Patent hakkı, bilimsel ve teknik buluşu kapsayan çok önemli bir terim olarak karşınıza çıkar. Ortaya konulan bir buluşun kime ait olduğunu ve kullanım hakkının kimde olduğunu belirtmek için kullanılır. Bir buluş için sahibine devlet tarafından verilen bu patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu kullanmasının, üretmesinin ya da satarak gelir elde etmesinin önüne geçmek için olmazsa olmazdır. Patent, bu hakkın var olduğunu ve kimde olduğunu resmi olarak ispat eden çok önemli bir belgedir. Patent sahibinin tüm hakları patent tesciliyle yasalar sayesinde koruma altına alınmıştır.

Patent Hakkı Nedir

Patent belgesi alınabilecek olan buluşların (sistem, mekanizma, ürün, yöntem, algoritma vs.) listesi oldukça uzun olabilir. Kendinize ait bir tasarımla ürettiğiniz makineler için patent başvurusu yapabileceğiniz gibi, kimyasal bir bileşik ya da günlük kullanım için üretilmiş olan herhangi bir aygıt içinde patent belgesi alabilirsiniz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli detay, ürettiğiniz ya da bulduğunuz şeyle alakalı olarak korumak istediğiniz özelliğin, daha öncede dünyanın herhangi bir bölgesinde toplumca ulaşılabilir şekilde açıklanmamış olmasıdır.

Patent hakkı alarak koruma altına almak istediğiniz buluşun, koruma istediğiniz özelliklerinin yeni olmasının yanı sıra, bu özelliklerin buluş basamağı kriterini sağlıyor olması gerekir. Yani eğer daha önceden var olan bir buluşu alıp, bunun üzerinde bazı küçük değişiklikler yaparsanız; bu değişiklikler teknik olarak bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan açık bir şekilde çıkarılabilir değişiklikler olursa, ortaya çıkan bu buluşla ilgili bir patent almak söz konusu olamaz. Bununla beraber patent belgesi alabilmek için bir diğer önemli etken ise ortaya konulan buluşun sanayiye uygun şekilde üretilebilir durumda olmasıdır. Ortaya konulan buluşu sanayiye uygulanmadığında buluş basamağı olması gerektiği şekilde ilerleyemez. Dolayısıyla üretimin yapılması mümkün olmayan bir buluşun, herhangi bir durumda patent kapsamına girmesi mümkün değildir.

Patent Hakkı Nereden Alınır?

Türkiye’de patent hakkı verme konusunda yetki sahibi olan tek kurum Türk Patent ve Marka Kurumu olarak bilinir. Patent hakkı, Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir kurumdan alınması mümkün olmayan bir belgedir. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun, herhangi bir buluş için verdiği patent belgesinin koruma altına alma süresi ise yaklaşık 20 yıldır. Yani eğer bir buluşun sahibi, 20 yılın sonunda korumanın devam etmesini isterse, buluş üzerinde bazı geliştirmeler yaparak bu özellikler için yeniden patent başvurusu yapmalıdır.

Patent Hakkı Nasıl Alınır?

Patent hakkı almak ve bir patent belgesi ile buluş üzerinde bir koruma sağlamak için, tercihen başvuru sahibinin vekâlet verdiği bir patent vekili tarafından öncelikle bir ön araştırma gerçekleşmesi gerekir. Yapılan bu ön araştırma sonucunda, gerçekleştirilen buluşun yeni ve benzersiz olduğuna karar verilirse, patent vekili tarafından buluş bilgileri ve teknik çizimleri dikkate alınarak buluşun diğer ayrıntılarıyla beraber anlatıldığı bir patent tarifnamesi hazırlanması gerekir. Söz konusu tarifname hazırlandıktan hemen sonra, buluşu yapan kişiye gönderilir.

Bu aşamadan sonra buluşu yapan kişi tarifnamede yer alan bilgileri detaylı bir şekilde incelemeye alır. Gerekli gördüğü bölgelerde eklemeler, çıkarmalar ya da düzenlemeler yapar ve yeniden patent vekiline gönderilir. Eğer patent vekili, buluşu yapan kişi tarifnamenin son hali konusunda mutabık kalırsa, bu tarifname ile beraber Türk Patent Kurumuna başvuru yapılabilir.

Eğer başvuru belge alabilirken, bu durumda artık bu başvuru sahibinden hariç hiç kimsenin bu buluşu izinsiz bir şekilde kullanması mümkün değildir. Buluşun üretilmesi, pazarlanması, satılması ya da dağıtılması gibi hakların tamamı başvuru sahibine ait kabul edilir. Buluşun başkaları tarafından izinsiz kullanılması durumunda başvuru sahibinin, buluşu izinsiz kullanana kişiler hakkında dava açma hakkı her zaman vardır.

Ayrıca patent her buluş için kullanılabilen bir belge değildir. Örnek vermek gerekirse; tıp bölümüne girecek olan, sağlıkla alakalı teknik gelişmeler bunların dışında kalır. Ayrıca coğrafi keşiflerin de akredite olması mümkün değildir. Bir buluş hakkında patent alınabilmesi için tasarımın farklı bir takım faydalarının olması gerekir. Tekerleğe benzeyen bir ürünü, mekerlek ismi verilerek patent hakkının alınması mümkün değildir. Bu noktada sadece yeni, özgün, faydalı ve ticari hale getirilebilecek olan bir ürünün patentinin alınabilir olması ön plandadır. Matematik, fizik gibi temel bilimlerdeki keşifler, tıp biliminde insan hayatına olumlu anlamda etki eden gelişmeler, edebiyat eserleri gibi faaliyetler telif hakkı kapsamındadır. Sadece tıp alanında bulunacak olan bir görüntüleme cihazının ya da çok uzağı görebilme özelliği bulunan yeni bir teleskobun patent hakkı alınabilir.

