Konya Patent Firmaları

Patent tescili; bir buluş ya da ürünü ortaya koyan kişinin, bu buluş ve ürün üzerindeki tüm haklarını koruma altına alan çok önemli bir belgedir. Konya patent firmaları arasında ön plana çıkan Alkan Patent, marka tescili ile tescil işlemlerinizi sizin adınıza yöneten ve buluşunuza dair tüm yasal hakları kazandırmayı sağlayan nitelikli hizmetleri vererek profesyonel çalışmalar yapar.

Bir buluşu yapan ya da ürünü üreten kişi; buluş ya da ürünün satışı, çoğaltılması ve pazarlanması gibi alanlarda hak sahibi olur. Dolayısıyla ürün sahibinden başka kimse bu ürünün bir benzerini ya da bu ürünün satışını yapamaz. Kısaca patent ile ürün üzerinde yasal hakları olan tek kişi marka sahibidir. Patent tescili ile yurt içinde ve yurt dışında marka patentini alarak buluşu koruma altına almak için tercih edilen firmanın güvenilirliği çok önemlidir. Aksi takdirde buluş sahibi için zamandan ve nakitten zarar etmek kaçınılmaz olabilir.

Bir fikir ve buluşun patent hakkını almak ve bir patent belgesine sahip olmak için, tercihen başvuru sahibinin vekâlet verdiği bir patent vekili tarafından ön araştırma yapılması gerekir. Konya patent firmaları arasına verdiği nitelikli hizmet anlayışı ile ön plana çıkan Alkan Patent, sunduğu benzersiz hizmetleri ile her bakımdan farkını ortaya koyar. Rakipleri ile kıyaslandığında tam anlamıyla müşteri beklentilerine hitap eden firmamız, yaptığı bu ön araştırma sonucunda gerçekleştirilen bu buluşun yeni ve benzersiz olduğuna karar verirse, patent vekili tarafından buluş bilgileri ve teknik çizimler göz önünde bulundurularak buluşun diğer ayrıntılarla birlikte anlatıldığı bir patent tarifnamesine ihtiyaç duyulur. Bu tarifname sorunsuz şekilde hazırlandıktan sonra, Alkan Patent tarafından buluşu yapan kişiye gönderilir.

Bu aşamadan sonra ise buluş sahibi tarifnamede yer alan bilgileri detaylı bir şekilde inceler. Gerekli gördüğü takdirde eklemeler, çıkarmalar ve düzenlemeler yapmak buluş sahibinin inisiyatifine kalmıştır. Sonuçta bu tarifnameyi tekrar patent vekili firma olarak en iyi hizmeti veren Alkan Patent’e gönderilmesi gerekir. Eğer firmamız, buluşu yapan kişi tarifnamenin son hali konusunda mutabık olursa, bu tarifname ile birlikte Türk Patent Kurumuna başvuru yapılması için bir engel kalmamış demektir.

Patent tescil başvurusu yapıldığında, bu durumda artık başvuru sahibinden başka hiç kimsenin bu buluşu izinsiz olarak kullanması mümkün değildir. Ayrıca buluşun üretilmesi, pazarlanması, satılması ya da dağıtılması gibi tüm haklar başvuru sahibine aittir. Buluşun başkaları tarafından izinsiz bir şekilde kullanılması durumunda, başvuru sahibinin buluşu izinsiz kullanan kişiler hakkında dava açma hakkı vardır. Alkan Patent, tescil işlemlerinizi sorunsuz şekilde yürütürken, aynı zamanda bu konuda gerekli takipleri yaparak Sınai Mülkiyet Haklarını koruma altına alır.

Konya Patent Şirketleri

Patent; her buluş için sınırsız şekilde kullanılabilen bir belge değildir. Bir buluş hakkında patent alınabilmesi için, tasarımın ve buluşun bir takım faydalarının söz konusu olması gerekir. Örnek vermek gerekirse; tekerleğe benzeyen bir ürünü, mekerlek ismi verilerek patent hakkının alınması imkânsızdır. Çünkü burada çok yakın bir benzerlik söz konusudur. Bu yüzden sadece yeni, faydalı, özgün ve ticari hale getirilebilecek olan bir ürünün patentinin alınabilir olması ön planda tutulur.

Fizik ve matematik gibi temel bilimlerdeki keşifler, tıp biliminde insan hayatını olumlu anlamda etkisi olabilmek olan gelişmeler ve edebiyat gibi faaliyetler telif hakkı kapsamında kabul edilir. Yalnızca tıp alanında bulunacak olan bir görüntüleme cihazının ya da çok uzakları görebilme özelliği olan yeni bir teleskobun patent hakkı kısa süre içerisinde alınabilir. Alkan Patent; Konya patent şirketleri arasında müşteri memnuniyetini önemseyen çalışma sistemi ile ön plana çıkarken, marka patent tescili konusunda süreç hakkında yol gösterici olabilecek şekilde hizmetler verir.

