Fikirlerinizi güvence altına alarak, kötü niyetli kişilerin haksız kazanç elde etmesini engellemek için patent başvurusu yapılması gerekir. Bu sayede buluşunuzu, yasal olarak güvence altına almış olursunuz. Patent size, bir ürün ya da fikrin çoğaltılması, yayılması, ticarileştirilmesi haklarını verir. Bu sayede buluşunuzu korumaya alabilirsiniz. Ancak her fikir ya da buluş hakkında patent almak mümkün değildir.

Hangi Buluşlar İçin Patent Alınmaz

Yeni bir fikriniz ya da daha buluşunuz varsa, bunu ticarileştirerek para kazanmak istersiniz. Bununla birlikte ürününüzü kamuoyu ile paylaştığınızda kullanıcıların yanı sıra, rakipleriniz de bu fikri görür. Bununla birlikte buluşunuzun ciddi maddi kazanımlar elde etmesi, kötü niyetli kişilerin de dikkatini çekecektir. Bu gibi durumlarda buluşunuzun taklitleri ve sahte formları piyasaya sürülmeye başlayacaktır. Bu noktada alınabilecek en iyi önlem patent almaktır. Peki, her buluşun patent alması mümkün müdür? Yapacağınız her başvuru olumlu olarak sonuçlanır mı? Yazımızın devamında hangi ürünlerin patent alıp alamayacağını, başvuru sürecinde dikkat etmeniz gereken noktaları bulabilirsiniz.

Öncelikle hangi buluşların patent alabileceğini inceleyerek, daha sonra patent alınması mümkün olmayan durumları açıklayacağız.

Hangi Buluşlarınız İçin Patent Alabilirsiniz?

Bir buluşun patent alabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekir. Bu buluşlardan en önemlisi buluşun yeni olmasıdır. Bunun yanı sıra başvurunun olumlu sonuçlanabilmesi için buluş basamağı şartını da yerine getirmelidir. Aynı zamanda buluşunuzun sanayiye uygulanabilir olması da bir diğer şarttır.

Buluşunuzun yeni olması, ortaya çıkan ürünün daha önce dünya üzerinde var olmaması anlamına gelir. Bu buluşun yeni bir teknik ile üretilmesi anlamına gelir. Buluş basamağı ise, ortaya çıkan buluşta kullanılan tekniğin, uzmanlar tarafından o anki durumun dışına çıkarılamayacak özellikler taşıması anlamına gelir. Buluş basamağı, bir buluşun patent alabilmesi açısından önemli adımlardan biridir. Son olarak buluşun sanayi koşullarına uygulanabilir olması gerekir. Bu, buluşun sanayinin bütün dallarında kullanılabilir ya da üretilebilir özelliğe sahip olması anlamına gelir.

Bir buluş için patent başvurusu yaparken, yukarıda yer alan üç şartı karşılayıp karşılamadığı incelenmelidir. Bu üç şartta karşılanabiliyorsa, buluş için patent alınabilir. Bu özelliklere sahip olması buluşu patent konusu yaparken, bazı buluşlar için patent alınamamaktadır. Peki, hangi buluşlar için patent alınamaz?

Hangi Buluşlarınız İçin Patent Alamazsınız?

Bir buluşun ya a fikrin patent alıp alamayacağını belirleyen şartlar kanunla belirlenmiştir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nda yer alan 82’nci madde, hangi buluşların patent alamayacağını belirlemiştir. Bu maddenin özellikle üçüncü fıkrasında, bazı buluşların her ne koşulda olursa olsun, patent sahibi olamayacağı ifade edilmiştir.

Bir buluşun patent alamaması için belirli sebepler vardır. Bu sebepler şu şekilde sıralanabilir;

  • Buluş kamu düzenine ya da genel ahlak kurallarına aykırı bir nitelik taşıyorsa,
  • Bir insan ya da hayvan fark etmeksizin tüm canlıların bedenlerine uygulanabilecek şekilde teşhis ve cerrahi uygulamalarda dâhil olmak üzere, tedavi yöntemleri barındırıyorsa,
  • İnsan ya da hayvanları klonlama amacı taşıyor, genetik kimliğin değiştiriyor ya da insan embriyosunu ticari sebeplerle kullanmasına imkân veriyorsa,
  • Tıbbi bir yararı olmamasına karşın hayvanlara acı çektirmek suretiyle genetik kimliğin değiştirilmesi gibi alanlarda faaliyetlerde bulunuyorsa,
  • Mikrobiyolojik işlemler ve bunlar neticesinde ortaya çıkarılan ürünlerin dışında; tüm hayvan ırklarına ve bitki türlerinin üretimine yönelik biyolojik işlemler içeriyorsa,
  • Gelişim süreci ya da oluşum aşamasında insan vücudu ya da gen dizisini de kapsayacak şekilde insan vücudu öğelerinden herhangi birini keşfediyorsa patent almak mümkün değildir.

Patent Sorgulama İşlemi

Eğer bir fikriniz varsa, yapılması gereken ilk şey; patent sorgulamasıdır. Bu aşamada söz konusu fikrin daha önce başkaları tarafından düşünülüp, düşünülmediği, bu buluşun yeni olup olmadığı ortaya çıkar. Patent sorgulama işlemi çevrimiçi şekilde, pratik bir şekilde yapılabilmektedir. Buna karşın patent sorgulama ve marka sorgulama ve benzeri işlemler sık sık karıştırılmaktadır. Bu durum birçok karışıklığa ve olumsuzluğa sebep olmaktadır. Bu sebeple patent başvurusu sürecinde bir uzmanla birlikte çalışmak çok daha olumlu sonuçlar sağlayacaktır.

Patent sorgulama sürecinde uzman olan kişi, fikrinizi patent arama kriterleri doğrultusunda inceleyecektir. Bu incelemenin sonunda ise sorgulama yaparak detaylı bir rapor sunacaktır. Patent sorgulama işlemi sırasında, buluşunuzun patent almak için gerekli şartlara sahip olup olmadığı incelenmektedir. Sorgunun ardından başvuru dilekçesi ve buluşu anlatan bir tarifnamesi hazırlanır.

Patent sorgulama sırasında birçok ayrıntı vardır. Bu işlemler sırasında gözden kaçan bir ayrıntı ya da yanlış atılan en ufak bir adım; hukuki açıdan birçok olumsuzlukla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Bu sebeple Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yaparken bir uzmandan yardım almak son derece önemlidir.

Patent Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Bir patent başvurusu yaparken dikkat etmeniz gereken birçok faktör vardır. Öncelikle başvuru yaparken, daha önce benzer bir ürünün olup olmadığı detaylı biçimde incelenmelidir. Eğer buluşunuzla ilgili olarak sizden önce başka biri patent aldıysa başvurusunuz reddedilecektir. Bu da yaptığınız birçok harcamanın ve verdiğiniz emeğin boşa gitmesi anlamına gelir.

Buluşun sahibi başvuru yapmadan önce hangi ülke ve ülkelerde buluşu kullanmak istediğine dikkat etmelidir. Buluşun kullanılacağı ülkelerde mevzuatlar farklılık gösterebilir. Bu mevzuatlara uygun olarak buluşun aykırı bir durum taşıyıp taşımadığı incelenmelidir.

Buluşun daha önce patent almaması ve dünyada var olmaması, başvuru sırasında her türlü detayı açıklama konusunda tereddüt yaratabilir. Buna karşın pek çok buluş sahibinin bu endişe nedeniyle buluşunu tam olarak anlatmadığı ve patent alma şanslarını düşürdüğü unutulmamalıdır. Patente ilişkin açıklığın sağlanması bir zorunluluktur. Bu sebeple başvuru sırasında buluşunuza ilişkin açık ve net ifadelere yer vermeniz gerekir.

Eğer bir buluşunuz ya da fikriniz varsa, patent başvurusu bir an önce yapmanız sizin için avantajlı olacaktır. Unutmayın ki sizin fikrinizi her an başkaları da bulabilir ve sizden önce patent başvurusu yapabilir. Patent başvurunuzun kısa bir sürede olumlu olarak sonuçlanması için bir uzmanla çalışmak son derece önemlidir. Alkan Patent olarak, başvuru sürecinin tamamında yanınızda oluyoruz. Bu sayede patent başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aramanıza gerek kalmadan, tüm adımların doğru ve sağlıklı bir şekilde atılmasını sağlıyoruz.

Bizimle iletişime geçerek patent konusunda detaylı bilgi alabilir, patentini aldığınız ürünleri ticarileştirerek, yasal koruma altında maddi gelir sağlamaya hemen başlayabilirsiniz.