Patent itirazı, patent alma şartlarını eksiksiz bir şekilde karşılamayan ya da başkalarının devam eden haklarını ihlal eden patent başvuruları için gerçekleştirilebilen bir durumdur. Buna bağlı olarak patent itirazı, resmi bir kurumun patent verme kararı sonrasında 6 ay içerisinde gerçekleştirilmesi gereken bir işlem olarak karşınıza çıkar. Bu süre içerisinde itiraz dilekçesi verilmediği takdirde, resmi kurum tarafından söz konusu işlemin yapılması mümkün değildir.

Patent İtirazı Nedir, Nasıl Yapılır

Patent, resmi bir belge olmanın yanı sıra buluş sahibine söz konusu olan ürün hakkında kendisinden izinsiz pazarlama, satış, çoğaltılma, bir benzerinin üretilmesi gibi faaliyetler üzerinde bir kısıtlama getirir. Yani patent, sadece buluş sahibine özel bir belgedir denilebilir. Patent başvurusu tarihinden sonraki 21 yıl içerisinde buluşun kullanılması, üretilmesi ve satılmasıyla alakalı birtakım ayrıcalıklar sunar. Ayrıca rekabet açısından da son derece önemli bir belge olduğu ifade edilebilir. Patent ile buluşu başvuru sahibinden başka hiç kimse kullanamaz. Ayrıca patente sahip olmak, buluş sahibinin pazarda kendisine ait bir yer edinmesini sağlar.

Patent, herhangi bir buluş için lisan ve devir anlaşması yapma imkanı sunmasından kaynaklı oldukça değerli bir belgedir. Bununla beraber işletme için olumlu bir gelişme olan patent, başka bir deyimle firmanın yüksek seviyede uzmanlığa sahip olduğunu ve teknolojik olarak kapasiteye sahip olduğunun bir göstergesidir. Sonuç olarak, buluş sahiplerinin kendilerine ait olan emeklerinin boşa gitmemesi için patent almaları çok önemlidir. Ancak bazı durumlarda patentle alakalı hukuki bazı anlaşmazlıklara rastlanması mümkündür. Bu gibi durumlarda ise patent itirazının gündeme gelmesi kaçınılmazdır.

Patent İtirazı Nasıl Yapılır?

Türk patent ve Marka Kurumu, her ay patent başvurularını Patent Bülteni’nde yayınlamaktan sorumludur. Bu sayede, üçüncü kişilerin başvurularının değerlendirilmesine ve itiraz edebilmelerine bir fırsat alanı oluşturur. Patent hakkını koruyabilmek için bülten takibinin düzenli olarak yapılması gerekir. Bu sayede, kötü niyetli başvurular hemen tespit edilirken, gerekli itiraz işlemleri gerçekleştirilebilir durumdadır. Bu durumda tescili engellemek için hali hazırla alınmış olan bir patentle olan benzerliğin ispat edilmiş olması gerekir. Özellikle karıştırılma olasılığının söz konusu olan patentlere itiraz edilmesi çok önemlidir. Resmi Patent Bülteni, bu anlamda hak ihlallerinin daha önceden tespit edilmesi ve tescilinin itiraz yoluyla engellenmesi açısından oldukça büyük bir önem arz eder.

Herhangi bir buluşun, patent tescili alabilmesi için bazı özellikleri taşıyabilmesi gerekir. Yani uygulanabilir ve özgün bir buluş olma şartı vardır. Ancak patent itirazı, bu şartları karşılayan ya da karşılayamayan tüm buluşlar için gerçekleştirilebilir. Patent tescilini önlemek için patent başvurusuna neden itiraz edildiği gerekçelerle birlikte mutlaka açıklanmalıdır.

Patent itirazı nasıl yapılır diye düşünenler ise her şeyden önce itiraz dilekçesini hazırlamış olmalıdır. Bu itiraz dilekçesi, itirazı destekleyen deliller ve sebepleriyle birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulmuş olmalıdır. Kuruma bir itiraz ücreti ödenir. Türk Patent ve Marka Kurumu, patent başvurusuna karşı yapılan itirazı inceledikten sonra bu itirazı patent başvuru sahibine tebliğ etmelidir. Ayrıca sonrasında başvuru sahibine söz konusu olan bu itiraza dair görüşlerini açıklamak için bir hak tanınır.

Patent itirazı Nedenleri Nelerdir?

Patent itirazı nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

 • İlk olarak patent başvurusu; özgünlük, yenilik ve sanayide uygulanabilirlik şartlarını olması gerektiği şekilde karşılamıyorsa, sonrasında itiraz edilmesi söz konusu olabilir,
 • Patent hakkında yeterli derece açıklama yapılmadığı takdirde, itiraz hakkı her zaman mevcuttur,
 • Patent konu olan buluşun ilk halinden farklı bir hale gelmiş, kapsam aşılmış ise itiraz edilebilir,
 • Patent konusu ve uygulamak, hali hazırda tescilli bir patent ile benzerlik gösteriyorsa sonrasında herhangi bir hak kaybı yaşamamak için itiraz edilebilir.

Patent İtiraz Aşamaları Nelerdir?

Patent itiraz aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

 • İlk olarak bir itiraz dilekçesi hazırlanmalıdır. İtirazı destekler nitelikte olan delillerin ve gerekçelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde Türk Patent ve Marka Kuruluna sunulmuş olması gerekir.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu, marka başvurusuna dair olan bu itiraz dilekçesini inceler sonrasında, başvuru sahibine bu itirazı tebliğ eder başvuru sahibi, itirazın kendisine tebliğ edilmesinden sonra en geç 1 ay içerisinde bu itirazla alakalı olan düşüncelerini açıklamak zorundadır.
 • Türk Patent ve Marka Kurumundaki uzmanların yaptığı itiraz, itiraz sahibinin dilekçesini ve başvuru sahibinin bu konuyla alakalı olan görüşlerini tarafsız bir şekilde değerlendirir ve ret devam ya da kısmı devam kararı verir.
 • Son aşamada ise kararın bildirilmesinin ardından, her iki tarafında TÜRK PATENTin Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna itiraz hakları mevcuttur. Ancak kararın bildirilmesinden sonraki 2 ay içerisinde itiraz işlemi mutlaka gerçekleştirilmelidir.

Marka başvurusunu tesciline engel olmak isteyen ilgili kişiler, bu marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından itibaren 2 ay içerisinde bu konuda itiraz dilekçesini Türk Patent’e sunmalıdır. Bu anlamda itiraz süresinin uzatılması mümkün değildir. İtiraz dilekçesinde, itiraz sahipleri ilgili marka başvurusunun tescil edilmemesi gerektiğini ispat edebilmek için mutlak ya da nisbi red sebeplerinden birine ya da birkaçına dayanabilir. Mutlak ya da nispi ret sebepleri ise 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun (SMK) sırasıyla 5. Ve 6. Maddelerine dayanarak düzenlemiştir.

Mutlak ret sebepleri, buna bağlı olarak genellikle kamu yararıyla direkt olarak bağlantılıdır. Türk patent mutlak ret sebebi teşkil eden başvuruları kendisi reddetmesi gerekse bile, bu ret işlemini yapmaması halinde üçüncü kişiler itiraz sürecinde mutlak ret sebeplerinin varlığını öne sürme hakkı vardır.

İtiraz sahibinin haklı olduğunu ispat etmesi için, itiraz edilen marka tescil başvurusunun başvuru tarihinden önceki tarihe ait olması gerektiğine dair delil niteliği taşıyan evraklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Firma tarafından kesilen fatura örnekleri,
 • Firma satın alma fatura örneği,
 • Sponsorluklar,
 • Fuar katılım görselleri ve evrakları,
 • Mağaza ya da şube görselleri
 • Resmi kurumlardan alınan belgeler,
 • Yazılı basında yer alan her türlü haber görseli ve reklam,
 • Sosyal medya kullanımı.

Özetlemek gerekirse, markanın son kullanıcı zihninde yer alabilmesi için tüm tanıtıcı faaliyetlerin delileri gerekir. Her itiraz için yukarıda bahsi geçen tüm evrakların ibraz edilmesi şart değildir. İtiraz edilen marka tescil başvurusunda içeriğine ve sahip olduğu niteliklere göre bunlardan bazıları yeterli olabilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları, itiraz sahibinin marka vekili tarafından sunulan deliller ışığında marka tescil başvurusunu tekrar incelemelidir. Eğer uzman kişi itiraz dilekçesinde yer alan delil ve beyanlara göre ikna olursa, markaların benzediğini kabul ederek marka tescil başvurusu için ret kararı verir. Benzemediğini düşünür ise bu itirazı kabul etmez ve itirazın kabul olmadığına dair yazıyı vekile iletir. İtirazın kabul olmaması durumunda, ilk önceki tarihli marka tescilinin sahibinin ikinci ve son kez itiraz hakkı saklıdır.

Patent İşlemleri Alkan Patent Garantisinde

Patent tesciline dair her türlü sorun için akılcı çözümler sunarak zamandan ve nakitten tasarruf ederken, diğer yandan markaya dair tüm haklarınızı koruma altına alan Alkan Patent nitelikli çalışma prensibiyle rakiplerinden hep bir adım öndedir. Sizde kaliteli hizmet anlayışını Alkan Patent ile deneyimlemek ve marka ve buluşunuza sahip çıkmak için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz.