Marka hakkının ihlali pek çok farklı marka ve firmada karşılaşılan çok ciddi sorunlardan biridir. Marka sahibinin izni olmadan taklit etmek, marka ismi ne kullanmak ve markanın satış yaptığı ürünleri satmak marka hakkının ihlali olarak tanımlanır. Bir nevi marka hakkında yapılan bir tecavüz olarak da tanımlanır.

Hukuki yollar ile marka hakkının ihlalinde hava etme şansı söz konusu dur. 6789 sayılı kanunun 29. ve maddelerinde yer almaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra marka hakkının ihlali olup olmadığı konusunda araştırma yapılır. Mülkiyet kanunu marka hakkını koruyan kanunlar arasında yer almaktadır. Bir olayın marka ihlali olup olmadığı hakkında değerlendirme ve ayrıntılar mevcuttur.

Marka Hakkının İhlali

Bu konu ile en iyi bilgi alabilmek için avukatınıza tanışabilirsiniz. Kendinize ait marka hakkı üzerinde pek çok hakkınız mevcuttur. Bu hakların en iyi şekilde korunabilmesi adına marka üzerine sahip olduğunuz haklara aşina olmanız gerekir. Kendi markanız ve satış yaptığınız ürünleri en iyi bu şekilde koruyabilirsiniz.

Alkan patent sayesinde kendi markanız koruma altına alarak marka hakkının ihlali gibi durumlar ile karşı karşıya kalmasınız.

Marka Hakkına İhlalinde Başvurulacak Yollar

Belirtilen bazı durumlar gerçekleşir ise marka hakkına tecavüzdür. Mülkiyet kanunu içerisinde yer alan bu maddeleri iyi bir şekilde öğrenmek gerekir. Marka hakkının ihlalinde başvurulacak yollar şu şekilde sıralanabilir;

  • Kullanılan ürünler üzerinde marka sahibinin mülkiyet hakkı söz konusudur. Satış yapılan ürün başka kişi tarafından satılamaz.
  • Ortaya çıkan cihaz ihlaline anlayabilmek için ekli değiştirilebilir ya da imha edilebilir.
  • Marka hakkının ihlal edildiği kişiye maddi ya da manevi zararların giderilmesi adına tazminat davası açılabilir.
  • Marka hakkını ihlal eden kişi ya da firmaya durduracak eylemlerin gerçekleşmesi sağlanabilir.
  • Marka hakkını ihlal ettiği düşünülen fiil ya da kişinin ne şekilde ihlal ettiği konusunda araştırma yapılmalıdır.

Bu gibi yollar tercih edildiği zaman marka ihlali yapan kişi ya da firmanın cezalandırılması sağlanabilir. Özellikle son yıllarda teknolojinin de gelişme göstermesi ile birlikte marka ihlali konusunda sorun yaşayan pek çok firma bulunmaktadır. Firma dışında bireysel olarak da marka ihlali meydana gelmeye başlamıştır. Patent sayesinde marka koruması olduğu belirtilen ürünler ya da fikirler ön plana çıkar.

Marka Hakkı İhlalini Oluşturan Fiiller

Belirli bir markanın kendi üretimini ve satışını gerçekleştirdiği ya da fikir ortaya sunduğu durumlarda patent durumu söz konusu ise başka bir firmaya da bireysel kişi bu ürün ya da fikir hakkında hak sahibi değildir.

Marka sahibi kişi tarafından onay alınmadan bu ürünlerin satışını ya da kullanımını sağlamak ve marka hakkına tecavüz olarak yorumlanır. Marka hakkını ihlal eden durumları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Marka sahibinin izni ya da haklarını göz ardı ederek kullanmak marka hakkını ihlal olarak tanımlanır.
  • Üzerinde yetkisi olmadan kaldırılan ürünler marka ihlaline oluşturan fiiller arasında yer alır.
  • Bu markaya ait olan aynı ya da benzer ürünlerin kullanılması.
  • Markanın taklit edildiği bilinmesine rağmen bu ürünlerin satılması ya da sözleşmeye dahil edilmesi marka ihlali olarak tanımlanır.
  • Marka sahibi tarafından verilen kullanım haklarının firma kendi tarafından genişletmesi veya devretmesi kullanım hakkının ihlali olarak tanımlanır.

Bu gibi durumlarda marka dava açabilir ve maddi manevi tazminat cezasına çarptırılabilir. Alkan Patent marka haklarının en iyi şekilde korunması konusunda hizmet verir.

Marka Hakkının İhlali Davası

Marka hakkını ihlal eden ya da marka hakkı konusunda verilen hakları kendi lehine kullanan kişiler için hukuksal yaptırımlar söz konusudur. Dava söz konusu olur ise marka hakkı sahibi tüzel ya da gerçek kişi ile davalı marka hakkını ihlal eden kişi arasında gerçekleşir. Marka hakkı ihlal edilen kişi uğradığı zararın maddi ya da manevi olacak şekilde talep edilmesini öne sürer.

Aynı zamanda bu süreç içerisinde gerçekleşen eksik kalan kazancın hesaplanması konusunda da işlem gerçekleşir. Bu fiili gerçekleştiren kişinin süresi hakkında marka sahibi olan kişinin kazancına ne şekilde ve ne miktarda ihmal sağladığı hesaplanır. Aynı zamanda ihlal nedeni ile karşı tarafın elde ettiği gelir de hesaplanarak dava sürecinin seyrini belirler.

Lisans sözleşmesi yaparak bu gelir elde etseydi ne kadar bir lisans ücreti ödeyeceği de yapılan hesaplar içerisinde yer alır. Usullere uygun olacak şekilde yapılan hesaplamalar sonucu marka sahibinin maddi ya da manevi zarar bu şekilde ortadan kaldırılmış olur.

Fikri ve sınai haklar kanunu doğrultusunda marka ve ürün haklarının en doğru şekilde korunması sağlanmış olur. Marka sahibinin kendine özgü güvenlik tedbiri alabilmesi açısından Alkan Patent en iyi hizmeti sunar.

Marka Hakkının İhlali Halinde Cezai Durum

Marka haklarını ihlal etmek oldukça ciddi cezai sorumluluklar yükler. Hukuki sorumluluğun yanı sıra cezai sorumluluklar da ağır olduğu için uzun süren bir dava durumu söz konusu olur. Sınai Mülkiyet Kanunu madde 30 da yer alan düzenlemeler ile cezai yaptırımlar belirlenir.

En az bir en fazla üçü olmak üzere hapis cezası ile cezalandırır. Ve aynı zamanda 20 bir gün hapis cezası ve adli para cezası olarak cezalandırma sistemi de söz konusudur. Kişinin ürün ya da hizmetine izin ya da belge olmadan kullanım hakkı söz konusu değildir. Bu gibi durumlarda ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bu gibi suçların tüzel kişi tarafından işlenmesi durumunda ise güvenlik tedbirleri meydana gelir. Kişinin yetkisi olmadan marka hakkında kullanım hakkı bulundurması en az iki yıl en fazla dört yıl hapis cezası ve 5000 gün para cezası olarak ortaya çıkar.

Bu yaptırımlar uygulanan suç ve içeriğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Aynı zamanda marka hakkına sahip olan kişinin yaşadığı zarar durumu da göz önünde bulundurularak para ve hapis cezası yaptırımları değişkenlik gösterir.

Marka Hakkı İhlalinde Görevli Mahkeme

Mal hakkı ihlal edildiği zaman dava süreci hukuki yollar ile devam eder. Fikri ve Sunal Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından dava süreci devam ettirilir. Asliye hukuk Mahkemesi görevli olan mahkemedir. Her iki mahkemede marka hakkının ihlali durumunda açılan mahkemelerdir. Fikri mahkeme açılmadığı zaman asliye hukuk Mahkemesi devreye girer.

Üçüncü kişi aleyhine açılan davalar fikir ihlali gerçekleştiren kişi tarafından açılır. Marka hakkının ihlali davalarında zamanaşımı durumu da söz konusudur. Marka ihlali fiilinden bir yıl ile on yıl içerisinde mahkemeye başvuru yapılabilir. On yıl aşması durumunda zaman aşımı durumu söz konusu olacaktır.

Bu sebeple marka ihlali durumu yaşayan kişilerin mutlaka belirli süre içerisinde mahkemeye başvurması gerekir. Gecikme durumu söz konusu olmadan ortaya çıkan zararın tazmin edilmesi için talepte bulunmak gerekir. Bu davanın ne kadar süreyle devam edeceği ise olay sürecine bağlı olarak kendini gösterir.

Bazı kişiler kısa süre içerisinde dava Tunceli ederken bazı kişilerde ise bu süreç uzayabilir. Hak sahipleri haklarını göz önünde bulundurarak marka tescil işlemi yaptırabilirler. Başkasına ait markayla kendi ürününü tanıtmak mümkün değildir.

Marka İhlaline Karşı Tedbir

Marka ihlali durumuyla karşı karşıya kalmamak için bazı tedbirleri almak gerekir. Bu tedbirler sayesinde kimse markanız ya da ürününüz hakkında hak sahibi olamaz. Aynı zamanda böyle bir durumda ciddi bir yaptırım ile karşı karşıya kalırlar. Patent almak bu konuda en fazla tercih edilen tedbirler arasında yer alır.

Ortaya çıkacak olan zararın engellenmesi konusunda da hukuki imkanlar arasında yer alır. Tedbir talep eden taraf dilekçe düzenleyerek bütün ayrıntıları göstermelidir. Ayrıntılı bir şekilde anlattım durumu söz konusu olduğu zaman herhangi bir marka ihlali sorunu ortaya çıkmaz. Tedbir talebinde bulunurken dilekçeyi yazılan ayrıntılar son derece önemlidir.

Dilekçede her ayrıntıya yer verdiğiniz zaman marka ve ürünlerinizi son derece güvenli bir hale getirmiş olursunuz. Tedbirin kötüye kullanılması gibi durumlar olabilir. Bu sebeple her ayrıntıya önem göstermeniz gerekir.

Marka hakkı ihlali marka sahibi olan kişiye çok ciddi zararlar ve kayıplar oluşturur. Bu gibi zararların oluşmaması adına Alkan Patent’ten ürün ve markalarınız için patent oluşturmanız gerekiyor. Ortaya çıkan mark hak ihlali durumunda ise mutlaka dava açılması ve sürecin takip edilmesi gerekir.