Bir buluşun sahibinin, söz konusu buluşun belli bir süre üretilmesine, kullanılmasına, ithal edilme ya da satılabilme hakkına patent hakkı ismi verilir. Bu hakkı gösteren belgeye de patent tescili denilir. Yani buluş sahibi, kendine ait buluş hakkında bu sayede söz sahibidir. Buluşun patent almasından sonra bu belge, buluş sahibine buluşa konu olan ürünü ya da usulü, bir süre tek başına kullanma, üretimini sağlama, satma ya da lisans verme yetkisi verir. Dolayısıyla patenti buluş sahibinin yaratıcı bir fikri olarak belli bir süre içerisinde yasal hükümler içerisinde koruma altına almayı sağlayan bir belge olduğu söylenebilir.

Patent hakkında gerekli detayları bilmek, patent başvurularında buluş sahibinin işlemlerini kolaylaştırır. Patentin konusunu ortaya koyan buluş, herhangi bir sorunu çözmeyi sağlayan kural, teori ya da formül de olabilir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 82/2 maddesinde de belirtildiği gibi, teknoloji alanlarda ortaya konulan buluşların yeni olması, sanayiye uygulanabilir olması ve buluş basamağının yer alması şartıyla patent verilir. Bu durumda herhangi bir buluşa patent belgesinin verilebilmesi için şu şartların olması gerekir:

 • Buluş yeni olmalıdır,
 • Bir buluş basamağı içermesi gerekir,
 • Sanayiye uygulanabilir olması şarttır.

Hangi Durumlarda Patent Alınabilir?

Patent alınabilmesi için bu belgenin hangi alanlarda geçerli olduğunu bilmek ve patentlenebilirlik şartlarını karşılamak çok önemlidir. Bahsi geçen şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Tekniğin bilinen durumunda aşılması: Bulunan buluşun ilgili olduğu teknik alanla alakalı bir uzman kişi ile birlikte, tekniğin bilinen durumunda açık bir şekilde çıkarılmayan bir faaliyetin sonucu olarak gerçekleşmesi halinde bu şekilde kabul edilebilir.
 • Yenilik: Buluş için patent başvurusu yapılmadan önce başka birileri tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olması anlamına gelen yenilik, patent belgesi alırken son derece önemlidir. Buluş için bir patent başvuru yapmadan önce, uzman bir patent vekili sayesinde veri tabanları detaylı bir şekilde incelenir ve patent araştırması yapılır. Bununla birlikte patent başvurusunda önce buluşun henüz kamuoyu ile hiç paylaşılmamış olması son derece önemlidir.
 • Sanayide uygulanabilir olması: Buluşun tam anlamıyla teorik olmak yerine pratikte uygulanabilir bir özellikte olması gerekir. Bahsi geçen bu kriterleri doğru bir şekilde taşıyan buluşlar patent tescili alarak korunmaya hak kazanır. Yani patent alabilir anlamına gelirken bu buluşun sadece bir hayal ürünü değil, pratikte de hayata geçirilebilir olduğunu ortaya koyar. Bu sayede sahip olunan buluş sanayide de kullanılabilir demektir. Eğer buluş, sanayinin herhangi bir alanında kullanılabilir, üretilebilir niteliklere sahip, sanayide uygulanabilir olduğunu kabul etmek anlamına gelir.
 • Buluş basamağı: Tekniğin bilinen durumunun aşılması olarak da bilinen buluş basamağına sahip olmak, buluşun o an ki durumu ile kıyaslandığında objektif bir ilerleme kaydettiği anlamına gelir. Bahsi geçen basamakta buluşun daha önceden sağlanması mümkün olmamış bir avantaj kazandırması, çözülemeyen büyük bir sorunu çözmüş olması ya da daha önce bulunan bir buluşu beklenmedik bir şekilde tekrardan tasarlayarak bu buluşu geliştirmesi patent alabilmek için bir buluşta aranan özellikler arasında yer alır.

Patent alınabilmesi için belirlenen şartlar söz konusu olduğunda, ‘’buluş basamağı’’ olup olmadığı durumlarda daha kısa süre içerisinde tescil hakkı almayı sağlayan Faydalı Model tescilini tercih etmek daha doğru bir seçim olacaktır. Patent korumasına uygun koruma süreci çok daha kısa olup, daha çok, orta ya da küçük ölçekli sanayi için tercih edilen bir koruma şekli olarak karşınıza çıkar. Ancak bu durumda hak sahibine patent korumasına göre çok daha zayıf bir koruma sağladığının bilinmesi gerekir. Faydalı Model koruması usuller ve usuller sonucunda elde edilen tüm kimyasal madde ve ürünler için elde edilmesi mümkün değildir.

Patent entelektüel, mucit ve teknik yetenekleri sayesinde buluş yapmaya, iş adamlarını ve üretilen buluşları sanayi alanlarında uygulamak şartıyla değerlendirme konusunda teşvik edici bir unsur haline gelir. Bu yüzden patentler, araştırma ve geliştirme söz konusu olduğunda, bu faaliyetlerin oluşmasını teşvik eden ve teknik bilgilerin yayılması konusunda birinci derecede rol oynayan unsurlar olarak karşınıza çıkar. Patent teşvik sisteminin buluş sahibine sağladığı koruma itibariyle imalat faaliyetinin genişletilmesinde etkin bir rol oynar.

Bilimsel ve teknik açıdan her geçen gün gelişmeye devam eden günümüz teknolojisinde yeni bir buluş ortaya koymayı başaran kişilerin haklarını korumak için alınan tedbirlerin başında patent belgesi gelmektedir. Bu tedbirler açısından ön plana çıkan patentler hakkında gerekli tüm detaylara hakim olmak, süreci yönetmek için gereklidir.

Buluş sahibinin kendi fikri üzerindeki haklarını ispat etmesini sağlayan patent, buluş sahibine 20 yıl süreyle tekel hakkı sunmaya devam eder. Bu sayede 3. Kişiler söz konusu olan buluşu hak sahibine bir ödeme yapmadan herhangi, bir yöntem ile kullanamaz ya da buluştan fayda elde edemez. Buluş sahibinin kişisel haklarını korumak için patent başvurusunda bulunmak bu nedenle çok önemlidir.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patentler diğer tüm hizmet ve ürünler gibi lisanslama yoluyla başkalarına satılabilir, kiralanabilir ya da miras aracılığıyla sonraki kuşaklara rahatlıkla aktarılabilir. Buluşların patent alabilmesi için gerekli başvurular Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmalıdır. Bu kurum sayesinde Sanayi ve Çalışma Bakanlığı’na bağlı özerk bir kuruluş olarak kabul edilir. Bu kuruma yapılacak olan patent başvuruları, direkt olarak buluş sahibi tarafından ya da kurumun yetkili olarak görevlendirdiği vekiller tarafından yapılabilir.

Detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra, ön araştırma ve analizlerin sonucunda patent başvurusu yapmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na içinde buluşa ait özetin, tarifnamenin, teknik resmi işlemlerin ve evrakların olduğu bir dilekçe ile başvuru için ödenmiş olan ücret dekontu bir arada teslim edilmelidir. Sonraki adımlar şu şekilde takip edilmelidir:

 • Türk Patent ve Marka Kurumu’na patent başvurusu için ilk adım atılır,
 • Türk Patent ve Marka Kurumu tarafında bir araştırma raporu elde edilir,
 • Sonrasında bu araştırma raporu yayınlanır,
 • Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent inceleme raporu sonuçlanır ve verilir,
 • Şartların uygun bulunması durumunda ise patent belgesi almak için hiçbir engel kalmamıştır.

Patent sayesinde elde edilen hak, buluş sahibine ait olan düşünsel bir emeğin ortaya çıkardığı yeni buluş fikrinin ve bu fikrin eğer varsa uygulamaya geçirilmesi durumunda bu ürünler üzerinde sahip olduğu hakkı anlamına gelir. Bu hak aslında bir nevi bir tapu niteliğindedir. Bu hak sayesinde, patent sahibi buluşu üzerinde kullanma, kullandırtma ya da kullanmaya engel olma gibi yetkilere sahiptir.

Patent Konusunda Nitelikli Destek Alkan Patent’de

Patent, bir buluş üzerinde hak sahibi olduğunu ispat etmek için olmazsa olmaz bir belge olarak kabul edilir. Bu yüzden kendisine ait özgün bir fikri, buluşu ya da ürünü olduğunu düşünen kişilerin patent başvurusu yaparak ilgili patent belgesini en kısa sürede alması, kişisel fikrini koruması amacıyla gereklidir. Yurtiçi ve yurtdışı tasarım, marka, patent tescillerini Alkan Patent’in alanında uzman kadrosu büyük bir titizlikle en kısa süre içerisinde tamamlarken, geleceğe yönelik güvence altında olmanızı sağlayan akılcı çözümler için gereken her detayı sizin adınıza takip ediyoruz. Alkan Patent’in uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesini deneyimlemek ve kendinize ait fikrinize sizin adınıza uzman ekiplerin takip altına alma konforunu yaşamak için web sitemizde yer alan iletişim numaralarından hemen bize ulaşabilirsiniz.