Marka işletmelerin kapsadığı mal ve hizmetlerin başka işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yaramaktadır. Marka kanun ve yönetmelikler ile belirlenen şekilde herhangi bir isim, şekil, renk ve desen içerebilmektedir. Marka haklarının korunması ve ticari faaliyetlerin desteklenmesi anlamında markaların sahip olması gereken özellikleri ve marka kanunları çerçevesinde uyulması gereken kurallar bulunmaktadır.

Bir markanın resmi anlam kazanabilmesi ve hukuki olarak işletmeye ya da şahsa ait olması için tescil işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Bu anlamda markanın üzerinize ya da şirketinize ait olabilmesi için marka tescil kaydının yapılması gerekmektedir.

Marka Tescilinde Nispi Red Nedenleri

Marka tescil başvurusu yaparak markanızın ve logonuzu kayıt altına alarak markanızı koruma altına alabilirsiniz. Marka tecil başvuru yapmak yapılan marka başvuruları kayıt altına alınacağı ve başvurunuzun kabul edileceği anlamına gelmemektedir.

Marka Tescili Nedir?

Marka tescili işletmelerin ya da şahısların kendilerine ait olan özel bir isme sahip ya da kendi isimlerine sahip bir ürün ya da hizmete ait markayı resmi kurumlardan kendi adına kayıt ettirmesidir. Marka tescil işlemi ile marka sahibinin kim olduğu, markanın sloganı ve faaliyet alanı belirtilmektedir. Marka tescil işlemleri bu alanda yetkili resmi kurumlar aracılığı ile yapılmaktadır.

Marka tescili ile sizin markanıza ve logonuzun benzer markanın ya da aynısının tekrardan kullanılmasının önüne geçmektedir. Bu sayede markanız koruma altına alırken piyasada adınızı kullanan sahte markalarında önüne geçilmiş olur. Marka tescil işlemlerinde markanızın adı ile birlikte markanıza ait logo ve logonuzun farklı formasyonları da kayıt altına alınmaktadır.

Marka Tescil İşlemleri Nasıl Yapılır?

Marka başvuruları Türk patent enstitüsünün ilgili alt alanlarına yapılmaktadır. Marka tescil başvurularında şirketler kendi markalarına ve logolarına ait gereken evrakları başvuruda eksiksiz sunmak zorundadır.

Başvuru evraklarında yer alan belge ve bilgilerde eksikliklerin olması marka tescilinde mutlak sonuç almanızın önüne geçmektedir. Alkan Patent hizmetlerinde marka ve ürün tescil başvuru işlemlerinizde sizlere yardımcı olmaktadır.

Marka tescil işlemleri sırasında Türk patent enstitüsü tarafından marka başvuruları belirli kurallara göre değerlendirmeye alınmaktadır. Uzmanlar tarafından yapılan belirli değerlendirmeler sonucunda markanızın tesciline, başvurunuzda eksiklikler var ise eksikliklerin giderilmesine ya da marka başvurunuzun reddedilmesine karar verilmektedir. Alkan Patent danışmanlığı bu alanda marka tescil işlemleriniz ile ilgili süreçleri takip ederek en doğru ve hızlı şekilde tescil sonuçlarını almanıza yardımcı olmaktadır.

Nispi Ret Nedir?

Bir marka ya da ürün ile ilgili olarak yapılan tescil işlemlerinde markanın ismi, logosu ya da farklı bir özelliğinde 3. bir kişinin hakkının bulunmasından dolayı yapılan ret işlemlerine nispi ret denilmektedir. Marka tescil başvurularında nispi ret haricinde birde mutlak ret sebepleri bulunmaktadır. Ancak bu alanda nispi ret oldukça önemlidir.

Nispi redde bir markanın özelliği ya da başka bir sebebi olmamaktadır. Nispi redde en önemli sebep bir marka ya da logoda üçüncü bir kişinin taraf olduğu tespit edildiği için ret edilmektedir. Nispi ret aslında marka tescilinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Nispi ret uygulamaları sayesinde sizin de markanız korunacak ve sizden sonra başka birileri sizin markanızı taklit edemez, aynı veya benzer mal ve marka oluşturamaz. Alkan patent danışmanlığı ile markanızı oluşturup tescil işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirebilirsiniz.

Marka Tescilinde Nispi Ret Nedenleri

Marka tescil işlemleri sırasında Türk patent enstitüsü uzmanları tescil işlemlerinde belli kurallara uyum sağlamak zorundadır. Bu anlamda uzmanlar bir marka tescili sırasında aynı ya da ayırt edilemeyecek derece benzer bir marka tespit ettiğinde marka tesciline onay vermemektedir.

Bunun haricinde 6769 sayılı kanunun 6. maddesine göre tescil edişmiş bir marka ya da ürün için tescil sahibi kendi adına tescilli markasını korumak için yeni yapılan başvurulara ya da tescil edilmiş markaların tescilinin iptaline ilişkin başvuru yapabilmektedir.

Marka tescilinde nispi ret nedenleri;

Tescili yapılmak üzere başvuru yapan marka ya da tescil edilmiş bir marka kendinden önce tescil edilmiş bir marka ile aynı ise ya da aynı mal ve hizmetleri kapsıyor ise marka tescili reddedilir.

Tescil için başvurusu yapılmış olan ya da tescilli olan bir marka daha önce tescil edilmiş marka ile benzer ya da aynı ise ve aynı hizmeti kapsıyor ise bunun yanında halk arasında markaların karıştırılma ihtimali görünüyorsa tescil işlemleri ret edilir.

Marka sahibinin ya da yasal temsilcilerinin izni ve haberi olmadan markanın tescilini ilişkin bir başvuru yapılmışsa.

 • Tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir markanın ya da ticari işletmenin ismine yönelik başvuru tarihinden önce ya da sonra markaya zarar vereceği düşünülüyor ya da sahibine markanın kullanımını yasaklama getirme ihtimali var ise,
 • Tescil başvurusu yapılmış marka başkasına ait isim, fotoğraf ya da benzeri bir sembol içeriyor ise,
 • Ortaklık gibi durumlarda ortaklığın ayrılmasından üç yıl içinde bir benzer başvuru yapılmış ise,
 • Marka yenileme işleminin yapılmamasının ardından iki yıl içinde aynı ya da benzer bir marka başvurusu yapılmış ise,
 • Marka tescil başvurusunun kötü amaç ile yapıldığı belirtiliyor ise,

Nispi ret işlemleri yürütülürken aynı zamanda mutlak ret sebepleri de birebir olarak gözetilmektedir. Alkan danışmanlık olarak marka ve patent başvurularında nispi ve mutlak ret nedenleri araştırılarak en iyi ve hızlı çözümler sunarak markanızın adınıza tescil edilmesini sağlamaktayız.

Marka Tescilinde Mutlak Ret ve Nedenleri

Marka tescil başvuruları esnasında tescil başvurusunun iptal edilmesi nedenlerinden biriside mutlak ret işlemidir. Türk patent enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yapılan ret işlemlerine mutlak ret denilmektedir.

Kurum tarafından yapılan değerlendirmelerde resen bu işlemler yapılmaktadır. Ret işlemlerinde genel ahlaki kurallara uygunluk, kötüye kullanım gibi farklı nedenler gözetilerek bu işlemler gerçekleştirilmektedir.

Mutlak ret işle ilgili işlemlerin uygulanmasında tescil başvurusu yapılan markanın ismi, logoları ya da sloganları nedeni ile mutlak ret yapılabilmektedir. Bunun yanında nispi ret sebepleri arasına giren nedenlerden ötürü de mutlak ret işlemleri Türk patent enstitüsü tarafından yapılmaktadır.

Bu alanda yapılan değerlendirmeler 6769 sayılı kanunun 5. maddesi kapsamında değerlendirilerek yapılmaktadır. Marka tescil işlemlerinde mutlak red nedenlerinin özellikleri;

 • 6769 sayılı kanunun 4. maddesinde belirtilen durumların dışında olması,
 • Diğer marka ya da işaretlerden ayırt edilmesine imkan sunacak belirtici bir özelliğin olmaması,
 • Aynı ya da aynı türde bir başvurusu bulunan marka ya da tescil edilmiş bir marka ile aynı ya da ayırt edilebilecek özelliklerinin olmaması,
 • Ticari faaliyetlerde kullanılan içerik, kullanım zamanı ya da coğrafi işaret gibi karakteristik özellikleri direk olan barındırmak,
 • Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan terim ve sembollerin ayırt edici özelliklerini direkt olarak barındırmak,
 • Bir mal ile ilgili olarak o malın ayırt edici teknik özelliklerini ya da direkt olarak malın kendisini kullanmak,
 • Bir mal veya hizmet ile ilgili malın kalitesi, içeriği coğrafi bölgesi ile ilgili hakı yanıltısı kelime ya da sembollerin kullanılması,
 • Yetkili mercilerden kullanılması yönünde izin alınmamış Paris sözleşmesinin 2. ve mükerrer 6. maddesinde belirtilen işaretleri kullanmak,
 • Dini değer ve sembolleri içeren işaretleri kullanmak,
 • Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı terim ya da işaretleri kullanmak,
 • Tescilli bir coğrafi işaretten oluşan semboller kullanarak kamu düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabilir olması,

gibi kanunda açıkça belirtilen durumlar marka tescilinin mutlak olarak ret edilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle alkan patent danışmanlık hizmetleri ile onaylı bir markaya kolay ve güvenli şekilde sahip olabilirsiniz.