Patent hakkı, bir buluşun ya da fikrin sahibinin kim olduğunu ve ürünün kullanım hakkının kimde olduğunu belirleyen çok önemli bir resmi belgedir. Herhangi bir buluşu üzerinde patent hakkını alan biri, Sınai Mülkiyet Kanununda belirlenmiş olan süre içerisinde buluşu üretebilir, satabilir ya da dilediği şekilde kullanabilir. Ayrıca kendisine ait olan bu buluştan bir ticari kazanç elde etmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Buluş sahibinin izni olmadan bu buluşun kullanılması, satılması ya da üretiminin yapılması yasal olarak bir suç kabul edilir. Patent sahibinin hakları; bu doğrultuda belli yasalar ile koruma altına alınır. Rakiplerinden farklı, tamamen müşteri odaklı çalışma prensibi ile ön plana çıkan Alkan Patent; patent söz konusu olduğunda karşınıza çıkan her türlü soruna akılcı çözüm önerileri getirerek ayrıcalıklı olmanızı sağlar. Bu sayede fikir ve buluşlarınızı tescil ettirerek, özellikle ticari anlamda bir adım öne çıkma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Size ait olan bir buluşu, patent hakkını almadan da kullanma özgürlüğünüz her daim vardır. Ancak patent hakkı olsun ya da olmasın, kendi buluşunuz üzerinde üçüncü bir kişinin kullanım özgürlüğünün olmaması için patent hakkının mutlaka alınmış olması gerekir. Eğer resmi bir patent yoksa diğer insanların bu patentten haksız kazanç elde etmesinin ve kopyalanmasının önüne geçmek son derece zordur. Buna bağlı olarak 3 tip patent vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Faydalı Model Tescil: Faydalı model, bir buluşun tüm işlevsel yönleri ile birlikte koruma altına alınması anlamına gelir. Buluş sahiplerine bu cihazların nasıl, ne zaman ve ne için kullanıldığı konusunda bir kontrol sağlamak amacıyla kullanılması serbesttir. Faydalı olan patentler, günlük yaşamın içerisinde herhangi bir problemi çözüme kavuşturmak için yeni bir yol üreten makineleri, kimyasal bileşenleri ve çeşitli işlemleri içerisine alır,

İncelemeli Patent: İncelemeli patentlerin geçerlilik süresi 20 yıl olarak kabul edilir. Ayrıca çok fazla detaylı araştırmaya tabi tutulan patent çeşitlerinden biridir. Bu yüzden incelemeli patent onay süresinin çok daha uzun olduğu söylenebilir,

Patent hakkı alabilmek için, başvuru aşamasında gerekli olan bazı evraklar vardır. İlk etapta patent başvuru ücretinin ödenmesi ve sonrasında söz konusu belgelerin bir araya getirilmesi gerekir. Bu belgeler şu şekilde sıralanır:

Patent başvuru formu,

  • Buluşla ilgili kısa bir bilgi,
  • Buluşa ait olan görseller,
  • Buluşla ilgili detaylı bilgi,
  • Buluşun koruma altına alınmasının talep edildiği kısımlar,
  • Vekâletname.

Eğer bir buluşa sahipseniz ve bu buluşun üçüncü kişiler tarafından art niyetli şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, bunun önüne geçmek için nitelikli Konya patent firmalarının başında gelen Alkan Patent aracılığı ile patent başvurusunu Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptırabilirsiniz.

Patent Tescilinde Kalite: Alkan Patent

Patent hakkı, bir icadı ve buluşu koruma altına alırken, bu hakka sahip olabilmek için gerekli sürecin sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu detayları sizin adınıza yürüten, marka tescil sürecinin her detayı ile büyük bir titizlikle ilgilenen vekil firma, bu konuda avantaj sağlamasına neden olur. Patent vekil firmalarının günümüzde çok fazla sayıda olması, rekabette ötürü hizmet kalitesinin düşmesine neden olabildiğinden, her zaman profesyonel hizmet veren firmalara öncelik vermek ayrıcalıklı olmanıza yol açar.

Alkan Patent, patent ve marka tescili söz konusu olduğunda üst düzey kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sizin adınıza süreci başlatan, takip eden ve gerekli prosedürleri yerine getiren profesyonel bir firmadır. Müşteri memnuniyet odaklı çalışma prensibi ile ön plana çıkan, marka tescili ile size ait olan buluşun yurt içi ve yurt dışında Sınai Mülkiyet Haklarını koruma altına almayı hedefleyen firmamız her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam eder. Sizde Alkan patent güvencesi ve tecrübenin verdiği gönül rahatlığı ile patent tescil işlemlerini yürütmek için, web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz.