil piyasa davranışını da teşvik etmektedir.

Genelde rekabet kanunları, bu avantaja sahip olan kişilerin haklarını kötüye kullanmalarını ve ticari tekel kurmalarını da yasaklamaktadır. Buna bağlı olarak da rekabeti ve adil uygulamaları teşvik etmek için rekabet ve patent hakları arasında bir denge olmak zorundadır.

Bu denge sağlanarak, patent sistemi pazar rekabetine izin verirken yeniliği teşvik edebilir. Bu noktada Alkan patent en gelişmiş pazar analizleri ile bu konuda çok başarılıdır.

Rekabeti Teşvik Etmekte Patentlerin Rolü

Bilim insanları, araştırma yapan kişiler ve firmalar için patentler, geçici bir tekel sağlayan fikri mülkiyet hakkı demektir. Bu şekilde kendi önlemlerini alarak, buluşları için en gelişmiş haklar elde ederek, daha yüksek getiri ve daha fazla kar elde etmektedir. Bu durumda onlara daha fazla araştırma yapmak ve bilim ve teknolojinin ilerlemesine yardımcı olmak için daha yüksek bir teşvik sağlamaktadır.

Son zamanlarda tarihçiler ve ekonomi analizcileri, patentlerin çok fazla sayıda buluşa neden olduğunu belirtmektedir. Bu da yüksek getiri elde etme olasılığı sağladığı için, insanları daha çok çalışmaya, daha çok yenilik yapmaya ve araştırmayı teşvik etmektedir.

Patent Almanın Avantajları

Patentler, üretici firmaların ve araştırmacıların yapmış oldukları buluşlardan %50'den çok daha fazla gelir elde etmelerini sağlamaktadır. İlaç ya da yazılım gibi ileri teknolojiyi kullanan firmalarında kar oranı %60 artmaktadır. Elektronik sektörü %40 daha fazla gelir elde etmektedir.

Bu durumda da patentler önemli mali kazançlar sağladığı için, çok daha fazla firma ya da araştırmacı yenilik yapmaya istekli duruma gelmektedir. Aynı zamanda kişileri bir şeyler icat etmeye ya da önemli ölçüde yenilik yapmaya teşvik etmektedir.

Bu konuda bir firma ya da şahıs herhangi bir şey icat ettiği zaman ürünlerinin patentini almaması durumunda, icat etme istekleri %13 oranında düşmektedir. Bununla birlikte avantaj olarak bu durumla ilgili önlem alınması da daha fazla keşif ve iş birliğine yol açmaktadır. Bu konuda Alkan Patent en deneyimli ekip personeli ile harika hizmetler sunmaktadır.

Patent Alma Süreçleri

Patent sistemini kullanmak gelecekte daha fazla yeniliğe ilham vermek için yapabileceğimiz şeylerin en başında yer almaktadır. Bu durumda neyin patentlenebileceğini ya da patentlenemeyeceğini netleştirmek çok önemlidir.

Mevcut patentlerin kalitesini de iyileştirebilirsiniz. Bu sürece diğer kanunların müdahalesini önlemek adına, haklarının yasal olarak korunması da son derece önemli bir süreç olmaktadır.

Patentler mali teşvikler sağlamakta ve çabaların tanınmasını da sağlamaktadır. Yenilikçilere çok güçlü rekabet gücü veren, harika bir pazar konumu hediye eden ve onlara lisanslama yoluyla ek gelir kazandırabilen bir iş aracı olarak hizmet etmektedir.

Patent Hakları Nelerdir?

Patent koruması, pek çok işletme için çok değerli bir ticari araç ve önemli bir teknoloji yatırımıdır. Bütün işletmeler, temel ve çok saygın bir varlık olabilecek, korumaya değer iyi bir teknolojiye ya da icada sahip olmaktadır.

Patent haklarının neler sağlayabileceğini anlamak, iş başarısı için hayati ve kritik önem taşımaktadır. Üretilen ürünlerin korunmasının önemli sonuçlar bulunmaktadır.

  • Münhasır hak sağlanmaktadır.
  • Patent rekabet avantajı sağlamaktadır.
  • Kârı veya getirileri artırır.
  • Lisanslamadan, ek gelir akışı sağlar.
  • Teknoloji transferi sağlar.
  • Çapraz lisanslama yöntemi ile yeni teknoloji erişimi sağlar.
  • Yeni pazarlara açılmayı sağlar.
  • Değerlemeyi büyük ölçüde artırır.
  • Yatırımı çekmektedir.
  • Finansman alımını hızlandırmaktadır.

Patentin Rekabetteki Gücü

Genel olarak, patent almak varlıkları ve hakları korumaktadır. Bir şirketin buluşunun kopyalamasını veya işletmenin patent varlıklarıyla rekabet eden bir şey yapmasını engelleyerek rakipleri karşısında rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu durum, taklitçilerin rekabetini ortadan kaldırmakta, taklit etmesini önlemektedir.

Bu şekilde patent hırsızlığı riskleri azaltacaktır. Bir patent sahibi olarak, sahibinin teknoloji endüstrisi ile ilgili belirli bir pazarda baskın bir oyuncu olmasına da yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda patentler, sahibinin başarısını rakiplerinden korumaktadır.

Patent Nasıl Lisanslanır?

Patent sahipleri, telif ücreti ya da ödemeleri karşılığında patentli buluşları kullanmalarına ya da yapmalarına izin vermek için buluş üzerinde haklar vererek patentlerini lisanslayabilirler. Bu lisans kapsamında, sahibi aynı kişi kalacak ve lisans alan, sözleşme süresi boyunca önceden kararlaştırılmış bir miktarda telif ücreti ödeyecektir.

Telif hakkı ya da lisans ücreti, bir defaya mahsus bir ödeme veya lisans kapsamında ürünlerin ve süreçlerin satış yüzdesinin tekrar eden bir ödemesi olmaktadır. Bu durumda sahiplerine uzun vadeli bir gelir kaynağı sağlayabilir. Bu durumda lisans verirken yine de kullanma ya da yapma olanağına sahip olabilirler.

Patent Korumasının Önemi

Patent sahibinin pazardaki teknolojiye erişimi kontrol etmesine izin vererek, pazardaki teknolojinin değerini artırabilecek veya ürünün ticari değerini iyileştirebilecek rekabete yönelik pazara giriş engellerinin oluşturulmasına ve sürdürülmesine yardımcı olmaktadır. Yatırım müzakerelerinde bir şirketin değerini artırmakta ve yükseltmektedir.

Sahibi işletmeyi sattığında, patentler kaçınılmaz olarak işletmeye değer katmaktadır. Bir iş fırsatı değerlendirirken üst düzey teknolojik kapasite kavramının bir kanıtı olarak görülmektedirler. Genelde potansiyel yatırımcılar, bir patentin maddi şekilde olmayan bir varlık olarak değerini anlamaktadır.

Yatırımların korunacağından emin olmak istemektedirler. Aynı zamanda öz sermaye yatırımcılarından, risk sermayedarlarından ve devlet teşviklerinden bir finansman kaynağı da olabilir. Bu fon sağlayıcılar, patentlerin değerini anlamaktadır. Bir buluş finanse edilmeden önce verilen bir patentle yasal bir şekilde korunmalıdır.