Marka patent vekilliği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen bir unvandır. Bu unvan kurumun kuruluşundan bu yana yapılan bir yazılı sınav sonucunda verilmektedir.

Marka Patent Vekilliği Nedir?

Marka ve patent vekilleri, kurum nazarında temsil edilecek olan gerçek ve tüzel kişilerin sinai haklar açısından korunmasına aracılık etmektedir. Bununla birlikte temsile konu olan gerçek kişi ve tüzel kişilerin sınai ve fikri haklarının korunması için gerekli başvuruların yapılması da bu vekillerin işidir.

Marka patent vekilliği, Patent ve Marka Kurumu nezdinde vekalet ilişkisinin temin edilmesini de sağlamaktadır. Bu kurum içerisinde herhangi bir başvuru ya da farklı işlemler yapmak istediğinizde marka ve patent vekillerinden yardım alabilirsiniz. Bu vekiller uzman ve deneyimli oldukları için, kurum nezdinde tüm işlemlerini kolaylıkla ve hızlı bir biçimde yapacaktır.

Marka Patent Vekilliğinin Şartları Nelerdir?

Marka patent vekilleri sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda özel çalışanlardır. Vekil olmak isteyenlerin bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Tüm bu şartları karşılamanız durumunda marka ve patent vekili olabilirsiniz.

Marka ve patent vekilli olabilmek için öncelikle sınavına giriş yapmalısınız. Bu sınava girebilmek için ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir. Bunun yanı sıra fiil ehliyetine sahip olmanız ve yüz kızartıcı suçtan mahkumiyetinizin bulunmaması gerekmektedir. Sınava girebilmek için dört yıllık lisans eğitimi alarak mezun olmak gerekmektedir.

Sınava girme şartlarını sağladıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu’nun açtığı sınavlara kayıt olabilirsiniz. Düzenlenen bu sınavlarda genel yeterlik ve mesleki yeterli alanında başarı sağlamanız gerekmektedir. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu vekil siciline kayıt olmanız gerekir.

Patent ve marka vekili olmak isteyen kişilerde bu şartlar aranmaktadır. Eğer sizde de bu şartlar varsa sınava girerek başarılı olabilir ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde vekil olarak çalışmaya başlayabilirsiniz.

Marka Patent Vekilinin Görevleri

Firmaların ya da gerçek kişilerin patentle ilgili işlemlerini, patent vekilleri gerçekleştirmektedir. Patent vekili, tasarım coğrafi işaret, marka ve geleneksel ürün adı başvuru sahiplerinin adına vekillik gerçekleştirmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde işlem yapabilme yetkisi olan bu vekiller, kurum nezdinde müvekkillerini temsil ederler. Bunun yanı sıra patent konusunda danışmanlık ve sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda gerekli işlemlerde bulunma ve bu işlemleri yürütme yetkilerine sahiptirler.

Marka Patent Vekilliği Sınavı

Marka patent vekili olabilmeniz için Türk Patent ve Marka Kurumu’nun iki yılda bir düzenlediği sınavlarda başarı sağlamış olmalısınız.

Marka patent vekili unvanının alınabilmesi ve bu mesleği icra edebilmek için sınavda yeterli biçimde başarılı olmalısınız. Marka vekilliği ve patent vekilliği sınavı iki yıl bir kez ayrı ayrı yapılmalıdır. Sınavda genel yeterlik ve mesleki yeterlik olmak üzere iki farklı aşama vardır.

Bu sınavlardan dilediğiniz birine girerek marka vekili ya da patent vekili olabilirsiniz. Marka veya patent vekili olduğunuzda, gerçek ve tüzel kişilerin Patent ve Marka Kurumu’ndaki işlerini yürütebilmeniz söz konusudur. Bu sayede firmaların ve gerçek kişilerin patent ve marka işlemleri çok daha hızlı ve kolay biçimde gerçekleşebilmektedir.

Patent ve marka vekilleri birçok işlemi gerçekleştirebilmekte, başvuruları müvekkilleri adına takip edebilmektedir. Bununla birlikte marka vekilliği ve patent vekilliğinin aynı şey olup olmadığı sıklıkla sorular sorulardan biridir.

Marka Vekilliği ve Patent Vekilliği

Marka ve patent vekilliği sık sık bir arada kullanılmaktadır. Bunun temel nedeni benzer görevleri olmalarından kaynaklanmaktadır. Buna karşın marka ve patent vekilliği esasen iki ayrı birbirinden farklı vekillik anlamına gelmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yaparken hangi alanda vekillik yapmak istediğinize karar vermeniz gerekir. Eğer marka vekilliği alanında sicil kaydınız olursa patent başvurularıyla ilgilenmeniz mümkün değildir. Aynı durum patent vekilleri için de geçerlidir. Patent vekili olduğunuzda, marka işlemlerinde görev almanız ve kurum nezdinde işlem yapmanız mümkün olmayacaktır. Bu sebeple öncelikle hangi vekillik görevlerini üstlenmek istediğinize karar vermeniz gerekir.

Patent vekili olmanız durumunda; patent, tasarım ve entegre devre topografyaları işlemlerini takip edebilir ve bu konularda danışmanlık hizmeti verebilirsiniz. Marka vekili olarak sicil kaydınız bulunması durumunda ise; marka, tasarım, coğrafi işaretler ve geleneksel ürünleri adları konularında tüzel ve gerçek kişilere hizmet verebilir ve işlemleri takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra danışmanlık ve koruma haklarına da sahip olabilirsiniz.

Patent Vekili ve Marka Vekillerinin Benzer Görevleri

Patent vekilleri ve marka vekillerinin görevleri farklılık göstermektedir. Bunun yanı sıra bazı görevleri ise benzerlik gösterebilmektedir.

Bu benzer görevlerin başında Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru yapabilmek gelmektedir. Bunun yanı sıra itiraz sahiplerinin patent ve markalarına ilişkin hakları koruyarak güvence altına alırlar. Bu amaçla kurum ile başvuru sahibi arasında ilişki kurulmasını ve yürütülmesini marka patent vekilleri yürütmektedir.

Gerçekleştirilen başvuruların ardından marka patent vekilleri tüm sürece ilişkin hakimiyet sağlarlar. Türk Patent ve Marka Kurumu ile başvuru sahibi arasında ilişkinin düzenlenmesi ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi de bu vekillerin benzer görevleri arasındadır. Bu ilişkinin sağlıklı olmadığı durumlarda başvuru sahipleri hak kayıpları yaşayabilmektedir. Bu durumdaki sorumluluk ise marka patent vekillerinindir.

Marka patent vekillerinin bir diğer görevi ise Türk Patent ve Marka Kurumu ile ilgili güncel bilgileri takip etmek ve bunları müvekkillerine aktarmaktır. Bu bilgiler alınan kararlar konusunda ya da değişen maliyetler konusunda olabilmektedir. Bunun yanı sıra vekillerin görevleri arasında temsil ettikleri patent ya da marka nereye ait olursa olsun, sahiplerinin çıkarını korumak vardır. Bu vekiller markaların ve patentlerin herhangi bir maddi ve manevi zarardan korunmasını sağlamaktadır. Marka patent vekilliğinin en önemli görevi ise etik dışı davranışlardan kaçınmak gelmektedir.