Marka sorgulama, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından marka vekilleri aracılığı ile yeni başvurusu öncesinde yapılan bir hazırlık süreci olarak nitelendirilir. Marka tescil sürecinde her markanın mutlaka edinmesi gereken tescil belgesi, marka sınıflarına göre marka isim araştırmasını gerekli kılar. Marka tescil edilmesi için öncelikle bu tescili yapan isimlere ayrı ayrı bakılmalıdır. Sonrasında ise hedeflenen marka adının kullanıp kullanılmadığı mutlaka incelenmelidir.

Marka tescil işlemi öncesinde marka sorgulama işleminin yapılması, marka vekilleri tarafından yapılır. Bu sorgulamada, belirlenen isme ait marka tescili yapılıp yapılmadığına bakılır. Sorgulama sonucunda ortaya çıkan benzer markaların, marka tescili için herhangi bir risk ya da engel teşkil edilebilecek durumları tespit edilmiş olur.

Marka Sorgulaması Neden Önemlidir?

Marka tescil sorgulama, tescili alınacak olan ismin bir benzerlik durumunun olup olmadığının kontrol edildiği bir işlem olarak karşınıza çıkar. Marka sorgulamasının isim belirleme noktasında yapılması, markalaşma sürecinde marka için bir engel ya da risk teşkil edilebilecek durumların azalması konusunda yardımcı olur.

Marka sorgulaması marka ismine karar verilmeden önce mutlaka yapılması gereken çok önemli bir işlemdir. Aynı ya da benzer isimlerde farklı markalar bulunuyorsa, kısa süre içerisinde en uygun koşullarda isim değişikliğine gidilmesi gerekir. Benzer isimde herhangi bir marka varsa, ilerleyen süreçlerde istenmeyen bazı itirazlar ortaya çıkabilir. Gelecek zamanlarda oluşması muhtemel olan risk durumlarının önüne geçmek için tescil sürelerinde marka sorgulamasının yapılması marka tescil işlemlerinizin sorunsuz şekilde yapılmasını sağlar. Dolayısıyla marka başvuru süreci geçmeden, markanın güvenilirliği ve özgünlüğü teyit edilmiş olur.

Marka Sorgulama Süreci

Marka tescili sorgulama işlemi ve marka sorgulama sonrasında marka tescil alımı için gerekli olan şartlar sağlanırsa evrak süreci başlayabilir. Marka sorgulaması ve tescil süreci; marka vekili olan kurum tarafından yapılır. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun istediği marka tescili için gerekli olan belgelerin eksiksiz bir şekilde gönderilmesi gerekir. İsim olarak tescil almaya uygun olmayan markalar, içeriğine göre marka sınıflarında yer almalıdır. Bu yüzden marka içeriğine uygun olan sınıflarda başvuru yapılması gerekir. Marka tescil başvuruları, birden fazla sınıf içerisinde gerçekleştirilir.

Marka sınıfı seçimi, markanın ürettiği mal ya da verdiği hizmet doğrultusunda tespit edilir. Buna ek olarak ileri zamanlarda hedeflenen işle alakalı olarak marka sınıflarında başvuru işlemi yapılabilir. Bu sınıflara başvuru için gelecekte hedeflenen işin, marka çatısı ile orantılı olması şarttır. Uygun başvuru şartları sonrasında tescil süreci başlar. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından gerekli olan incelemeler yapıldıktan sonra, marka tescili ilgili markaya verilebilir.

Fikri ve Sınai hakların tüm alanlarında işlem yapılmadan önce, marka hakkında çok detaylı bir araştırma yapılması son derece önemlidir. Bu şekilde bir başvuru yapılmadan önce, talep edilen haklarla alakalı bir ön araştırma yapılarak başvurunun başarı şansı değerlendirilebilir. Ancak bu şekilde doğru bir strateji belirlemek mümkün hale gelir.

Marka patent sorgulama ise bu araştırma işleminin en sık yapıldığı alanlardan biridir. Bir marka başvurusu yapılmadan önce, ilgili ülke nezdinde bu başvuruya bir engel teşkil edebilecek birebir ya da benzer markalar olup olmadığı kontrol edilir. Benzer bir marka tespit edildiği takdirde ülke mevzuatına göre değerlendirme yapılmalıdır.

Yapılacak olan marka başvurularında, markanın herhangi bir markayla ilgisi olup olmadığını teyit etmek gerekir. Bu yüzden diğer markalarla ilgili bir karşılaştırma yapılmalıdır. Bu karşılaştırmanın sebebi, tescil başvurusu inceleme sürecinde markanın özgün olması gerektiğidir. Başvuru sırasında marka için bir sorgulama yapılır. Söz konusu bu sorgulama sırasında herhangi bir markayla benzerlik göstermediği durumlarda, marka bu aşamayı başarılı bir şekilde geçer.

Buna benzer bir şekilde patent ya da faydalı model başvurularında ön araştırma yapılması, başvuru yapılmadan önce ulaşılabilir olan veri kaynakları kapsamında patent ya da faydalı model yapılması ile alakalı karar verilmesini destekler niteliktedir. Bu araştırma, buluşun patentlenebilirlik şartlarını, mevcut teknik durumla ilişkisini incelerken, olası riskleri en aza indirmeyi hedefler. Marka sorgulaması her ne kadar mecburi bir işlem olmasa bile, marka güvenliği açısından mutlaka yapılması önerilir.

Marka patent sorgulaması, başvuru yapılacak olan marka ya da buluş belgelere uygun mu diye teyit etmek amacıyla yapılabileceği gibi, ticari rakiplerin son durumlarını kontrol etmek ya da takip etmek amacıyla da yapılabilir. Marka patent sorgulamasını ne amaç için yapıyorsanız, sorgulama şeklinin de ona uygun seçilmesi tavsiye edilir.

Bu noktada unutulmaması gereken en önemli kriter ise marka patent sorgulama sonuçlarının ülkesel olduğu ve çıkan sonuçların o ülkedeki verileri gösterdiğidir. Örnek vermek gerekirse; ABD itiraz süreci çok farklı şekilde işleyen bir ülkedir. Bir maka patent sorgulaması ya da takibi sonucunda tespit edilen bir benzerlikle alakalı işlem başlatılması istenildiğinde, genellikle uzlaşma yapılması tavsiye edilir. ABD’de bu itiraz süreci, eğer karşı taraf yanıt verirse ya da taraflar bir anlaşmaya varamazsa 2-3 sene süre ve çeşitli işlemlerin yapılması gereken bir süreci kapsar. Bundan dolayı direkt olarak itirazın dosyalanması yerine, süre uzatımı alarak karşı tarafa mektup gönderip anlaşmaya varılması çok daha uygundur.

Marka patent sorgulama işlemi sonucunda, yapılacak olan değerlendirme ülke mevzuatına göre yorumlanmalıdır. Marka patent sorgulama için birçok farklı veri tabanı bulunurken, bu sorgulama sonrasında marka ve patent veri tabanları dünya çapındaki marka patent başvurularının ve tescilli marka patent sorgulamasına olanak sunar.

Marka sorgulama işlemi sırasında tespit edilen herhangi bir ihlal ortaya çıktığında, ilk olarak şu noktalara dikkat edilmesi gerekir:

  • Güçlü itiraz gerekçesinin kullanılması ve itiraz dilekçesinde yer alan güçlü gerekçeye bakmak itirazın başarı oranını artırır,
  • Mevcut olan itiraz dilekçelerinin birçoğunun karıştırılma olasılığı, kötü niyet, tanınmışlık, eskiye dönük kullanım ve diğer itiraz gerekçelerine bir arada yer verilir,
  • Ana itiraz dilekçesinin karıştırma ihtimali her zaman bulunsa bile, diğer gerekçeler bu noktaları ispat edecek yeterli ya da hiçbir belge bulunmasa da öylesine sıralanır,
  • Tanınmışlık ve kötü niyet kaynaklı argümanlara her itirazda yer verilmesi, bur argümanları sıradanlaştırır.

Marka Sorgulama'da Alkan Patent Güvencesi

Marka tescili; bir hizmet ya da ürünün diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri olarak kullanılır. Ayrıca markanın tescil edilmesi, tüm yasal haklarının sahibi tarafından koruma altına alınması işlemini kapsar. Herhangi bir işletmeye ya da şahsa at ürün, fikir ya da hizmetler kimlik niteliğini taşıyan markaların ve markaya ait logo, slogan ve ayırt edici işlemlerin, yasal haklarının sahibi olabilmek markalaşma adı altında atılacak en önemli adımdır. Bu adı atılmadığında, size ait olan buluş ya da fikir, art niyetli kişiler tarafından kullanılabilir.

Markalaşma ve markayı koruma altına almak için yapılması gereken en önemli işlemlerden biri olan marka sorgulaması, markanın daha önce herhangi bir kişi ya da kurum tarafından kullanılıp kullanılmadığının araştırılması anlamına gelir. Marka tescil sorgulaması yapılarak, markanın tüm haklarının kullanan kişide olmasını sağlanır. Türkiye’de markaların tescil konusunda tek yetkili kuruluş olan Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılacak bir sorgulama ve başvuru sürecini kapsayan işlemler bütünü olarak nitelendirilir. Bu işlem, marka tescili yaptırmak isteyen kişi ve kurumlar için olmazsa olmazdır.

Marka tescili ve tescil sorgulaması sürecini sizin adınıza takip eden Alkan Patent; üst düzey kalite standartlarında hizmet anlayışı ile markalaşma sürecinde karşınıza çıkabilen tüm sorunlara akılcı çözüm önerileri getirir. Uzun süredir patent ve markalaşma sürecini yöneten firmamız için öncelikli olan daima müşteri memnuniyetini elde etmektir. Sizde Alkan Patent güvencesi ile tamamen size ait olan buluş, ürün ya da markanın tüm haklarına sahip olmak için, web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak bizimle irtibat kurabilirsiniz.