Ortaya atılan tüm fikir, yöntem ve icatların patentini alma konusunda yardımcı olan Konya patent tescil imkânı, fikri ve sınai hakların korunarak mucidin buluş üzerindeki tüm haklarına sahip olmasını sağlar. Buna bağlı olarak Türk Patent ve Marka başvurusunda bulunmak gerekir. Marka başvurunuzda bulunmadığında, patent tescili almadığınızdan buluş üzerinde herhangi bir hak talep etmeniz mümkün değildir. Koruma altına alınmayan ve patent tescili olmayan buluşlar üzerinden 3. Kişiler çıkar elde edebilir ve emeğinize zarar verebilirler.

konya patent tescil

-Günümüzde bir buluşun ve icadın ortaya çıkarılması ve gerektiği noktada koruma altına alınabilmesinin çok önemli bir yeri vardır. Aksi takdirde size ait olan fikrin, başka biri tarafından sahip olunması ve kazanç elde edilmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalması kaçınılmaz olabilir. Bu konuda tescil ve patent kavramlarının da önemli bir yeri olduğunun ve buluşu koruyan etkili bir unsur olduğunun mutlaka bilinmesi gerekir. Tescil, resmi olarak kayıt altına alma ve kütüğe geçirme anlamına gelirken, tescil işlemleri bir gayrimenkul, ürün ya da hizmet için kullanılmaktadır. Söz konusu hizmet ve ürüne ait tüm haklar ve kazançlar resmi olarak işlemi gerçekleştiren kişi üzerine geçmektedir. Patent bunun tam aksine etkili bir buluş belgesi niteliği taşır. Bir buluşa konu olan fikrin patent tescili sayesinde; başkaları tarafından üretilmesini, satılmasını ya da kullanılmasının önüne geçilmiş olur. Buluşu gerçekleştiren kişinin alacağı belge, buluş üzerindeki kişiye ait çıkarların üçüncü kişilere karşı korunmasını sağlar. Bu iki kavram arasındaki çok önemli bir ayrıma neden olan etken, patentin bir buluş üzerinde, tescilin ise ürün ya da hizmet üzerinde gerçekleştirilebilir olması anlamına gelir.

Patent tescili, günümüzde yeni fikir ve icatların artmasından kaynaklı olarak aslında çok fazla bilinen bir işlem olarak karşınıza çıkar. Konya patent ise bu noktada, markalaşma sürecinin çok önemli bir adımını oluşturmak konusunda etkilidir. Firma ve işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilir. Marka tesciline konu olan ürünler üzerindeki kazanç ve hakları, diğer işletme ve firmalara karşı koruyan niteliklere sahiptir. Aynı zamanda bu belgenin buluş üzerinde çok önemli bir işaretleyici ve ayırt edici özellikleri vardır. Bu noktada hizmet ya da ürün üzerinden elde edilen kazanç ise tamamen marka sahibine ait olarak kabul edilir. Marka sahibi dışında kalan hiç kimse markanın ürünlerini üretemez, kullanamaz ve bunlardan herhangi bir kazanç ve fayda elde edemez. Marka tescili ile birlikte marka sahibi için aynı zamanda bu markaya ait lisans verme, devretme hakkı ve miras bırakma durumu kazanılır.

Konya Patent Tescili Avantajları Nelerdir?

Patent işlemleri sadece yeni ortaya atılan benzersiz buluşlar üzerinde gerçekleştirebilir. Bu konuda özellikle de bir takım fikir hırsızlıklarının önüne geçilmesi hedeflenirken, buluş üzerindeki hakların korunmasını sağlamaya yardımcı niteliğinde bir işlemdir. Bundan kaynaklı tanımlanan bütün haklar, bundan dolayı resmi bir şekilde buluş sahibine verilir. Patent tescili ise bir icada ve buluşa yönelik yasal prosedürlerin uygulanması ve uygun görülmesi sonucunda verilir.  Aslında Osmanlıca ’da kullanılan İhtira Beratı kelimesi, patent belgesi anlamına gelir. Buna bağlı olarak bir icadın ve buluşun tescil edilmesinde belli bir yasal işleyiş bütününe içine alır. Ancak bu yasal prosedürlerin tamamlanması durumunda, patent tescili için gerekli adımların atılması önemlidir.

Bir buluşun tam manası ile tescil edilebilmesi için patent sorgulama adımlarının her birinin yerine getirilmiş olması beklenir. Buna göre patent için başvuruda bulunan icat ve buluşların daha önceden hiçbir şekilde daha önceden tescillenmemiş olması şartı vardır. Patent tescili adına bilinmesi gereken çok önemli bir diğer detay ise ilgili olan buluşun ve icadın elde edilmesi adına tescil belgesi başvurusunda bulunması şartı bulunur. Patent belgesinin elde edilmesiyle birlikte, hem buluşun hakları hem de buluşa sahip olan kişinin tüm hakları güvence altına alınmış olur.

Patent tescili için atılması gereken birçok adım söz konusudur. Buna göre ilk olarak patentin alınması için gerekli araştırmaların yapılması gerekir. Buluşun patent tescili için uygun olup olmadığının araştırması ve başvuru şartlarının iyice idrak edilebilmesi bu süreçte son derece önemlidir.

Patent sorgulama gibi seçenekler üzerinde de alakalı olan buluşa yönelik araştırmalar yapılmalıdır. Patent başvurusunun da bulunulması için üzerinde herhangi bir hak iddia edilen buluşun tam anlamıyla yeni olması önemlidir. Bu nedenle patent alanında uzman olan yetkili kişilerden bu süre içerisinde destek alınması tavsiye edilir. Alkan Patent bu alanda çok uzun zamandan beri nitelikli hizmetler sunan ve patent başvurusu sürecinde süreci sizin adınıza yöneten bir firma olarak dikkat çeker.

Patent tescil başvurusunda yapılması gereken önemli adımlar şu şekilde sıralanabilir:

Analiz ve araştırma işlemleri: Patent araştırma adımı tescil işlemleri sırasında, birincil derecede çok önemli bir yere sahip olan kıymetli bir adımdır. Buna bağlı olarak patent belgesi alınmadan önce çok kapsamlı bir araştırma ve analizin yapılması önerilir. İlgili olan patent için uygun olup olmadığı, bu alanda uzman olan yetkili kişiler tarafından karar verecektir. Alkan Patent bünyesinde yer alan alanında uzman kişiler, gereken her türlü araştırma ve analizler sonucunda bahsi geçen buluşu patent için hazır hale getirebilirler.

Patent başvurusu: Patent tescili için gereken başvurunun yapılması, atılması gereken adımların başında gelir. Bu adımda gerekli belgelerin beyan edilmesi ve marka patent ücreti adı altında talep edilen harcın yatırılmış olması önemlidir. Başvuru sürecini başlatmak için gereken ücret her sene Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenir. Patent için bu başvuru ücretinin yatırılmış olmasına ilişkin kanıt niteliği taşıyan banka dekontunun, başvuru sürecinde gerekli belgeler ile birlikte beyan edilmesi şarttır. Sonraki süreçte ise kurumun incelenmesi söz konusu olduğunda 2 aylık bir bekleme aşamasına geçilir.

Patent yayınlanması ve belgenin alınması: Patent için başvuruda bulunulması ile alakalı ilgili buluşun detaylarının bültende yayınlanması gerekir. Bunun amacı ise varsa buluşa yönelik farklı itirazların ve görüşlerin değerlendirilmesi gerekir. Eğer buluş ile ilgili herhangi bir itiraza rastlanırsa, inceleme raporunda yayınlanması ile birlikte patent için son adımlar atılmaya başlanır. Patent için yapılan başvuru sürecinin en son bölümünde ise artık belgenin alınması süresine geçilir. Belgenin hazırlanması ve belge için talep edilen ücretin yatırılması olmazsa olmazdır. Patent belgesi ücretinin yatırılması ile beraber Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan belgenin düzenlenmesinin talep edilmesi mümkündür.

Konya Patent Tescili; Alkan Patent Güvencesinde

Patentin tescil edilmesi süreci içerisinde, buluş sahiplerinin bazı resmi ve teknik detayları yerine getirirken bu konuda daha bilgili olan kişilerden bazı alanlarda destek alınması tavsiye edilir. Buna bağlı olarak patent haklarının ve telif incelemesinin korunmasına yönelik faydalı adımların atılması şarttır. Bunun yanı sıra buluş ile ilgili gerekli yurtiçi ve yurtdışı araştırmalarının yapılması ve hata payının ortadan kaldırılması gerekir. Gereken ön hazırlıkların yerine getirilmesinden sonra, başvuru sürecine yönelik hazırlıkların devam ettirilmesi beklenir. Tüm bu süreçlerde buluş sahiplerinin, alanında uzman kişilerle birlikte çalışılması bir adım öne geçmenizi sağlar. Alkan Patent, bu süre zarfında atılması gereken tüm adımlarda buluş sahibinin haklarını koruyan ve savunan nitelikli bir firma olarak karşınıza çıkar. Patentin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde alınması için atılan tüm adımlar sayesinde, başvuru sürecinin olumlu şekilde sonuçlanması sağlanmış olur.

Alkan Patent, üst düzey kalite standartlarında hizmet anlayışı ile beklentileri karşılamaya devam ediyor. Uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesi, buluşlarınıza verdiği değer ve müşteri odaklı çalışma prensibi ile Alkan Patent alanında en iyi olarak iz bırakır. Sizde Alkan Paten kalitesini deneyimleyerek icat ve buluşlarının gerekli prosedürlerini sizin adınıza yürüten nitelikli bir firma ile çalışmayı deneyimlemek için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz.