Marka tescilinde nispi ret nedenlerinin temel amacı; marka tescilinde ortaya çıkan eski tarihli hakkın ve marka sahibinin tüm haklarının koruma altına alınmasıdır. Marka tescilinde nispi red nedenleri, 6769 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında şu şekilde sıralanmıştır:

 • Tescil için başvuru yapılan marka, tescil edilmiş ya da tescil için daha önceden başvurusu yapılmış olan bir marka ile aynı ise ve aynı veya benzer mal ve hizmetleri kapsıyorsa,
 • Tescili için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş ya da tescil için daha önceden başvurusu yapılmış olan bir marka ile aynı ya da benzer özelliklere sahipse ve tescil edilmiş ya da tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı ya da benzer ise, tescil edilmek için başvurusu yapılan markanın halk tarafından karıştırılma olasılığı varsa, bu ihtimale tescil edilmiş ya da tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile alakalı olduğu ihtimaline sahip ise,
 • Marka sahibinin ticari vekili ya da temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescil edilebilmesi için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir neden sunulmadan başvuru yapılmışsa,
 • Tescilsiz olan bir markanın ya da ticaret sırasında kullanılan herhangi bir başka işaretin tescili istenilen markanın başvuru tarihinden önce ya da markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için başka biri adına hak elde edilmiş ise ya da bu sahibine sonraki bir markanın kullanımının yasaklanması hakkını sunuyorsa,
 • Tescil başvuru yapılan bir markanın; başkasına ait kişi ismi, telif hakkı, fotoğrafı ya da herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsıyorsa,
 • Tescil edilmiş ya da tescil için başvurusu yapılan bir markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık seviyesi sebebiyle haksız bir faydanın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebilme ihtimali ya da tescil için başvuru yapılmış olan markanın ayırt edici karakterini zedeleyen sonuçlar doğurabileceği herhangi bir durum oluştuysa,
 • Garanti ve ortak olan markalarının sonra ermesinden itibaren 3 yıl içerisinde, ortak marka ya da garanti markası ile aynı ya da benzer bir başvuru daha yapıldıysa,
 • Kötü niyetle yapılan marka başvuruları,

Bir markanın yenilenmemesi sebebiyle koruma süresinin dolmasından sonraki iki yıl içerisinde, aynı ya da benzer bir markanın, aynı ya da benzer mal ile hizmetler için tescil başvurusunda bulunmuş ise.

Marka Tescilinde Nispi Red Nedenleri

Nispi ret nedenleri, mutlak ret nedenleri gibi resmen dikkate alınmamakla beraber, ilgili kişiler tarafından ileri sürülmesi çok önemlidir. Buna bağlı olarak:

Daha Önce Tescil Edilen Markanın Aynı ya da Benzeri Olan Marka

Uygulama sırasında itiraz nedenleri arasında en çok dikkat çeken Sınai Mülkiyet Kanununun 6. Maddesinin 1. Fıkrası şu şekilde ifade eder: ‘’ Tescil başvurusu yapılan herhangi bir markanın, tescil edilmiş ya da önceki tarihte başvurusu yapılmış olan bir marka ile aynı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği sebebiyle, tescil edilmiş ya da önceki tarihte başvurusu yapılmış olan bir marka ile halk tarafından ilişkilendirilme olasılığı da dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilebilir.’’

Söz konusu fıkra kapsamında, bu noktalarda sıralanır:

 • Tescil başvurusuna konu olan ya da tescil edilmiş şekilde bulunan marka, tescil edilmiş ya da tescil için daha önce başvuru yapılmış olan bir marka ile aynı ya da benzer marka,
 • Tescil edilmiş ya da tescil edilmek üzere başvurusu yapılmış olan bir markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali bulunan marka,
 • Tescil edilmiş ya da tescil için başvuru yapılan bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı ya da benzer marka,
 • Karıştırılma olasılığı tescil edilmiş ya da tescil için başvuru yapılmış olan bir marka ile ilişkili olduğu olasılığını kapsayan marka.

Bu noktada karıştırılma ihtimalinin olup olmadığı konusu halk esas alınarak mutlaka değerlendirilmelidir.

