10 Ocak 2017 yılında yürürlüğe giren, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanun’unun 6. Maddesine göre, marka tescilinde nispi red nedenleri çok net bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu maddeler, marka ve hizmetlerin tescil başvurusundan önce hak kazanan kişilerin sahip olduğu hakların korunmasını hedefleyerek düzenlenmiştir. Marka tescilinde mutlak ret nedenlerinin tam tersi, nispi ret nedenlerinin varlığında kamunun menfaatini ilgilendiren herhangi bir durum söz konusu olmadığından, bu sebepler TÜRK PATENT tarafından direkt olarak dikkate alınmazsa bile itiraz üzerine inceleme başlatılır.

Marka Tescili Reddedilme Sebepleri

SMK’nın 18. Maddesine göre, ‘’ilgili kişiler’’ bültende net bir şekilde ifade edilirken, bir marka başvurusunun, mutlak ya da nispi red nedenlerine ters olduğu gerekçesini sunarak, markanın yayımdan itibaren iki ay içerisinde TÜRK PATENT nezdinde itirazda bulunma hakkına sahip olmuştur. Söz konusu ilgili kişi kavramından zarar görme ihtimali bulunan tescilli marka sahipleri, marka tescil başvurusu sahipleri, başvuruya konu olan işareti ya da benzerlerini tescilsiz bir şekilde kullanan kişilerin ile meşru menfaatleri zarar görebilecek kişi ya da kurumlarla mutlaka anlaşma sağlamalıdır.

Marka Tescil Başvurularının Ret Edilmesinin Sebepleri

Marka tescil başvurularının ret edilmesinin sebepleri başlıca şu şekilde sıralanabilir:

Markanın Karıştırılma Olasılığı

SMK’nın 6/1 maddesine göre, ‘’tescil başvurusu yapılan bir markanın, daha önce tescil edilmiş ya da tescil başvurusu yapılmış markalarla aynı veya benzer olması nedeniyle, tescil edilmiş ya da önceki tarihlerde başvurusu yapılmış olan marka ile halk tarafından ilişkilendirme ihtimali dahil, karıştırılma olasılığı söz konusu ise itiraz etmek üzere başvuru yapılabilir’’. Bu yüzden itiraz halinde TÜRK PATENT tarafından üç unsur detaylı bir şekilde incelenmelidir:

  • Marka başvurusuna konu olan markasının başkasının markası ya da marka başvurusuyla aynı ve benzer olması durumunda,
  • Başvuru kapsamında yer alan mal ve hizmetlerinin, önceden markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlerle aynı ya da benzer özelliklere sahip olması,
  • Bu benzerliklerden kaynaklı, halk arasında karıştırılma dâhil bir şekilde ilişkilendirilme olasılığının olmasıdır. Karıştırılma ihtimalinde TÜRK PATENT yaptığı değerlendirmelerde, markalar ile mal ve hizmetlerin arasında bulunan benzerliğin yanı sıra, önceki markanın sahip olduğu tanınmışlık ve ayırt ediciliği ile ortalama olarak tüketicinin dikkat seviyesi ve ilgili sektörün sahip olduğu çeşitli özel koşullar gibi faktörlerin tamamını birbirine bağlı olarak ele alır.

Mal ve hizmetler arasında bir benzerlik değerlendirilmesi yapıldığında, bunların benzer alıcı çevresine hitap etmesi, aralarında hammadde - mamul ilişkinin var olması, benzer ihtiyaçlara hitap etmesi, dağıtım kanallarının birbiriyle ortak çalışması, hedef kitlenin aynı olması, aynı reyonlarda satışa sunulması gibi mal ve hizmetlerin arasındaki tüm ilişki ve özellikler dikkate alınmalıdır. Marka tescil başvurusu yapılmış bir markayla diğer markanın benzer olup olmadığını değerlendirirken, işitsel, görsel ve kavramlar bütün bir değerlendirme yapılması gerekir. Buna bağlı olarak markaların ihtiva ettiği jenerik unsurların değerlendirme dışı bırakılması gerekir. Marka tescil, mal ve ürünün tescilini alan hak sahibine koruma unsur niteliği taşıyan önemli bir belgedir. Markalar arasında eğer görsel olarak bir benzerlik söz konusu ise bu benzerlik görsel benzerlik olarak kabul edilir.

Gerçek Hak Sahibinin İzni Olmadan Marka Tecili

SMK’nin 6/3. maddesi, ‘’ Başvuru tarihinden itibaren ya da rüçhan tarihinden önce, tescilsiz olan bir marka ya da ticaret alanında cins, çeşit olarak farklı işaret kullanılarak hak elde edildiğinde, bu işaret hak sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.’’ Düzenlemesi getirildiğinden, tescilsiz bir markanın eskiye dayalı kullanımı ile o marka hak sahibi olan kişiye tescili engelleme imkanı sunmuştur. Bu durumda gerçek olan hak sahibine tescil olduğundan dolayı öncelikli bir hak sağlanmıştır.

