Tescilli olan bir markanın, aynı ev ve araba gibi fiziksel bir mülkle aynı şekilde maddi değeri olan bir fikri mülkiyet hakkı bulunur. Hatta birçok durumda marka tescil belgesi olan bir markanın değeri, herhangi bir şirketin değerinden bile çok daha fazladır. ‘’Marka devri nasıl yapılır?’’ sorusunun cevabını bilmek bu nedenle çok önemlidir.

Sahibi olunan bir mülkü satma ya da devretme hakkı bulunmakla beraber, aynı şekilde marka sahibi olarak markayı başka birine devretmek mümkündür. Tescilli olan bir marka devir işlemi ile birlikte, marka sahibinin bu marka üzerinde bulunan tüm hakları ile birlikte markayı devralan kişiye geçer.

Marka Devir İşlemi Nedir?

Ticaret çok uzun bir yolculuk olduğundan dolayı, bu süreç içerisinde birçok ortaklık, yatırım süreçleri, marka satışları gibi durum söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda ‘’Marka hakkı devredilebilir mi?’’ çok fazla merak edilen bir konudur.

Tescil edilen ya da marka tescil başvurusu olan ve süreci devam eden markaların, hak sahipleri değiştiğinde bu markaların devir işlemi yapması şarttır. Örnek vermek gerekirse; 3 adet tescilli markası olan bir şirketi başka birine satmak istediğinizde, bu durumda şirketin 3 marka için ayrı ayrı devir işlemlerini yürütmesi gerekir. Markaların koruma kapsamına alınan bütün emtialar için devir edilmek söz konusu iken belli emtialar içinde devredilmesi mümkündür. Aynı zamanda marka tescili ortak yapıldığında, marka temsilcisinin bir ya da birkaçı marka hakkını diğer ortaklara ya da farklı üçüncü kişilere devretmesi mümkündür.

Marka Devir İşlemi Süreci Nasıl İlerler?

Marka devir işlemi, yazılı bir şekilde noter huzurunda gerçekleşmesi gereken bir durumdur. Devir sözleşmesi eğer noter huzurunda yapılırsa, tek başına bir bağlayıcılığı olmadığından yeterli değildir. Marka sözleşmesinin kuruma direkt olarak iletilmesi ile kurum nezdinde de marka devir işleminin yapılması şarttır.

Yapılan bu devir işleminin üçüncü kişiler için de bir hüküm ifade edebilmesi için Türk Patent ve marka Kurumu sicil kayıtlarına da işlemesi bu kriterler arasında yer alır. Noterde yapılan marka devir sözleşmesi ile beraber kurum siciline yapılan müracaat sonrası marka devir işlemi sicile kayıt edilir ve bültende yayınlanır. Sonrasında yeni hak sahibine yönelik bir tescil belgesine ek olarak talep edilmesi gerekir. Aksi takdirde yeni tescil belgesinin düzenlenmesi hiçbir şekilde mümkün değildir.

Marka Devir İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Marka devir işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken unsurları göz önünde bulundurmak, markanın koruma ve devir işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu sayede kişinin kendisine ait markalarının ücretinin ödenmesi durumunda sorunsuz devri gerçekleşir. Marka devir edilirken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

  • Markanın kısmi olarak devredildiği, devir sözleşmesinde mutlaka belirtilmelidir. Eğer bu belirtilmediyse, ilgili markanın tescilli olduğu bütün mal ve hizmetler için devir işlemi gerçekleşmiş olur,
  • Marka devri yapılması ile birlikte marka koruma süresinde herhangi bir değişiklik olmaz. Koruma süresi aynı şekilde kalmaya devam eder.

Yapılan marka devir sözleşmesi, yazılı olarak yapılmalı ve mutlaka noter tarafından onaylanması gerekir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 148. Maddesi 4. fıkrasına göre noter onayı marka devrinde bir geçerlilik şartı olarak kabul edilir. Bu devir sözleşmesi taraflar ya da imza yetkililerinin, onların vekâletnameleri ile birlikte atadığı vekiller tarafından noter huzurunda imzalanması gerekir. Her ne kadar yapılan noter onayı, marka devir sözleşmesinin taraflar bakımından kurulmuş olması adına yeterli olarak kabul edilse bile, üçüncü kişilere karşı da bir hüküm ifade edebilmesi için, marka devrinin Türk Patent ve Marka Kurumu’n (Türk Patent) kayıt edilmesi şarttır. Söz konusu kaydın yapılabilmesi için Türk Patent’e;

  • Kaydı talep eden dilekçe ile birlikte devir sözleşmesinin bir örneğinin yer alması,
  • Devir kayıt ücretinin ödenmesi şartı bulunur.

Marka Devir Sözleşmesi İçeriği

Tarafların hak ve yükümlülüklerinin detaylın bir şekilde düzenlendiği, çok kapsamlı bir sözleşme yapılması mümkün olduğu gibi, çok kısa bir sözleşmede aşağıda yer alan hususları içermesi şartıyla devir kaydının yapılması için yeterli kabul edilir.

  • Devreden ve devralan kişinin kimliğine dair bilgiler,
  • Devre konu olan markanın tescil ve marka numarası,
  • Eğer kısmı bir devir söz konusu ise markanın devre konu mal ve hizmetlerinin listesi

Herhangi bir markanın mülkiyeti, iki şirketin birleşmesini ya da bir mahkemenin bu şekilde bir değişikliğe hükmetmesi durumunda sorunsuz bir şekilde el değiştirebilir. Bu durumda da bu değişikliğin Türk Patent’e kaydettirilmesi beklenir. Bahsi geçen değişiklik için talep dilekçesinin ve değişikliğin sebebini gösteren resmi evrakların Türk Patent’e sunulması ile devir kayıt ücretinin Türk Patent’e ödenmesi sonucu gerçekleştirilir.

Buna göre şahıslar ve tüzel kişiler, kendisine ait markalarını 3. Kişiye devretme hakkına her zaman sahiptir. Marka sahip bilgisini değiştirebilme işlemi ise devir işlemi olarak nitelendirilir. Şahıslardan şirkete ya da şirketten şahsa, aile üyeleri arasında yapılan devir işlemlerinde de aynı prosedür uygulanır. Ancak Nevi ve Unvan değişikliği devir işlemi olarak kabul edilmez.

Markaların tescil belgesi olmasına gerek duyulmadan, marka devir işlemi gerçekleştirilebilir. Devir sırasında herhangi bir tescil belgesi aranmadığından, marka başvurusu yapıldıktan sonra dosya incelenir ve nihai karar henüz çıkmadan devir işlemini sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun için gerekli olan sadece devir alan ve devir veren kişinin noter huzurunda hazır bulunmasıdır.

Devir işlemi sırasında, marka sözleşmesi için hangi marka ve emtiayı devir etmek istediğini bilmek son derece önemlidir. Tüm sınıflar üzerinde mi yoksa tek sınıf üzerinden mi yapılması gerektiği, marka sözleşmelerinde önemli bir ayrıntı olarak dikkat çeker. Markanın tüm sınıflar üzerinden devir yapılması durumunda, tam devir olarak kayıtlara geçer. Devir alan ve devir verenin mutabık olması durumunda marka devir işlemi kısmi olarak da yapılabilir. Bu anlamda devir alan kişi markanın tüm ve sınıf emtiasını aldığını düşünerek hareket edebilir.

Noter sonrası devir işlemi sona ermediğinden, marka devir sözleşmesini Türk Patent Kurumu kayıtlarına yansıması halinde, bu sözleşme TÜRK Patent kurumunun kayıtlarına da yansımazsa yapılan devrin hukuki bir karşılığı olmayacaktır. Bu yüzden markayı devralan kişi ya da firma, noter üzerinde yapılan sözleşmeyle alakalı kuruma iletilmesi ve bununla birlikte harç bedelini ödemesi gerekir. Harç ücreti sonrasında noter satış sözleşmesi evrakları Türk Patent Kurumu kayıtlarına işletmek gerekir. Yani tüm bunlarla birlikte devir işlemi ortalama 4 ile 6 hafta arası bir sürede gerçekleşmiş oluyor. Marka devir talebi, devir uzmanları tarafından titiz bir şekilde incelendikten sonra devir yapılacağına dair resmi bir yazı verir.

Devir işlemi gerçekleştikten sonra marka tescil belgesi gönderilmediğinden, markayı devralan kişiler ek ücret ödeyerek marka tescil belgesi talebinde bulunabilir. Herhangi bir sorun yaşamamak için nitelikli bir patent firmasıyla çalışmak bir adım öne çıkmanızı sağlarken, işletmeniz için gerekli yürütülmesi şart olan prosedürleri sorunsuz halletmenizi sağlar.

Marka Devir İşlemleri Alkan Patent Güvencesiyle

Marka, tasarım ve patent söz konusu olduğunda, tüm bunlar işletmenizin kalitesini ve güvenilirliğini belli eden etkenler olarak dikkat çeker. Bu yüzden gerekli olan detayları yürütürken, resmi işlemlerde kaliteden ödün vermemek gerekir. Size ait olan firmanın markasını ya da fikrinin patentini alarak haklarınızı uzun süre koruyabilirsiniz. Bunun için alanında uzman bir patent firması ile işbirliği içerisinde çalışmanız tavsiye edilir.

Bu anlamda Alkan Patent uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesiyle beklentileri karşılayan bir çalışma prensibine sahiptir. Marka haklarınızı sizin adınıza korumayı hedefleyen bütün detayları titiz bir şekilde inceleyen firmamızın alanında uzman personelleri, müşteri memnuniyet odaklı çalışarak güvenilir hizmeti deneyimlemenizi sağlar. Bir markayı ön plana çıkarırken, sahibinin haklarını koruyabilmek ve bu anlamda sorunlarınıza akılcı çözümler sunmak Alkan Patent ile artık çok daha kolaydır. Hizmet anlayışında sorunları çözmek, müşteriyi memnun etmek ve kaliteli hizmet sunmak gibi kriterler bulunan firmamızın deneyimli çalışma tecrübesini bizzat yaşamak için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz. Söz konusu patent ve marka işlemleri olduğunda Alkan Patent ayrıcalıklı hizmet alabileceğiniz tek adres olmaya devam ediyor.