Paris Sözleşmesi Kapsamında, Tanınmış Markalarla Aynı ya da Benzer İşaretler

Sınai Mülkiyet Kanununda yer alan 6.maddenin 4.fıkrasında; ‘’Paris Sözleşmesinin 1. Mükerrer 6. Maddesi bağlamındaki tanınmış markalarla aynı ya da benzer özelliklerde marka başvuruşları, aynı ya da benzer mal ya da hizmetler açısından itiraz üzerine reddedilir’’

Herhangi bir markanın Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış olup olmadığı, WIPO Uzmanlar Komitesi tarafından şu unsurlar dikkate alınarak belirlenir:

 • Markanın ayırt edici özelliklere sahip olması,
 • Markanın tescili ve kullanım süresi,
 • Markanın üzerinde yayıldığı mal ya da hizmetin piyasadaki yaygınlığı, sahip olduğu Pazar payı,
 • Markanın tescil ve kullanımının yayıldığı coğrafi kapsam ve alan,
 • Marka sahibi firmaya dair özellikler,
 • Marka sahibi firmanın, markaya dair aldığı ödül ile belgeler,
 • Markayı taşıyan ürünlerin sahip olduğu dağıtım kanalları.

Başvuru Tarihinden ya da Varsa Rüçhan Tarihinden Önce Tescilsiz Bir Marka veya Ticaret Sırasında Kullanılan Bir Başka İşaret İçin Hal Elde Edilmişse

Sınai Mülkiyet Kanununun 6.maddesinin 3. Fıkrasında; ‘’Başvuru tarihinden ya da varsa rüçhan tarihinden önce, tescilsiz olan bir marka ya da ticaret sırasında kullanılan başka bir işaret hak edilmişse, bu işaretin sahibin yaptığı itiraz üzerine, marka başvurusu reddedilebilir.’’ Düzenlemesi söz konusudur. Tescilsiz bir marka ya da ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret sahibinin, başka bir kişi adına tescil başvurusuna konu edilmesi durumunda bu kişinin itiraz hakkı vardır.

Ticari Vekil ya da Temsilcinin Marksa Sahibine Ait Markanın Kendi Adına Tescilini Talep Etmesi

Sınai Mülkiyet Kanununun 6. Maddesinin 2. Fıkrasına göre; ‘’ Ticari bir vekil ya da temsilcinin, marka sahibinin izni olmadan ve haklı bir sebebi olmaksızın, markanın aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer özelliklere sahip olması ile kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin yaptığı itiraz üzerine reddedilir.’’

Söz konusu olan bu hükme göre, marka sahibinin ticari bir vekili ve temsilcisi tarafından markanın, marka sahibinin izni olmadan ve haklı bir sebebi olmadan, markanın aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin temsilcisi ve vekil tarafından kendi adına tescil edilmesi için yaptığı başvuru, marka sahibinin bu duruma itiraz etmesi sonucunda reddedilir.

Marka Tescilinde Alkan Patent Güvencesi

Marka tescil işlemleri sırasında, Türk Patent Enstitüsü uzmanları, tescil işlemleri sırasında bazı kurallara uymak zorundadır. Bu noktada uzmanlar; bir marka tescili sırasında aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer özelliklere sahip olmasından kaynaklı karıştırılma ihtimali olan bir marka tespit ettiğinde, marka tesciline onay vermemektedir.

Nispi ret işlemleri yürütülürken, diğer yandan mutlak ret nedenleri de birebir olacak şekilde gözetilmektedir. Alkan Patent olarak marka ve patent başvurularında nispi ve mutlak ret sebeplerini araştırarak en hızlı ve verimli çözümleri sunarak markanızın kendi adınıza tescil edilmesini sağlıyoruz.

Bir markanın üçüncü kişiler tarafından haksız bir şekilde kullanılarak kazanç elde edilmesinin önüne geçmek için marka tescili olmazsa olmazdır. Genel ahlaka aykırı şekilde size ait olan markanın kullanılmasının önüne geçmek için, tüm prosedürleri sizin adınıza yürüten Alkan Patent zamandan ve nakitten tasarruf elde etmenizi sağlar. Sizde kalite ve güven odaklı hizmet anlayışını deneyimlemek için hemen web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.