Patent; gerçek ya da tüzel kişilerin, kendisine ait olan fikir ve buluşlarını yasal olarak koruma altına alarak kullanım hakkına sahip olmak için edinilmesi gereken çok önemli bir belge olarak karşınıza çıkar. Bu belgenin, başvuru şekli söz konusu olduğunda birbirinden farklı çeşitleri vardır. Bir buluş ve fikir sahibinin patent tescili alma yolunda seçebileceği birçok farklı yol bulunur. Bu noktada seçebilecekleri başvuru şeklini değiştiren sebepler vardır. Patent tescil çeşidi; ürünün yapılış şekline göre, doğrudan ürünün kendisine verilen ya da başvuru süreç yollarına göre birbirinden farklı olabilir.

Patent Çeşitleri

Patent; Latince ’den gelen ve kelime anlamı ‘’açık bırakmak’’ anlamına gelen bir kavramdır. Herhangi bir ürünü kamusal anlamda açık etmek ve göstermek amacıyla kullanılır. Patenti alınan her türlü unsur, aslında insan temelli bir çalışma prensibine sahiptir. Bu nedenle patenti alınan unsurun satma, kiralama, reklamını yapma ve kamuya açma hakkınız bulunur. Patentle alakalı olarak ilgili kurumlardan bir belge alınması gerekir. Buluş sahibi, bu belgeden sonra söz konusu olan buluşla ilgili birçok ayrıcalığa sahip olabilir. Bu anlamda özellikle bir konu hakkında size ait bir girişimde bulunmak isterseniz, bu işin büyüme potansiyelinin yüksek olduğu göz önünde bulundurularak mutlaka gerekli patent başvurusunu yapmanız gerekir.

Patentler, fikir ve buluşları resmi olarak belgelendirir iken, diğer yandan buluşu tamamen kişiye özel kılar. Dünya tarihinde bu konuda çok acı tecrübeler olduğunu göz önünde bulundurmak gerekirse, patent taklit ürünlerin ve sahte oluşumların önüne geçerek projelerin orjinal kaynağını tescil eder. Bu anlamda farklı amaca hizmet eden patent çeşitlerinin çok büyük bir oranda sağlam referans olarak gösterilmesi mümkündür. Ayrıca patent, tekel bir hak olarak kabul edilir. Belli bir süre içerisinde bu haklar temin edilirken, süre dolumu sonrasında yeni bir başvuruda bulunmak gerekir.

Patent Çeşitleri Nelerdir ?

Patent çeşitleri, konuları ve başvuru tipi olarak farklılık gösterirken, kişilerin kendilerine en uygun olan patent türü başvurusunda bulunabilmesi konusunda yardımcı olur. Bundan dolayı hem başvuruda bulunan kişi, hem de bu başvuruyu değerlendirmesi gereken kurum ya da kişiler adına büyük bir kolaylık sunar. Buluş ve fikri koruma altına alan, üçüncü kişiler tarafından haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçen patent çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

Ürün Patenti

Bu başlık altında iki farklı çeşit patent vardır. Bunlardan ilki olarak değerlendirilen ürün patenti, tam anlamıyla ürünle alakalıdır. Ürün patenti; patentin verileceği buluş ve fikirle alakalı olurken, bu kavramlar her yönden detaylı şekilde incelenir. Ürünün karşılaması gereken patent şartlarını karşılayıp karşılamadığı inceleme altına alınır. Temel olarak patent başvurusuna konu olan bu buluşlar, yenilik ve ayırt edicilik gibi başlıca etkenler açısından test edilir. Ürünün teknik ve fiziki bilgileri bakımında gerekli olan her türlü değerlendirme ürün patentinde yapılır. Ürün incelemeler, Türkiye’de bu konuda ilgili kuruluş olarak hizmet veren Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılır. Diğer yandan patent tescili verecek olan kurumda yine burası olarak bilinir.

Usul Patenti

Usul patenti; ürün ya da ürün patentine konu olabilecek herhangi bir buluşla alakalı değil, bu buluşun ne şekilde ortaya çıktığına odaklanan bir patent türüdür. Bu patent, ürün ya da buluşların ne şekilde oluştuğunu ve bu yöntemleri ele alma prensibine sahiptir. Ürünün yapılış aşamasında kullanılan özel teknikler ya da şekil veren bazı işlemler varsa, usul patenti bu gibi konuları ele alır.

Bazı belli başlı ürünlerde, ürünün kendisine yerine nasıl yapıldığı çok daha fazla öneme sahiptir. Üretim aşamasında kullanılan bu yöntemler, zaman ve maddi açıdan çok ciddi avantaj sağlar ise bu yöntemlerin usul patenti ile patent tescili alınmasında fayda bulunur. Bu sayede yalnızca patent tesciline sahip olan kişi bu üretim aşamalarının kullanıldığından dolayı, üretim maliyetlerini rakiplere göre daha fazla azaltmaya odaklanarak Pazar yerinde bir üstünlük sağlayabilir.

