Marka ve patent vekilliği firmaların ve şahısların sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından temsil yetkisine sahip, uzman ve danışmanlık yapma hakkına sahip kişilerdir. Başvuru sahiplerinin adına faydalı modeller, tasarım coğrafi işaretler, buluşlar, patentler, ticaret ve hizmet markaları, geleneksel ürün adları, entegre devre topografyaları konularında söz sahibi, işlem yapma yetkisine sahip ve hakların korunmasında danışmanlık, vekillik yapan bir hizmet sektörüdür.

Marka Ve Patent Vekili Nedir? Ne İş Yapar?

Marka ve Patent Vekili Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Marka ve Patent vekillerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

 • Markaların ve patentli ürünlerin tescil işlemleri yürütme yetkilerini yapılması ve sürekli olarak takibi
 • Markaların ve patentli ürünlerin sınai haklarının korunması ve savunulması. Sınai mülkiyet hakları başvuru işlemleri, metin ve yazışma süreçleri, tescil sürecini takip etmek.
 • Marka ve patent ihlalleri hakkında müvekkiline danışmanlık yapmak ve gerektiğinde davalar açmak. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun talep ettiği bilgi ve belgelerin hazırlanmasını sağlamak
 • Marka ve patent lisans anlaşmalarının yapılması ve takibi. Yurt dışı tescil süreçlerini yürütmek, izlemek.
 • Marka ve patent haklarının devri veya lisans verilmesi işlemlerinin yapılması

Marka ve Patent Vekili, müvekkilinin fikri mülkiyet haklarını koruyarak, onların çıkarını güvence altına almakla yükümlüdür.

PATENT VE VEKİLLİK SINAVINA GİRMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Patent ve Vekillik Sınavına girmek için aşağıdaki şartlara sahip olmak gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Fiil ehliyetine sahip bulunmak.
 • En az dört yıllık üniversite mezunu olmak veya dört yıllık üniversitelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmuş olmak.
 • Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak.
 • Türkiye’de yerleşim yeri bulunmak.
 • Sınavda başarılı olmak.
 • Sicile kayıt olmak.

Marka ve patent vekillerinin sınavları iki yılda bir yapılmaktadır. Bu sınavlar genel yeterlilik ve mesleki yeterlilik olarak ikiye ayrılmaktadır.

Patent ve Marka Vekili Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Marka ve patent vekillik için Türk Patent ve Marka Kurumu’nun sınavlarında başarılı olmak, başvuru koşullarının incelenmesi gerekmektedir. Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye’de yaşıyor olmak, lisans mezunu olmak ve fiili ehliyete sahip olmak aranan şartlar arasında yer alır. Marka ve patent vekili olmak için hukuk bilgisi şarttır. Aynı zamanda teknik bilgilere de sahip olmak gerekir. Patent vekiline iyi derece İngilizce kriteri de istenmektedir. Çözüm odaklı, dikkatli, araştırmacı, zaman yönetimi becerisine sahip kişiler olmalıdırlar.

Patent ve Marka Vekillerinin Yetki Kapsamı

Patent ve Marka Vekilleri;

Sadece Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde müvekkilleri adına işlem yapmaya yetkilidir.

 • Yargı organları nezdinde yetkileri yoktur (Avukat olan Vekiller hariç).
 • Marka/patent vs. tescil etme ve belge verme yetkileri yoktur.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu adına işlem yapmazlar.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu’nun elemanı, personeli veya çalışanı değillerdir.

Marka ve Patent Vekilliğinin Önemi Nedir?

Marka ve Patent Vekilliğinin önemi şu şekildedir:

 • Sınai haklarının korunması: Markalar ve patentli ürünlerin sınai hakların korunması için gerekli, onların değerinin artması ve müvekkilinin çıkarını güvence altına alması amacıyla önemlidir.
 • Ürünlerin korunması: Marka ve patent vekili, müvekkilinin ürünlerinin benzerlerinden ayrılmasını ve rakiplerinin aynısını yapmasını önlemek için önemlidir.
 • İşletmelerin rekabet avantajı: Marka ve patent vekili, müvekkilinin rakipleri ile rekabet etmesine yardımcı olarak, onların rekabet avantajını artırmasına yardımcı olur.
 • Ticari hakların korunması: Marka ve patent vekili, müvekkilinin ticari haklarını koruyarak onların marka ve patent haklarının korunmasını ve savunulmasını sağlar.

Marka ve Patent Vekilliğinin önemi, müvekkilinin fikri mülkiyet haklarının korunması, ticari haklarının güvence altına alınması ve rekabet avantajının artması gibi birçok faktör ile ilintilidir.

Firmalar, Marka veya Patent Vekili Seçerken Nelere Dikkat Etmelidir?

Firmalar, marka veya patent vekili seçerken dikkat etmeleri gereken birkaç faktör şunlardır:

 • Uzmanlık: Seçilecek vekil, seçilen alanla ilgili uzman olmalıdır.
 • Başarı Oranı: Vekilin geçmişteki başarı oranı ve referansları incelenmelidir.
 • İletişim Becerileri: Vekil ile iletişim kurmak kolay ve etkileşimli olmalıdır.
 • Fiyat: Vekil hizmetlerinin fiyatı ve ödeme koşulları dikkate alınmalıdır.
 • Süreç Yönetimi: Vekil, süreci etkileşimli ve hızlı bir şekilde yönetmelidir.

Bu faktörler göz önünde bulundurularak, size en uygun vekili seçebilirsiniz.

Marka Ve Patent Vekili Alkan Patent

Marka ve patent vekilliği ile ilgili konularda danışmanlık, marka tescil bulunma ve marka kurumu ile ilgili bilgilere sahip olmak için Alkan Patent yıllardır yanınızda. Alkan Patent olarak yasal işlemler, yargı süreçleri gibi hizmetler sunmaktayız. Alkan Patent olarak müşteri memnuniyetini öncelikli kılıyor, uzman ve deneyimli bir ekip ile kalite hizmet sunmayı amaç ediniyoruz.