Patent hakkı, ortaya konulan buluş sahibinin kim olduğunu ve ürünün kullanım haklarının kimde olduğunu belirleyen resmi bir belge niteliğindedir. Herhangi bir buluşu üzerinde patent hakkına sahip olan bir kimse, Sınai Mülkiyet Kanununda belirlenmiş olan zaman içerisinde buluşu üretebilir, kullanabilir ve satabilir. Ayrıca bu buluştan bir ticari kazanç elde etmesinde sakınca yoktur. Buluş sahibi olan kimsenin, izni olmadan buluşu kullanması, satması ya da üretim yapması yasal olarak bir suçtur. Patent sahibinin hakları, bu doğrultuda yasalar ile koruma altına alınır. Buna bağlı olarak bazı patent hakkı teşvikleri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Daha önceki dönemlerde TÜBİTAK 1008 programından yararlanmamış olan tüm ulusal patent başvuruları için verilmesi uygundur,
 • Vekil destekleri, araştırma raporu, inceleme raporu ile tecil ödüllerini içine alır,
 • Vekil desteği,
 • Ulusal araştırma rapor desteği,
 • Ulusal tescil vekil ödülü,

Yenilik, ticari başarının en önemli anahtarı olurken, şirketlerin rekabette her zaman bir adım öne çıkmasını sağlar.  Bununla beraber araştırma ve geliştirme maliyeti çok zaman alıcı bir süreyi kapsayabilir. Bir rakip buluşu piyasaya sürüldükten hemen sonra kullanılabiliyorsa hiçbir şey ifade etmesi mümkün değildir. Bu noktada ise devreye her zaman patent hakkı girer. Faydalı model tescili olarak ön plana çıkan patent başvuru yapmadan önce, size ait olan buluşu rakiplerden gizli tutmak çok önemlidir. Onaylandıktan sonra ise bir patent bir tekel sağlanarak, bu hak sayesinde sahibine 20 yıl kadar bu buluşun başkaları tarafından kullanılmasının önüne geçer. Bu yüzden günümüzde patent sahibi, başkalarının buluşu izin almadan kullanımının önüne geçerek buluşun ticari olarak avantajlarını üst seviyeye çıkarabilir.

Patent Türleri Nelerdir?

Size ait olan bir buluşu, patent hakkını almadan kullanma özgürlüğünüz her zaman vardır. Patent hakkı olsun ya da olmasın, kendi buluşun kullanım haklara sahip olabilirsiniz. Ancak başka birinin buluşunuz üzerinde bir kullanım özgürlüğünün olmaması için mutlaka patent hakkının alınmış olması gerekir. Bir patent yoksa diğer insanların buluşu kopyalanmasının önüne geçmek çok zor olabilir. Buna bağlı olarak üç tip patent vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Faydalı Model Tescil: Faydalı model, bir buluşun tüm işlevsel yönlerini koruma altına alır. Buluş sahiplerine cihazlarının nasıl, ne zaman ve ne amaçla kullanıldığı konusunda bir kontrol sağlamak amacıyla kullanılabilir. Faydalı olan patentler, günlük hayat içerisinde herhangi bir sorunu çözmek için yeni bir yol sağlayan makineleri, çeşitli işlemleri ve kimyasal bileşenleri içerisine alır,

İncelemeli Patent: İncelemeli patentlerin geçerlilik süresi 20 yıldır. Ayrıca çok detaylı bir araştırmaya tabi tutulan patent çeşitleridir. Bu nedenle onay sürelerinin çok daha uzun olduğu söylenebilir,

İncelemesiz Patent: Geçerlilik süresi 7 yıl olan bu patent, çok detaylı bir araştırmaya tabi tutulmadığı için onay süreci daha kısadır.

Patent hakkı alabilmek için gereken evraklar vardır. İlk olarak patent başvuru ücretinin ödenmesi ve sonrasında bazı belgelerin bir araya getirilmesi gerekir. Bu belgeler:

 • Patent başvuru formu,
 • Buluşla alakalı kısa bir bilgi,
 • Buluşa ait görseller,
 • Buluşla alakalı detaylı bir bilgi (tarifname),
 • Buluşun koruma altına alınmasının istendiği kısımlar,
 • Vekaletname.

Eğer bir buluşa sahipseniz ve bu buluşun başka insanlar tarafından kötü amaçlar için kullanılmasının önüne geçmek istiyorsanız, patent başvurusunu Türk Patent ve Marka Kurumuna (TPMK) yapabilirsiniz.

Alkan Patent Kalitesi

Patent hakkı, bir buluşu ve icadı koruma altına alırken, bu hakka sahip olabilmek için gerekli prosedürlerin sorunsuz şekilde yürütülmesi gerekir. Bu detaylarla sizin adınıza ilgilenen ve süreci yakından takip eden bir firma her bakımdan avantaj sağlamasına neden olur. Bu anlamda nitelikli hizmet anlayışını bulabileceğiniz Alkan Patent, söz konusu patent tescili olduğunda zamandan ve nakitten zarar etmesinin önüne geçen akılcı çözümler sunar. Uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesi ve haklarınızı korumak için sürecin getirdiği tüm yükümlülüklerin farkında olan ve bu konuda sizi bilgilendiren Alkan Patent kaliteli hizmetin tek adresi olmaya devam ediyor. Bu konuda detaylı bilgi alabilmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.