Patent, bir icadın, buluşun veya yeniliğin sahibine o ürünü belirli bir süre boyunca yasal olarak kullanma hakkı sağlayan belgedir. Bu belge, yenilikçi fikirleri koruma altına almak ve teşvik etmek için tasarlanmıştır. İcat edilmiş ürünlerin başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılmasını engelleyen patentler icat eden kişinin de maddi kazanç elde etmesini sağlar.

Ayrıca, patentler inovasyonu teşvik eden önemli araçlardan biridir. Bunun yanında patent başvurusu ve patentin alımına hak kazanılması için ciddi bir süreç gereklidir. Bu süreçte patent sorgulanması da önemli bir adımdır.

Patent Sorgulama Nedir?

Patent sorgulama, bir icadın daha önceki patentlerle veya diğer hukuki durumlarla uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için yapılan bir işlemdir. Bu işlem, bir icadın patent edilebilirliğini belirlemek için yapılır. Patent sorgulamanın, ürün geliştiricileri için önemi oldukça büyüktür. Ayrıca, patent sorgulama işlemi, bir şirketin ürettiği ürünlerin patent ihlali yapmadığından emin olmasına da yardımcı olur.

Patent Sorgulama Nedir? Nasıl Sorgulanır?

Patent sorgulama nasıl yapılır sorusu için genellikle ulusal patent ofisleri tarafından sunulan online veri tabanları aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu veri tabanlarına patent numarası, icat eden kişi adı, tarih gibi bilgiler girilerek arama yapılabilir ve daha önce benzer bir icat bulunup bulunmadığı kontrol edilebilir.

Patent Sorgulama Süreci

Patentlerde araştırmanın yapılması kapsamında sorgulama, ürün geliştiricileri için oldukça önemlidir. Çünkü daha önce benzer bir icat yapılmışsa, patent başvurusu reddedilebilir veya hak sahibi ile hukuki anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ayrıca, ön araştırma sırasında patent sorgulama işlemi, bir şirketin ürettiği ürünlerin patent ihlali yapmadığından emin olması için de gereklidir. Patent sorgulaması işlemi aşağıdaki adımları içerebilir:

 • Ulusal patent ofisinin web sitesine girilip aranacak kelime veya kavramlar belirlenir. Bu kelimeler, icadın açıklamasında veya başlığında yer alabilir.
 • Arama parametreleri seçilir. Arama yapılacak alanlar, tarih aralığı ve dil belirlenir.
 • Veri tabanı taranarak sonuçlar listelenir.
 • Sonuçlar incelenip ilgili patentler üzerinde derinlemesine araştırma yapılır.
 • İlgili patentlerin tam metinleri okunarak, icadın başka bir patentle çakışıp çakışmadığı veya ticari olarak uygun olup olmadığı değerlendirilir.

Patent sorgulama işlemini gerçekleştirmek icadın benzersiz olup olmadığını doğrulamak adına oldukça zaruri bir işlemdir. Ancak bu işlem, zaman alıcıdır ve uzmanlık gerektirir. Bu nedenle, birçok şirket, bu işlemi patent avukatlarına veya danışmanlık hizmetleri sunan firmalara yaptırmayı tercih eder.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent başvurusu yapmak için öncelikle, icat ettiğiniz ürün veya süreç bağlamında patent araştırması ve karşılaştırması yapmanız gerekmektedir. Bu sayede, başvuru yapacağınız konuda daha önce verilmiş patentlerin var olup olmadığını bilerek başvurunuzu hazırlayabilirsiniz.

Patent başvurusunu yapmak için ilgili ülkenin patent ofisine başvurmanız gerekmektedir. Başvuru formunu doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Formda, icadınızın detaylı tanımı yer almalıdır.

Patent başvurusunun sonuçlanma süresi ülkeden ülkeye değişebilir ve başvurunun karmaşıklığına, patent ofisinin iş yüküne ve başvuru sahibinin sunduğu ek belgelere bağlı olarak uzayabilir.

Patent Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Patent başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken birçok önemli husus vardır. Gerek başvuru sürecinde gerek sonrasında önem arz eden bu hususlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Patent başvurusu yapılacak olan icat, yenilik niteliği taşıyan ve daha önce bilinmeyen bir ürün veya yöntem olmalıdır. Başvuru yapılacak icadın teknik detayları ayrıntılı olarak açıklanması gereklidir.
 • Patent başvurusu yaparken başvuru dosyasının tamamlanmış ve eksiksiz olduğundan emin olunmalıdır.
 • Patent başvuru öncesinde, daha önce benzer konularda yapılmış olan patent veya yayınların araştırılması gereklidir.
 • Patent başvurularında hukuki konuların önemi büyüktür. Bu sebeple bir patent avukatından destek almaya özen gösterilmelidir.
 • Patent başvurusu uzun zaman alabileceğinden, başvuruyu düzenli olarak patent ofisi aracılığıyla takip edebilirsiniz.
 • Başvurunuz öncesinde patent başvuru ücretlerini araştırarak buna göre hazırlık yapabilirsiniz. Patent başvurusu yaparken, icadınızın gizliliğini korumak için de bir gizlilik sözleşmesi imzalamanız önerilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türkiye'de patent, marka, tasarım gibi fikri ve sınai hakların korunması ve tescil işlemleriyle ilgilenen bir kurumdur. TÜRKPATENT'in resmi internet sitesi üzerinden, patent sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilir.

Bu sorgulamalar sonucunda, aranılan kelime veya kelime gruplarının geçtiği patent başvuruları ile patentler listelenebilir. Ayrıca kurumun veri tabanında, patent başvurularına ait detaylı bilgiler de yer almaktadır.

Marka Tescili

Patent, ürün veya hizmette kullanılan bir işlemin yasal olarak korunmasını sağlarken, marka tescili belirli bir işaretin telif hakkının korunmasını amaçlar. Bir ürün veya hizmet, hem patent hem de marka koruması altında olabilir. Örneğin, bir icat olan bir cihazın patentini alırken, aynı zamanda cihazın adı veya logosu için marka tescili yapılması gerekebilir.

Marka tescil işlemi, hem ticari markaları hem de hizmet markalarını kapsar ve bir işaretin kaydedilmesi, diğerlerinin benzer işaretleri kullanmasını önleme hakkı verir. Marka tescili yapıldığında, markanın benzersizliği ve tanımlayıcılığı korunur. Ayrıca, itibarı artacağından, markanın pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanımı kolaylaşır.

Patent Mülkiyetinin Avantajları

Patent mülkiyeti, icat sahibine yasal koruma sağlayarak rakiplerinden öne çıkma avantajı sunar. Patentler, ticari değeri artırır, rekabet avantajı sağlar, pazarlama aracı olarak kullanılabilir ve lisanslanarak ek gelir elde edilebilir. Ayrıca patent mülkiyeti, inovasyonu teşvik eder. Söz konusu nedenlerden dolayı, patent mülkiyeti sahibi olmak birçok avantaj sağlar.

Patent Başvurusunda Danışmanlık Hizmeti

Patent başvurusu detaylı bir süreç olduğundan, patent başvurusunda danışmanlık hizmeti almak faydalı olabilir. Danışmanlar, patent başvuru sürecinde gereken belgelerin hazırlanması, inceleme aşaması için gerekli işlemlerin yürütülmesi ve diğer tüm konularda uzmanlık sağlayarak başvuruyu kolaylaştırır.

Profesyonel destek konusunda başvurabileceğiniz adreslerden birisi de Alkan Patent isimli kuruluştur. Alkan Patent, marka, telif ve patent başvuru konularında firmalara hukuki ve idari danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.