Ticari Vekil ve Temsilcinin Kendi Adına İzinsiz Tescil Başvurusu

SMK’nin 6/3. Maddesinde ‘’ Ticari vekil ya da temsilcinin, marka sahibinin izni olmadan, haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı ya da ayı türde ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı bir başvuruda, marka sahibinin itirazı üzerine ret edilir’’ şeklinde belirtilir. Söz konusu hüküm uyarınca marka sahibinin, Türkiye piyasasını gözden çıkarması ya da süresi dolduktan sonra marka tescilini yenilemek için başvuru yapmaması gibi haklı nedenler olmadığı sürece, ticari vekil ya da temsilci tarafından gerçekleştirilen başvurular tamamen ret edilir.

Tanınmış Markalar İçin Sağlanan Korumalar

SMK’nın 6/4 hükmüne göre, Paris Sözleşmesi’nin 1. Mükerrer 6. Maddesine göre, tanınmış olan markalar ile aynı ya da benzer özelliklere sahip olan marka başvuruları, aynı ya da benzer mal ve hizmetler bakımında direkt olarak reddedilir. Buna bağlı olarak tanınmış bir markanın ülkemizde herhangi bir sınıf için tescili olup olmadığına bakılmadan, söz konusu olan başvurunun aynısı ya da benzer mal ve hizmetleri için ret kararı çıkar.

Başka Birine Ait İsim, Fotoğraf, Telif Hakkı ya da Sınai Mülkiyet Hakkı Tescili

SMK’nın m.6/6. Maddesine göre ‘’Tescil başvurusu yapılan markanın başka birine ait olan kişi ismi, fotoğraf, ticari unvan, telif hakkı ya da herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi durumunda, hak sahibi kişinin itirazına göre başvuru direkt ret alır’’ denilmektedir. Buna bağlı olarak tescili mümkün olmayan isimden kasıt, başka bir isimle özdeşleşen ya da topluma bir şekilde tanınan kişilere ait isim ve soyisimler söz konusudur.

Kötü Niyetli Olan Tescil Başvuruları

SMK’nın 6/9. Maddesine göre ‘’kötü niyetli bir şekilde yapılan marka başvuruları, itiraz sonucu ret edilir’’. Buna örnek vermek gerekirse:

  • Tesadüfi bir şekilde seçilmesi ya da oluşturulması mümkün olmayan, yurtiçi ya da yurtdışında tescilli olarak kullanılan ibare ya da şekillerine sahip marka tescili başvuruları,
  • Markanın sahip olduğu tanınırlığı kullanarak haksız yere yarar sağlama ihtimali olan marka başvuruları,
  • Önceki marka sahibiyle arasında herhangi bir sözleşme ya da ön sözleşme, ticari olarak işçi-işveren ilişkisi olan kişilerin yaptığı marka ile aynı ya da çok benzer derecede olan marka başvurularına verilir. Ayrıca marka başvurusu sahibinin yurtdışında ya yurtiçinde tescilli bulunan, bilinirlik seviyesi son derece yüksek olan markalar için düzenli bir şekilde marka tescili başvurusunda bulunulması durumunda, kötüniyetli olarak kabul edilir.

Diğer Durumlar

Çok fazla rastlanmazsa bile, SMK’nın 6/7. Maddesine göre ‘’Ortak bir markanın ya da garanti markasının yenilenmemesi nedeniyle koruma süresinin dolmuş olmasından itibaren 3 yıl içerisinde yapılan, ortak marka ve garanti markasıyla aynı ya da benzer olan ve aynı ya da benzer mal ve hizmetleri içeren bir marka başvurusu, önceki hak sahibinin yaptığı itiraz neticesinde ret edilir.’’ SMK 6/8. Maddesine göre ise ‘’Tescilli markanın yenilenmemesinden kaynaklı koruma süresinin dolmasından sonra 2 yıl içerisinde yapılan, bu markayla aynı ya da benzer olan hizmetleri içerisinde barındıran marka başvuruları, önceki marka sahibinin itiraz etmesi sonucu bu iki yıllık süre içerisinde markanın kullanılmış olması koşuluyla ret edilir’’

Buna göre marka tescilinde nispi red nedenleri ile alakalı kişilerin itirazı, TÜRK PATENT tarafından detaylı bir şekilde incelenir. Aykırı işaret, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi, kaynak farkı bulunmayan marka tescil başvuruları markanın başkasının olduğunu ispat ettiğinden otomatik olarak reddedilir. Mala asli değerini veren marka tescilini alan kişilerin malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğuna ve kendisine ait olduğuna dair bir ispatı bulunur.

Marka Tescilinde Alkan Patent Farkı

Ticaret sırasında kullanılan mal ve hizmetlerin size ait olduğunu ispat etmek ve belli bir süre fikrinize ve buluşunuza sahip çıkmak için marka tescil başvurusunda bulunmak şarttır. Marka tescili başvurusu ve diğer birçok prosedürü sizin adınıza yürüten ve fikrinizi koruma altına alabilmeniz için size yardımcı olan Alkan Patent, nitelikli hizmet anlayışı ile marka, tasarım ve patent hakkında her türlü sorununuza akılcı çözümler sunar. Alkan Patent’in uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesini deneyimlemek ve kalite farkını kendi adınıza avantaja çevirmek için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Patent söz konusu olduğunda güvenilir hizmetin tek adresi Alkan Patent, bu anlamda aradığınız üst düzey kalite standartlarında hizmeti her ihtiyacınız olduğunda sizlere sunmaya devam ediyor.