İsim tescili ve patent tescili birbirinden çok farklı iki kavram olarak karşınıza çıkar. Sınai Mülkiyet Kanunu 4. Madde ile getirilen tanılamaya bakıldığında marka; bir teşebbüsün mallarının ya da hizmetlerinin diğer teşebbüslerin malları ve hizmetlerinden ayırt edilebilmesini sağlayan, aynı zamanda sahibine markasını koruması için fırsat tanıyan bir sistemdir.

İsim Tescili ve Patent Tescili (Ürün Tescili) Arasındaki Farklar Nelerdir

Ülkemizde çok uzun yıllardan beri patent işlemleri sorunsuz bir şekilde yürütülmeye devam eder. Ülkenin her yerinde, gerekli patent işlemlerini ve prosedürleri yürütmek için tercih edilebilecek aracı birçok firma bulmak mümkündür. Bu firmalar patent ve marka tescili almak isteyen kişileri çok kolay bir şekilde yönlendirirken, uygun fiyat karşılığında işlemleri sizin adınıza yürütmekle görevlidir.

İsim Tescili Nedir?

Buna bağlı olarak marka tescili, markanın korunması konusunda açık ve kesin bir şekilde anlaşılmasını sağlayan sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi isimleri de dâhil isimler, renkler, şekiller, harfler, sayılar, sesler ve malların ya da üzerinde kullanılan ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaretten oluşabilir. Marka ise aslında bu anlamda aslında işletmelerin parmak izi olarak nitelendirilebilir.

Marka aynı zamanda bir işletme ve firmanın ürettiği ürünleri, hizmetleri rakiplerinden ayırmayı sağlayan isim ya da logoyu ifade eder. Marka tescili yapıldıktan sonra, söz konusu işletme o markaya ait olur. Bu işletmenin aynı zamanda işareti yasal olarak da koruma altına alması durumunda, bu işleme marka tescili denilebilir.

Patent Tescili Nedir?

Patent bir buluşun ya da fikrin bütün hukuki ve ticari haklarının koruma altına alınabilmesini sağlayan bir belge olarak bilinir. Dolayısıyla sizin düşünce ve fikirlerinizi, üçüncü kişilerin çalışmasına karşı kullanabileceğiniz çok önemli bir güvenlik aracı olarak aktif rol oynar. Size ait olan ve daha önce kimsenin aklına gelmeyen bir fikir ya da buluş olabilir. Ancak bu buluşu, fikrinizi ya da markanızı hemen kullanmak istemeyebilirsiniz. Kendinize ait şartları olgunlaştırana kadar, fikrinizi güvenli bir şekilde korumak istemek son derece doğaldır. Ancak siz uygun şartları oluşturana kadar, ürettiğiniz fikir bir başkası tarafından kullanılabilir. Bu gibi bir durumda markanız ya da fikrinizin patenti sizin üzerinizde değilse, çalınması durumunda yapılabilecek herhangi bir şey yoktur.

Patent belgesi sayesinde fikir ya da buluş sahibi, patent konusu olan ürünün 3. Kişiler tarafından belli bir süre kullanma satma, üretme ya da ithal edilmesini engelleme hakkını elde etmiş olur. Patent sahibine bu konuda pazarda ekonomik bir üstünlük sağlanmış demektir. Bununla birlikte taklitçilerin buluşu çalarak kendilerine aitmiş gibi kullanmasını önleyerek, bu açıdan patent sahibinin emeğini ve zamanını koruma altına alır. Patent tescili; sadece ulusal boyutta değil, aynı zamanda uluslararası alana da sahibinin tüm haklarını koruma altına alır.

Patent tescili; bir ürünü ya da fikri üretebilme, ,ithal etme ve dağıtımını yapma hakkını verirken aynı zamanda bu hakkı korumaya devam eder. Kullanım sürelerine göre patentlerin birbirinden farklı türleri vardır. Faydalı model olarak isimlendirilen patent türü ise en ucuz ve en kolay alınabilen yöntem olarak dikkat çeker. Bu yüzden küçük işletmeler en fazla bu yöntemi kullanır. Bu patent modelinde kişilere başlangıç ve bitiş tarihi belli olan bir süre tanır. Diğer patent türleri ise incelemeli ve incelemesiz patentler olarak sıralanabilir.

Patent tescili alabilmek için ilk olarak bir yenilik ortaya konulmalıdır. Sanayiye uygulanabilir olması, patent tescili alınırken uygulanan bir diğer koşuldur. Diğer koşul ise tekniğin bilinen durumunun aşılmış olmasıdır. Buradan da çok net bir şekilde anlaşıldığı gibi, patent alabilmek için yeni bir şey üretmiş olmak gerekir. Yani mutlak anlamda bir yeniliğe sahip olmanız şarttır. Yazılı ya da sözlü olarak daha önce ifade edilmemiş olan bu yenilik için patent tescili almak mümkündür. Tekniğin bilinen durumunun alışabilmesi için ise alanında uzman kişiler tarafından bir değerlendirme yapılması gerekir. Teknik bilinen durumdan çok net şekilde farklı olmalı ve tahmin edilebilir bir konumda yer almamalıdır. Patent tescilinde sanayiye uygulanabilirlik şartı ise keşfedilen buluşun pratiğe dökülebilir olmasını ifade eder. Ayrıca faydalı model olarak nitelendirilen patent için ürünlerin kimyasal madde içermemesi gerekir.

Bir buluşun ve fikrin patentine sahip olmak, kişiye pazarda ekonomik olarak önemli bir avantaj sunacağından, aynı zamanda taklit edicilerin bu buluşu çalmasının da önüne geçer. Patent belgesi alarak zamanı ve emeği koruma altına almak daha kolaydır.

Patent tescili işlemleri ülkemizde Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılır. Yapılan başvurular ilk olarak ülke içerisinde değerlendirilirken, sonrasında uluslararası veri tabanında bir inceleme yapılır. Başvuru dosyası eksiksiz bir şekilde teslim edilmelidir. Tarifname, özet ve teknik olan resimler dosya içerisinde mutlaka yer almalıdır. İncelemeler yapıldıktan sonra patent tescili tarafınıza ulaştırılır.

Patent Tescili ve Marka Tescili Arasındaki Farklar

Tanımlamalardan da anlaşılabileceği üzere isim tescili ve patent tescili birbirinden çok farklı kavramları ifade eder. Marka tescili tüketiciyi yönlendirmek üzere kullanılan bir işaret belgesi olarak kullanılırken, patent tescili ise yeni buluş ve fikirleri korumak için belli bir süreliğine verilen resmi bir belgedir.

Günümüzde patent ve marka tescili çok sık birbirine karıştırılan iki terimdir. Ancak amaç olarak ikisinin çok farklı konularda hizmet verdiğinin bilinmesinde fayda vardır. Marka tescili, patent tescilinin özelleştirilmiş hali olarak görülebilir. Marka tescil işlemlerini bir hizmet ya da ürün için kullanmak gerekirken, patent buluş ve fikirlerin sahibi olduğunuzu ispat etmek için kullanılan bir aracıdır.

Patent tescili ve marka tescili arasındaki farkları sıralamak gerektiğinde;

  • Marka tescili, 10 yıllık korumalarla birlikte ilerler. Yani marka tescili yapan bir marka sahibi, 10 yıl bu markayı koruma altına alabilir. Daha sonra bir 10 yıl daha korumaya devam ederken, dilerse devredebilir ya da miras bırakabilir.
  • Patent ve faydalı model tescili ise bulusun yenilik esası gereğince,10, 20 yıllık süreçler içerisinde koruma sağlarken, daha sonra halka mal olabilir durumdadır.
  • Marka tescili ve patent tescilinin bilinen en önemli ortak noktası ise iki kavramda mülk olarak kabul edilebilir. Devri, lisansı ve veraseti yapılabilir.
  • Marka tescili son derece önemlidir.

İsim hakkı, isim patenti gibi konularda kişinin haklarını elde edebilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu’na marka tescili başvurusu yapması ve bu kapsamda birtakım teknik olan yasal prosedürleri yerine getirmesi gerekir.

Marka Tescil ve Patent Tescili Alkan Patent Güvencesinde

Bir buluşu ve fikrin size ait olduğunu ispat etmek ya da işletmenize ait olan markayı parmak iziniz olarak nitelendirilmek için, tüm patent işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi gerekir. Bu tesciller için gerekli şartlar sağlanıp uygulamaya konulmadığında ya da düzenli olarak takip edilmediğinde, firma olarak ya da kişisel anlamda marka üzerinde herhangi bir hak talep edilmesi hiçbir koşulda mümkün değildir. 

Bu konuda her zaman nitelikli hizmet veren, marka ve patent tescili konusunda üst düzey kalite standartlarında hizmet alabileceğiniz bir firma olarak karşınıza çıkan Alkan Patent, uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesi ile tüm resmi prosedürleri sizin adınıza gereken şekilde yürütür. Bu sayede fikir ve buluşlarının sahibi olduğunuzu resmi olarak ispat ederken, haksız kullanım durumunda gereken işlemleri uygulayabilecek yasal haklara sahip olabilirsiniz. Sizde patent işlemlerine akılcı çözümler sunan Alkan Patent farkını deneyimlemek için, web sitemizde yer alan iletişim numaralarından hemen bize ulaşabilir ve bu farkın sunduğu konfor olanını deneyimleyebilirsiniz.