Burada bilinmesi gereken, öncelikle bilgi isim hakkı sorgulamanın Türk Patent ve Marka Kurumunun (Türkpatent) linklerinin kullanılarak yapıldığıdır. En doğru ve güvenilir bilgilere resmi web sitesinden ulaşılır. Bunun yanında uluslararası (yurtdışı)marka sorgulamalarıda, Avrupa Patent Ofisi (EPO) web sitelerinden yapılabilir. Ön eleme maksadıyla sorgulama yapılmak isteniyorsa, öncelikli olarak tescil edilen ismin ve başvuru sınıfının girilmesi gerekir.

Buradaki sorgulama sonucu ile ismin daha önce tescil edilip edilmediği, edilmiş ise hangi sınıfta tescil edildiği bilgilerine ulaşılır. Fakat bu işlem, uzmanlık ve sorgulama gerektirir. Markalar arasındaki benzerlik ilişkisini, sadece konusunda uzman Marka Vekili incelemesi gerekmektedir. Buradan da yola çıkarak ön eleme sonrası, belirlenen marka, uzman bir Marka Vekili tarafından incelenmeli ve bu incelemelerden edinilen bilgiler doğrultusunda başvuru yapılmalıdır.

İsim Sorgulaması Nedir?

Bu sorgulama, bir bireyin yada işletmenin bir işareti veya logoyu temsil etmek istediğinde, bu logoya benzer yada aynı, başka bir ismin var olup olmadığını öğrenmek için attığı önemli bir adımdır. Daha net bir söylemle anlatılmak istendiğinde, marka/isim tescili başvurusunu yapmadan önce başarılı olma olasılığını arttıran bir etkendir. Burada, bu bilgiye sahip olmak isteyen kişiler veya işletmeler Türk Marka ve Patent Kurumuna başvuruda bulunur.

Kurum, kendisine yapılan başvuruların tescili işlemlerini yapmadan önce tescilinin yapılması istenen, ismin aynısının yada benzerinin olup olmadığını araştırır. Bu araştırmanın sonucunda, markanın aynısının yada benzerinin siciline rastlanırsa, başvuruyu reddeder bu durum kişilere redde itiraz etme hakkı sağlar.

Yani bu sorgulama, Patent Enstitüsü alanında markanın kişiselleştirilmesi için önemli bir faktördür.

İsim Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Yapılacak bu işleme, Türk Patent Enstitüsü bakmaktadır. Bu sorgulama, marka tescil sürecinin ilk adımıdır. Marka isim sorgulaması yapılmadan önce ismin, markanın faaliyetlerine uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir. İsmin anlamı, niteliksel özellikleri değerlendirildikten sonra sorgulama yapılmalıdır.

İsim sorgulama 4 ara başlık altında incelenir.

Bunlar şöyle sıralanabilir;

 • Ulusal Patent Ofislerinin Web Siteleri: Birçok ülke isim sorgulamalarını, online gercekleştirebilmek adına web sitelerinden de detaylı aramalar yapabilir.
 • Wıpo’nun Patent Sorgulama Sistemi: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, tarafından ortaya çıkan bu sistem uluslararası patent, sorgulamak için kullanılır.
 • Anahtar Kelimeler ve Sınıflandırma Kullanma: Belirli anahtar kelimeler kullanılarak, arama daraltılabilir. Aranılana daha kolay ulaşılabilir.
 • Uzman Yardımı: Alanında uzman kişilerden yardım almak, bu süreçte işleri kolaylaştırabilir.

Online (çevrimiçi) patent sorgulama işlemi, patent ve marka işlemlerini yürüten profesyoneller tarafından gerçekleştirilir.

Türkiye ve Uluslararası veri tabanlarına sahip olan bu uzman ekip, öncelikle ön araştırmayı tamamlar. Daha sonra sorgulamalar yapar, bu sorgulamalarla birlikte buluşun kendine has ve yeni bir düzeyde olup olmadığını belirler. Bu aşamada sorgu kriterlerine ait tüm ayrıntılar raporlanmalıdır.

Bunun sebebi sorgu sürecinde yapılan herhangi ufak bir hatanın ileriki zamanlarda hukuki, maddi ve manevi birçok zarara neden olabilecek olmasıdır. Yapılan sorgulama sonucu olumsuz bir durumla karşılaşılmaması durumunda, Marka Vekilleri aracılığı ile tescil başvurusunda bulunulabilir.

Neden İsim Sorgulaması Yapılmalıdır?

İsim hakkı sorgulama, markanın hukuki olarak korunmasını sağlar. Bu sorgulama, marka isminin mevcut olup olmadığını ve benzerliğini kontrol etmeye yarar. Dolayısıyla, potansiyel bir marka tescili başvurusundan önce bu sorgulamanın yapılması başvurunuzun başarılı olma oranını arttırır.

Patent Sorgulama Neden Önemlidir?

Patent sorgulamanın asıl önemi, başvuru sürecinin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak sağlanmasıdır. Bununla birlikte patent sorgulamasını önemli kılan birkaç faktör vardır.

Bu faktörler şöyle sıralanabilir;

 • Gereksiz Maliyetten Kurtarır: Patent başvurusu aynı yada benzer marka tescili mevcut ise reddedilir. Bu başvuru reddedildiği takdirde hem Türk Patent ve Marka Kurumuna ödenen harç hemde Marka Vekiline ödenen hizmet bedeli iade edilmeyecektir. Bu nedenle marka tescil maliyeti, gereksiz bir biçimde artmış olacaktır.
 • Zaman Kaybından Kurtarır: Marka başvurusu reddedilirse, incelenme reddedilme, itiraz etme, itiraz sonuçlanması gibi yaklaşık 1 yıllık bir zaman kaybı yaşanır.Bu durumda markayı tehlikeye sokar.
 • Hak Kaybından Kurtarır: Marka başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu sitesinde yayınlanmaktadır.

Herhangi bir red kararı sonrası, kötü niyetli kişiler tarafından marka kısmen değiştirilerek kendi adlarına tescil ettirilebilir. Bu durumda kişiye ait marka araştırma yapmamaktan dolayı, oluşan bir hata sebebiyle başkası adına tescil edilir. Patent, buluşun sahibine buluşun belirli bir zaman dilimi içerisinde üretme, kullanma ve satma konusunda birçok hak verir.

Sonuç olarak marka başvurusunda bulunacak birinin, yapması gereken İlk iş patent sorgulama yapmaktır. Bu sayede başvurusunun kabul görme olasılığı artar. Böylece kişi maddi ve manevi ortaya çıkabilecek her türlü zarardan kurtulmuş olacaktır.

Patent Sorgulamanın Avantajları Nelerdir?

Patent başvurusunda bulunmadan önce patent sorgulama yapmanın başlıca avantajları şunlardır;

 • Başvuru süreci, daha hızlı ve kolay sonuçlanır.
 • Patenti alınmak istenen ürünün, özgünlüğü belirlenir.
 • Ayrıca koruma altına alınması kolaylaşır.
 • Buluş sahibi kişi, buluşunun özgünlüğünün hangi noktada kırıldığını görebilir. Buna göre yol izleyebilir.

Patent Sorgulama İşlemini Kim Yapar?

Patent sorgulama işlemi, alanında uzman olmuş kişilerce yapılır. Bu uzmanlar; üniversitelerin kimya, kimya mühendisliği, matematik, matematik mühendisliği, fizik, fizik mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş olmalıdırlar.

Türk Patent ve Uluslararası Patent Sorgulama Nereden Yapılır?

Müracaat yapılacak olan alanda, belirlenen anahtar kelimeler ile izin verilen web sitelerinde patent sorgulamaları yapılır. Bu sorgulamalar, patent başvurusu öncesi patenti istenen buluşun benzeri yada aynısı olup olmadığı Türk Patent ve Marka Kurumu ile Uluslararası Patent verilerinde incelenmesine olanak sağlar.

Söz konusu buluşun tüm dünyada yeni olup olmadığı yani bir benzerinin var olup olmadığı araştırılır.

Patentlere Nereden Bakılır?

Patentler, Türk Patent ve Uluslararası Patent olmak üzere ikiye ayrılır.

 • Türk Patent Sorgulamaları; www.turkpatent.gov.tr adresinden yapılır.
 • Uluslararası Patent Sorgulamaları ise; Avrupa Patent Ofisi (EPO) üzerinden gerçekleşir.

Bu web sitelerinde, aktive edilmiş tüm patent bilgileri bulunabilmektedir. Bu ofislerde, gerekli sorgulamalar yapılır. Uygun bulunan buluşlar için gerekli evraklar hazırlanır ve başvuru gerçekleştirilir.

Uluslararası buluş ile ilgili başvurular WIPO tarafından tamamlanır. Başvuru tarihinden itibaren 30 ay içinde üye ülkelerin her birine başvuru hakkı elde edilmiş olur.

Patent Sorgulama Fiyatları

Patent sorgulama, işlem ücretleri yıllara göre değişiklik gösterir.

Ücret farklılıklarına sebep olan bazı unsurlarda vardır.

Bu unsurlar ikiye ayrılır;

 • Buluşun Niteliği
 • Buluşun Genişliği

Buluşa göre süreç şekillenir ve asıl fiyat buna göre değişir.

Alanında uzman olan kişiler, kendi araştırma surelerine göre fiyat belirler.