İncelemeli Patent

Bu patent türünde temel alınan konu, patent tescili başvurusuyla doğrudan ilişkilidir. Bu patent türünde ürünle alakalı tüm özellikler dikkate alınırken; yeni mi, özgün mü, sanayiye uygulanabilir mi gibi detaylar analiz edilir. Bu incelemenin resmi olarak da yapılabilmesi için 6 aylık itiraz süresinin geçmesi gerekir.  İncelemeli patent başvurusu türünde başvuru sahibi, araştırma raporunun yayınlanmasından sonra, buluş inceleme talebi ile süreci başlamış olur. İnceleme talebinin başlayabilmesi için başvuru sahibine, bu araştırma raporunun yayınlanmasından sonra belirlenen süre ise 3 aydır. Patent başvuru sahibin bu 3 aylık süre içerisinde mutlaka başvuru yapması gerekir. Aksi durumda başvurusunun iptal olması kaçınılmazdır. Aynı zamanda bu patent türünde onay alan kişiler, 20 yıllık bir hak elde etmiş olur.

Patent başvurusuna konu olan ürün, patent tescil şartlarına göre incelemeye alınarak, bu patent için uygun olup olmadığı kontrol edilir. Uygun görülen ürün patent tescilini alarak, 20 yıl boyunca etkin şekilde koruma altına alınır. Ancak bu süre bittiğinde, korumanın otomatik olarak uzatılmayacağının bilinmesinde fayda vardır.

Faydalı Model

Bu sistemde ise araştırma raporu ve inceleme raporuna gerek yoktur. Diğer inceleme ve incelemesiz sistemle kıyaslandığında, çok daha kolay ve masrafı az olan bu patent, çok daha kısa süre içerisinde alınabilir. Başvuru sahibi eğer talep ederse bir araştırma talebinde bulunabilir. Faydalı model başvurusu yayınlandıktan sonra, 3 ay içerisinde üçüncü kişiler tarafından yayına itiraz etme hakkı vardır. Başvuru sahibi ya da vekili bu itiraza cevap verebilir. Faydalı modelin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu sürenin uzatılması mümkün değildir.

Alkan Patent ile Patent Tescilinin Önemi

Patent almaya hak kazanan buluş sahipleri; farklı ayrıcalıklardan uzun süre boyunca faydalanma hakkında sahip olurlar. Bu patent, bir ürünle alakalı ticari öncelik ve patent sahibine ait olur. 3. Kişilerin illegal şekilde satış yapma girişimleri bu sayede engellenebilir. Ayrıca bu sayede devir işlemleri lisans ayrıcalığı ile yapılabilir. Patent sahipleri, bu devir hakkında her türlü inisiyatife sahip olabilir. Devir süreci sonrası bazı maddi karşılıklar talep edilebilir. Aynı zamanda izni olmadan patent aldığı buluş ya da ürünle ilgili olarak hukuksal yollara başvurabilir.

Patent, özel değil direkt olarak devlet kurumları tarafından verilir. Patent sayesinde bugüne kadar birçok buluş ve fikir koruma altına alınmıştır. Bu belge, aslında çok ciddi maddi kayıplar yaşanmasının önüne geçer. Buluş ve fikrine sahip çıkarak patent belgesini alan kişiler,  çalışmalarını çok daha sağlıklı bir psikolojide yürütebilir. Buna bağlı olarak gelişmiş ülkelerde patent sayısının çok ciddi oranda olduğu söylenebilir. Patent tescili, sadece kişisel hakları koruma altına almakla kalmayıp, devletlerin gelişimine de büyük ölçüde katkı sağlar.

Patent tescilinin öneminin farkında olan bir patent firması ile işbirliği içerisinde olmak, patent gibi önemli bir belgenin alınma sürecinin sorunsuz şekilde yürütülmesi konusunda atılan önemli bir adımdır. Alkan Patent, patent tescili ile size ait olan buluşu koruma altına alma sürecini yakından takip eden ve gerekli prosedürleri eksiksiz şekilde hazırlayan profesyonel bir firmadır.

Firmamız için öncelikli olan daima müşterilerin patent tescili konusunda istek ve ihtiyaçları olduğundan, bu çalışma prensibi ile yola çıkan Alkan Patent her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam eder. Bu sektörde uzun yıllardan beri verdiği nitelikli hizmet anlayışı ile farkını ortaya koyan Alkan Patent, fikir ve buluşlarınıza sizin kadar değer verir. Sizde Alkan Patent kalitesi ile fikirlerinizin size ait ve özgün olduğunu ispat etmek için, web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz.