Markalar, ürün ve hizmetlerinin müşterilerin zihnindeki alıcılığını artırmak ve daha kolay tanınır hale gelebilmek için logo kullanılırlar. Logo, bir markanın ürün veya hizmetlerinin diğer markalardan ayrışması için en ideal yollardan biridir. Bununla birlikte logonun tasarımı tescili son derece önemlidir. Logonuzu tescil ettirerek, fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruma altına alabilirsiniz. Bu sayede logonuzun izinsiz biçimde kullanılmasının önüne geçebilirsiniz.

Logo Tescili Nedir?Nasıl Yapılır?

Logo Tescili Nedir?

Logo, markaların ürettiği ürün ve sunduğu hizmetlere ilişkin, tüketicilere bilgi aktaran marka sembolleridir. Logo tasarımları, yazı karakterlerinden, renklerden ve şekillerden oluşabilir. Genel olarak kullanılan renkler, şekiller ve yazı karakterleri markanızın kültürünü ve ruhunu taşır. Bununla birlikte logonun tasarımında en önemli konulardan biri özgünlüktür. Kimi logolarda yalnızca markanın ismi de yer alabilmektedir.

Logo ve marka tescili sınai haklar arasında yer almaktadır. Markanın korunması adına logo tescil başvurusu yapılması gerekmektedir. Bu başvurular Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmaktadır. Bu sayede haklarınızı yasal olarak korurken aynı zamanda sektördeki rekabet gücünüzü de artırabilirsiniz.

Amblem ve Logo Farkı Nedir?

Logo ve amblem çok fazla karıştırılan kavramlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple amblem tescili ve logo tescili konusunda sıkıntı yaşamamak adına farklarını bilmek olumlu olacaktır.

Hem amblem hem de logo, ayırt edicilik sağlayan marka işaretleri arasında yer almaktadır. Marka tescili sürecinde her ikisi de önemli kurumsal kimlik unsurlarıdır.

Logo ve amblemlerin ortak noktası, markanın hedef kitlesine; ürün, hizmet ve marka konusunda bilgi vermektir. Logolar, amblem ile markanın adını da içermektedir. Buna karşın amblem marka ismi içermemektedir.

Logo Tescil Belgesi

Logo tescil işlemi kimi zaman oldukça komplike işlemleri içerebilir. Bu işlemlerin sonunda ise markanızın ya da logonuzun haklarını belgeleyen bir marka tescil belgesi alabilirsiniz. Marka tescil belgesi ve logo tescil belgesi aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu belgeyi edinerek markanın logosuna dair tasarım tesciline sahip olabilirsiniz. Bu sayede markanın fikri ve sınai hakları korunmuş olur. Bu da sizi maddi yada manevi zararlardan korumaya yönelik önemli bir önlemdir.

 Bunun yanı sıra logo tescil belgesi, markanın prestijini de olumlu yönde etkileyecektir. Bu durum markanızın pazarda rekabet gücünü artırır.

Logo Tescilinin Önemi

Logolar, müşterilerinize ürün ve hizmetleriniz hakkında bilgi verir. Uzun yıllar boyunca bu logoları kullanarak, müşterilerin aklında yer edinmeye çalışırsınız. Bu çabaların sonunda ise üçüncü kişilerin logonuzu kullanması ciddi boyutlarda maddi kayıplara yol açabilir. Bunun yanı sıra aynı zamanda prestij olarak da markanız bu durumdan etkilenecektir. Logo tescilinin önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Logo tescili yaparak, logonuzu başka firmaların kullanmasının önüne geçebilirsiniz. Bu sayede markanızı hem maddi açıdan korurken hem de prestijini de güvence altına alabilirsiniz.

Logo Tescil Başvurusu

Logo tescili ve amblem tescili gibi başvuruların tamamı Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmaktadır. Markanız adına gerekli olan tüm evrakları topladıktan sonra, bu alanda hizmet veren bir danışman aracılığıyla başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru sırasında doğru adımların atılması ve evrakların tam olarak toparlanması son derece önemlidir. Hem başka logolarla benzerliklerin yaşanmaması hem de sürecin hızlı ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından hatasız ve eksiksiz bir süreç işletilmesi gerekir.

Logo Tescil Belgesi Nasıl Alınır?

Logo tescil belgesi başvurusunda dikkat edilmesi gereken birçok farklı unsur vardır. Bu unsurların başında ise iki farklı noktaya daha fazla özen göstermek gerekmektedir. İlk olarak markanın tescil sınıflarının doğru tespit edilmesi gerekir. İkinci olarak ise markanın ihtiyacı olan koruma kapsamının doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekir.

Tescil başvurusu yapılırken markanın kültürü, ruhu, geçmişi ve geleceği doğru şekilde analiz edilmelidir. Bu analiz sayesinde markanın ihtiyaçları çok daha kolay şekilde belirlenebilir. Ayrıca logolar tasarlanırken, kapsamlı bir araştırmanın yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde marka taklit riski de yükselecektir. Özellikle markanızın tescil sürecinde uzman marka vekillerine başvurmanız, sürecin çok daha hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Logo Tescil İşlemleri

Logo tescil başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılması gerekir. Kurum tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda logolar, Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanmaktadır. Bu süreçte logo tesciline itiraz yapılabilmektedir. Bu sebeple marka benzerlik araştırmasının özenli biçimde gerçekleştirilmesi gerekir.

Logo tescili için gerekli tüm evraklar Türk Patent ve Marka Kurumu’na teslim edilmelidir. Evraklarla birlikte logo tescil başvuru yapıldığı andan itibariyle marka koruması başlar.

Logo tescil başvurusunun ilk olarak markanın şekilsel ön incelemesi yapılır. Bunun ardından ise markanın esas, benzerlik ve hukuki açılardan incelemesine geçilir. Bu işlemlerden başarıyla geçebilmeniz durumunda logolar Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilir ve askı süresi başlar. Son aşamada ise marka tescil belgesi başvuru sahibine teslim edilir.

Logo tescil başvurusu genel olarak 6 ila 12 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu’nda yaşanan yoğunluk, hatalı başvurular ya da itirazlar bu sürenin değişmesine neden olabilmektedir.

Logo Tescili için Hangi Evraklar Gereklidir?

Logo tescil sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanması için gerekli evrakların eksiksiz ve hatasız olarak sunulması gerektiği unutulmamalıdır. Aksi takdirde logo tescil başvurusu olumsuz olarak sonuçlanacak ve en iyi ihtimalle bu süreç beklediğinizden daha uzun sürerek daha fazla maliyete sebep olacaktır.

Logo tescil başvurusunda gerekli olarak evrakların hazırlanmasını ve başvuru yapılmasını marka vekilleri sağlamaktadır. Bu marka vekilleri size hem zamandan kazandıracak hem de sürpriz maliyetlerin ortaya çıkmasına engel olacaktır.

Gerçek kişilerde logo tescili için, kimlik belgesi fotokopisi, belirlenen logo örneği ve imzalı vekaletnameye ihtiyaç vardır. Firma başvurularında logo tescili için ise vergi levhası örneği, belirlenen logo örneği, imzalı ve kaşeli vekaletname belgelerine ihtiyaç duyulmaktadır.