Fikri ve Sınai Haklar, son yıllarda önemi giderek artmakla birlikte, birçok kişinin ve firmanın da önem gösterdiği konulardan biri halini almıştır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları, bir işletmenin imal ettiği tüm malları, dokümanları, görselleri, yöntemleri, sanat eserlerini ve benzeri ürünlere ilişkin özgün tasarımlara ait sahip oldukları haklardır. Bu tasarımların bilgileri gizli ya da açık olabilir. Bunun yanı sıra bu ürünleri kullanma, çoğaltma, dağıtma, satma ve yayma gibi haklar da bu kapsamdadır.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Firmalar faaliyet alanlarında yeni tasarımların ve özgün tasarımların ilk uygulayıcıları olabilirler. Bu anlamda ticaret alanında üretilen ve satılan bu yeni tasarımların üreticisinin ve satıcısının ayırt edilmesi gerekir. Bu noktada fikri ve sınai mülkiyet hakları devreye girmektedir. Bu sayede ilk üretici belirlenmekte ve ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmaktadır.

Sınai mülkiyet hakları; patent hakları, faydalı model, marka hakkı, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve entegre devrelerin topografyalarını kapsar. Fikri mülkiyet hukuku, avukatların bu alanda uzmanlaşmasını gerektirecek kadar geniş ve derin bir konu haline gelmiştir. Tüm tüzel ya da gerçek kişilerin yarattıkları eserler, ürettikleri ürünler, ortaya çıkardıkları tasarımlar, buluşlar ve yenilikler korunmaya muhtaçtır. Fikri ve sınai haklar hukuku bu korumanın sağlanmasıyla ilgilidir. Bu hakları korumanın en basit yolu ise tescilden geçmektedir. Tescil en hızlı, az maliyetli ve fonksiyonel koruma yöntemidir. Tescilsiz bir koruma firmalara maddi ve manevi külfet getirecektir. Bu sebeple tüm fikri ve sınai haklara ait değerlerinizi tescil altına almalı ve korumalısınız.

Fikri Haklar Ne Anlama Gelir?

Fikri mülkiyette haklar, kişilerin eserleri üzerinde sahip oldukları hakların tamamını ifade eder. Fikri ve sınai mülkiyet haklar; eser, marka, buluş sahibinin ticari haklarını koruyan hukuki düzenlemelerdir.

Fikri haklar, somut eşyalardan farklı olarak soyut bir kavrama işaret eder. Fikri mülkiyette haklarınız ülkesel olarak koruma altına alınır. Bu sebeple başka bir ülkede bu haklar farklı gerekçelere bağlı olarak korunamayabilir. Bunun yanı sıra fikri mülkiyet hakları belirli bir süreye tabidir. Tüm yeniliklerin, buluşların, fikirlerin ve eserlerin hakları sahibine yaşamı boyunca 70 yıl boyunca koruma sağlar. Fikri ürünler; devir, rehin, lisans ve haciz gibi hukuki işlemlere konu olabilir ve mirasla intikal eder.

Fikri ve Sınai Haklar Nelerdir?

Her türlü yenilik, tasarım ve buluş fikri ve sınai hakların konusu olabilmektedir. Bununla birlikte fikri ve sınai haklar yedi temel grup içerisinde değerlendirilmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Marka
 • Coğrafi işaretler
 • Patent
 • Endüstriyel tasarım
 • Fikir ve sanat eserleri
 • Yeni bitki çeşitleri üzerindeki ıslahçı haklar
 • Entegre devre topografyaları

Fikri Mülkiyet Hakların Çeşitleri

Fikri mülkiyet çeşitleri iki farklı grupta değerlendirilebilir. Bunlar telif hakları ve sınai mülkiyettir.

Telif hakları kendi içerisinde dört farklı grupta incelenmektedir. Bunlar ilim ve edebiyat eserleri, güzel sanat eserleri, musiki eserler ve sinema eserleridir. Telif hakları üçüncü kişiler tarafından kullanılamamaktadır.

Sınai mülkiyet hakları ise; patent, marka ve tasarım gibi hakları kapsamaktadır. Özgün çalışmaları olarak ifade edilebilecek sınai mülkiyet hakları, ürünlerin imalatı ve satılması gibi amaçlar için kullanılmaktadır.

Sonuç olarak; fikri mülkiyet hakları edebiyat, sanat, mimari, müzik gibi eserler üzerinden sahip olunan haklar iken, sınai mülkiyet hakları ise patent, marka, faydalı model ve tasarımları kapsar.

Fikri ve Sınai Haklar Hukukunda Davalar

Fikri ve sınai haklar hukukunun alanına birçok farklı konu dâhil edilebilmektedir. Patent firmaları bu konuların tamamında size danışmanlık hizmeti verebilmektedir. Bu sayede fikri ve sınai mülkiyet hukukundan doğan haklarınızı çok daha rahat biçimde koruyabilirsiniz.

Marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model hakları bu konulardan bazılarıdır. Bunların yanı sıra ticari marka danışmanlığı, ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi, şirket birleşme ve devrinde fikri mülkiyet hakları, yurt dışı patent başvurusu gibi işlemlerde de bu danışmanlık firmalarına başvurabilirsiniz. Danışmanlık firmaları haklarınızı nasıl koruyacağınızı, fikri ve sınai haklar hukukundan doğan hakların neler olduğunu size net biçimde açıklayacaktır. Bunun yanı sıra bu haklarınız ihlal edildiğinde neler yapabileceğinizi bilmeniz de önemlidir. Haklarınız ihlal edildiğinde dava açarak, tazminat kazanabilirsiniz.

Fikri ve sınai haklar hukukunda uyuşmazlık yaşanan durumlar için dava süreçleri devreye girer. Fikri ve sınai hukuk alanında görülen davalar şu şekildedir;

 • Musiki eserler, edebiyat eserleri, fotoğraf, bilgisayar yazılımları ve mimari eserler telif davaları
 • Marka, endüstriyel tasarım, faydalı model hakları ve patent uyuşmazlıklarından doğan davalar
 • Taklit davaları
 • Hükümsüzlük, iptal, tazminat ve haksız rekabet davaları
 • Ticari sırların kötüye kullanılması davaları

Siz de yeni bir ürün tasarladığınızda, üretim ve satış gibi temel haklarınızı korumak isterseniz. Ürettiğiniz malların ticarileşmesi, kötü niyetli kişilerce şahsi çıkarları amacıyla kullanılabilir. Ürünleriniz, markanızın, eserlerinizin taklit edilerek satışı, firmanıza zarar verecektir. Bu zarardan korunmak adına fikri ve sınai haklarınızı bilmeniz ve ürünlerinizi tescil ettirmeniz gerekir. Haklarınızı korumak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Alkan Patent olarak, fikri ve sınai haklarınızı korumanın en iyi yollarını arıyor ve sizin için en uygun çözümleri hayata geçiriyor.