Telif hakkı ya da buluş hakları şeklinde olan fikri mülkiyet hakları otomatik bir şekilde ortaya çıkar. Fikri mülkiyet haklarının da mevcut bazı yasal araçlarla korunması çok önemlidir. Fikri mülkiyet, yaratıcısı olduğunuz bir buluş ya da markanın kullanılmasıyla ilgili çok şeyle ilgilidir. Bu kapsamda patent hakkı ortaya çıkmaktadır.

Patent Hakkının İhlali

Genelde patent hakkı kapsamında mal sahibi, üçüncü şahısların hak konularını istismar etmesini engelleyerek bunları uygular. Aynı zamanda üçüncü bir kişinin patent sahibiyle veya patent sahibinden izin alarak bu haktan yararlanma iznine sahip bir kişiyle yasal olarak sınırlı bir eylemde bulunması durumunda patent hakkı ihlal edilmiş olur.

Patent Hakkı Kapsamları

İş dünyasında liderlerinin ya da hissedarlarının, çeşitli durumlarda patent haklarının farklı yasal korumalarını anlamaları önemlidir. Genel anlamda, patentler buluşları koruyarak sahiplerine yetkisiz kullanımlarını yasaklama yetkisi verir.

Ticari markalar da ayırt edici işaretleri ya da adları korur ve telif hakları sanat eserlerini ve orijinal literatürü korur. Her şekilde bu hakların sahipleri, korunan buluşun yetkisiz kullanımını önleme ve orijinal markaya karıştırılacak biçimde benzer olan markaları engelleme hakkına da sahip olmaktadır.

Bunun yanında duruma bağlı olarak, bir ya da daha fazla korunan patentlerin çoğaltılması ya da taklit edilmesini durdurma hakkına da sahip okumaktadırlar.

Patent Hakkı İhlali Tespiti

Genel olarak, ticari markaların patent haklarının ihlali olduğunu anlaması çok önemlidir. Bu durum da yasal işleme başvurmadan önce gerekli olan yasal bir prosedür olmaktadır. Patent hakkı hırsızlığı birkaç şekilde gerçekleşebilir.

Patent ihlali genelde bir fikri mülkiyet koruma kuruluşunca onaylanmış olan bir patentin başka bir kişi tarafından izinsiz bir şekilde endüstride kullanılması ya da uygulanması halinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bir buluşu kullanmak için önün özgün ya da başka biri tarafından daha önce bulunmadığından emin olunması gerekir.

Patent Hakkı Koruma

İş hayatında, bir ürün pazarlıyorsanız ya da kendi markanızı yaratmış iseniz, bu alanla ilgili olarak anlaşılması zor olan çeşitli risklere karşı da sizi gerektiği gibi korumak adına, sınai mülkiyet hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukatla görüşmeniz gerekecektir. Fakat birçok alanda olduğu gibi, saygın ya da kendini kanıtlamış olan bir avukat bulmak bazen de çok karmaşık olabilir.

Buna bağlı olarak da Bu alanda uzmanlaşmış olan kişiler ile çalışmak çok önemli olmaktadır. Aynı zamanda marka hukuku ile ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek, bir ticari işletme için çok büyük önem taşır.

Bu kapsamda da bir ticari markanın ne olduğunun, ticari markanın nasıl tescil edileceğinin ya da belirli dolandırıcılıklardan kaçınmak için onu nasıl koruyacağınız hakkında bilgi edinmek çok büyük önem arz eder. Buna bağlı olarak paten ihlali nedeniyle kişinin uğradığı zararların giderilmesi çok daha kolay olmaktadır.

Patent hakkı sahibi, patent ihlali davaları ve bilgi birikimi alanında geçerli olan yasa, büyük ölçüde özel bir yasadır. İlk olarak patent ihlalinin hukuki biçimleri tespit edilmekte, sonrasında patent ihlali ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü ele alınmaktadır.

Patent Hakkı İhlali Başvurusu

Genel olarak hak sahibi buluşa dair bir ihlalin meydana geldiğini kanıtlamalıdır. Anlaşmazlık fiziksel bir ürün ile alakalı ise, mesela ürünün bileşimi analiz ettirilebilir ve sonuçları patentinizin iddiaları ile kolay bir şekilde karşılaştırabilir.

Bir patent vekili bu konuda çok doğru tavsiyelerde bulunacaktır. Anlaşmazlık bir yöntem ile alakalı ise de ihlalin kanıtlanması çok daha zor olmaktadır. Bununla birlikte, ihlalden şüphelenilen yargı yetkisine bağlı olarak, delillerin bulunmasını kolaylaştıracak yasal araçlar olabilir.

Örnek verecek olursak, şüphe eden taraf şüphelerinizi doğrulayabiliyorsanız fakat ihlal davası başlatmak için daha fazla kanıta ihtiyacınız olacaksa, yasalar bu konuda ihlal ele geçirme olasılığı sağlar. Tanıklarla görüşmek de mümkün olmaktadır.

Patent Hakkı Süreçleri

Patent sahibi, ticari amaçlar doğrultusunda sahip olduğu patentin ihlal edildiğini kanıtlamak zorundadır. Bu konuda şüpheliden belge sunmasını ve patentin konusu olan konu ya da yöntemleri inceletmesini isteyebilir. Bununla birlikte, bu amaca bağlı olarak da şüphelenilen suçun yeterince muhtemel olduğu düşünülmelidir.

İlk başta, suçtan şüphelenilen kişiye muvafakat talebi ya da uyarı yöneltilebilir. Bunun yanında bazı durumlarda da bir ihlal oluşturan olası eyleme son verilir. İkinci adımda ise fikri mülkiyet yasaları kapsamında ihlal davası açılabilir. Bu bağlamda da tarafsız bir bilirkişi, şüpheli bir ihlalin bulunduğu alanı ya da ürünü inceleyebilir.

Patent Hakkı İhlali Durumları

Genelde patent hakkına tecavüz olarak görülen durumlardan birinin gerçekleşmesi gereklidir. Bu kapsamda sınai mülkiyet kanunu kapsamında madde 141 içeriğinde patent hakkının ihlali sayılabilecek eylemler şu şekildedir:

Patent konusu buluşun, patent sahibinin izni olmaksızın tam ta da kısmi bir biçimde üretilip, taklit edilmesi.

Taklit edilen ve üretilen ürünün satılması, dağıtım yapılması ya da ithal edilmesi. Bunun yanında ticari amaçlar için kullanılması ve sözleşmeye de konu edilmesi.

Tescil ile kazanılmış olan patent hakkın gasp edilmiş olması.

Paten sahibi kişi tarafından lisans yöntemi ile verilmiş olan kullanım haklarının, genişletilmesi ya da devredilmesi

Patentin usul olması halinde bu usulün de izinsiz bir şekilde kullanımı, satımı, dağıtımı

Patent hakkının ihlali durumları, çoğu zaman kısmen taklit edilerek ürün üretilmesi şeklinde karşımıza çıkan durumlardır. Kısmen taklit söz konusu olduğu zaman tecavüz durumu da değişmez, bu da patent hakkının ihlalini oluşturmaktadır.

Paten Hakkının İhlali Sonuçları

Patent hakkının ihlali, kalpazanlık, bir şeyi yapma hakkı olmamasına rağmen çoğaltmak ya da taklit etmek ve kopya olan şeyin gerçek olduğunu iddia etmek ya da ima etmekle karakterize edilmektedir. Genellikle de sahte olduğu iddia edilen ürün, kötü değilse de vasat kalitede bir şey olduğunu ima eden aşağılayıcı bir çağrışım eklenir.

Patent ihlali, ticari amaçla elde edilen bir marka ya da logonun hırsızlık niteliğinde çalışmasıdır. Fikri Mülkiyet Kanunu kasamızda yasal sonuçlar doğurmaktadır. Bu kapsamda olan hüküm hak sahibi kişinin haklarına herhangi bir tecavüzün, patenti yazanın hukuki sorumluluğunu doğuran bir ihlal oluşturduğunu belirtmektedir.

Başka bir deyişle, daha öncesinde patenti alınan ürün, patent sahibi dışında başkası tarafından üretilip pazarlandığı zaman tecavüz nitelikli olmaktadır. Bu kapsamda söz konusu olan zararın tazmin edilmesi sağlanmaktadır.

Dava kapsamında hakim, esastan ya da özet yargılamadan sonra kişiyi tutuklatabilir. Taklit patent sahibinin mahkûmiyeti halinde el konulan taklit ürünün imhasına ve ayrıca tazminata hükmedebilir. Aynı zamanda kişi taklit buluşu kullanmakla elde ettiği muhtemel gelir hak sahibine ödemektedir.