Markaların logoları üzerinde bazı işaretler yer almaktadır. R ve C işareti bunlar arasında en yaygın olanlarıdır. R ve C (®, © ) farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra TM (™) işareti de markaların logosunda sıklıkla kullanılan bir diğer işarettir.

Markalarda Bulunan R ve C İşareti

Bu ifadelerin her biri farklı anlamlar taşımaktadır. Genel olarak bu işaretler için bulunduğu markanın bazı ticari haklarını koruduğu söylenebilir. Yani bu işaretler markaların yasal olarak koruma altında olduğunu göstermektedir. R ve TM işaretleri daha çok mal, ürün ve ticari hizmetler için kullanılmaktadır. C işareti ise eser sayılabilecek nitelikteki ürünlerde yer almaktadır.

® İşareti

R işareti, uluslararası arenada birçok marka tarafından kullanılmaktadır. Markaların logosunda yer alan bu işaret ile markanın tescilli olduğu ifade edilmektedir. R işareti, kullanılan ülkede tescili alınmış markaların temsilinde kullanılmaktadır. R işaretinin bulunduğu markalara müseccel marka da denmektedir. R işareti İngilizce “registered” yani tescilli anlamına gelmektedir. R ürün satan ya da hizmet veren markaların tescilli olduğunu ifade etmektedir.

© İşareti

C işareti, diğerlerinden daha farklı olarak kullanılmaktadır. Bu sembol, eser niteliğinde sayılan ürün ve hizmetler için kullanılmaktadır. İşaret anlamını “copyright” kelimesinden almaktadır. Bu işaret için ‘telif hakkı simgesi’ de denilebilir. Telif hakkı; bilgi, sanat eseri ve benzeri sayılabilecek tüm ürünlerin kopyalanmasını engelleyen hukuki haklardır.

™ İşareti

TM işaretinin anlamı, markanın henüz tescillenmediğini ancak koruma altına alındığını ifade etmek için kullanılmaktadır. TM ile gösterilen kısaltmanın açılımı ‘Trade Mark’ şeklindedir. Bu işaret, markanın tescil başvurusu yaptığını ifade eder. Henüz tescil işlemleri tamamlanmamış olmakla birlikte, tamamlanana kadar markanın koruma altında olduğunu gösterir. Tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından logoya R işareti eklenir.

R, C ve TM İşareti Arsındaki Farklar

R işareti, satışı yapılan ürünlerin ya da hizmetin marka tescil belgesi olduğunu belirtir. C işareti ise, söz konusu eserin telif haklarının olduğu anlamına gelir. R işareti, uluslararası bir kullanım şekline sahiptir. Markanın logosunun sağ üst köşesinde yer almaktadır. R işareti, logonun belirli bir konumuna, belirli bir oranda yerleştirilmelidir. Bu işaret uluslararası olarak, kanunen marka tescil sahibi olan markaları temsil etmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil sürecinin onaylanmasıyla birlikte markalar, tescil belgelerini alabilir. Markanın korunması adına logolarına C, TM ve R harfleri koyabilirler. Bu harflerin logoya eklenebilmesi için ise bazı koşullar söz konusudur. Markanızı koruyabilmek için tescil belgesi size ulaşana kadar TM işaretini kullanabilirsiniz.

R işareti markanın tescil belgesi aldığı ürünlerde kullanılabilmektedir. R işaretini ürünlerinizde kullanabilmeniz için, marka tescil evraklarının size ulaşmış olması gerekir. Marka evrakları ulaştığı anda R işareti, marka logosunun hemen yanında kullanılabilir. C işareti ise, eser niteliğindeki ürünlerde kullanılır. C işareti yayımlanmış olan içeriklerin, başka kişi ve kurumlarca kullanılamayacağını ifade eder.

Siz de markanızın ürünlerini ve eserlerini korumak için bu harfleri logonuza eklemek isteyebilirsiniz. Bu harfler, size birçok avantaj sağlayacaktır. Bu harfleri alabilmek adına gerekli süreçleri öğrenmek, daha sağlıklı bir başvuru süreci geçirmek ve daha hızlı biçimde olumlu sonuç almak için bize başvurabilirsiniz. Alkan Patent olarak, ürünlerinizi yasal olarak koruma altına alacak her türlü süreci, başından sonuna kadar takip ediyor ve olumlu sonuçlanmasını sağlıyoruz. Siz de bizimle iletişime geçerek, tescil belgesi ve logonuza ekleyebileceğiniz harfler konusunda detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.