CE Belgesi, herhangi bir ürünle ilgili Avrupa birliğinin kurduğu pazarlarda serbest bir şekilde dolaşmasını sağlayan ve ürünün temel güvenlik ve sağlık kriterlerine uygun olup olmadığını gösteren çok önemli bir belge olarak kullanılır. CE Sertifikası olarak da bilinen CE Belgesi, Avrupa Birliği Ülkelerinin 1985 yılında ortaya koyduğu Yeni Yaklaşım çevresinde bulunan ilgili bir uygunluk belgesidir. Buna bağlı olarak bir ürünün AB pazarına dâhil olabilmesi ve ticari anlamda satışa sunulabilmesi için ilgili olan ürünün onaylanmış kuruluşlara göre konulan kural ve esasları tam anlamıyla karşılaması gerekir. Bir ürünün CE işareti taşıması, temel olarak o ürünün insan ve çevre sağlığı söz konusu olduğunda uygunluk belgesine sahip olduğunu ve herhangi bir sorun teşkil etmediğini ispat etmektedir.

CE Nedir

Üretici firma satışa sunduğu ürününe uygun olduğuna dair bir CE işareti almadığında, o ürünün ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere AB pazarına alınması mümkün değildir. Bu yüzden Türkiye’de faaliyetlerine devam eden ve bu yeni yaklaşımla gerekli direktiflere konu olan bir ürünü üreten firmanın mutlaka CE Belgesi alması gerekir. Bu anlamda Alkan Patent, CE Belgelendirme ve CE işareti ile alakalı tüm süreci en iyi şekilde yöneterek bu süreçte firmaların ihtiyacı olan her türlü danışmanlık hizmetini üst düzey kalite standartlarında sunmaktadır.

CE Uygunluk Belgesinin Önemi

CE Belgesi, herhangi bir ürünün Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde rahat bir şekilde dolaşımına izin veren bir uygunluk belgesidir. Bu belgeye sahip olan ürünlerin, ilgili yönetmelikte belirtilen kriterleri karşılaması ve bulunduğu kategoriye ait direktiflere doğru bir yaklaşım içerisinde satışa sunulmuş olması önemlidir. Conformite Europeenne’nin baş harflerinden ortaya çıkan CE, bir ürün için AB ülkelerine giriş sırasında ilk bakılan belgelerin başında gelir.

CE Belgesine dair bilinen en büyük yanlışlardan biri ise bu belgenin bir kalite standardını ortaya koyduğunu sanmaktır. Ancak CE Belgesi, bir ürünün hayvan, insan ve çevre sağlığına karşı güvenilir olduğunu ve herhangi bir zararlı içerik barındırmadığını ifade eder. Yani üretici firmanın bu konu için tüketiciye bir garanti sunduğunu, ürünün üretim yöntemlerinin ve malzeme kalitesinin gerekli tüm şartları sağladığını gösteren çok önemli bir ispat niteliği taşır. CE Belgesi almak isteyen firmalar, bu konu niçin akredite şekilde hizmet veren kuruluşlardan CE Belgelendirme hizmeti alarak teknik dosya detaylarının uzman kişiler tarafından hazırlanmasını sağlayabilir.

Bir ürünün CE Belgesine sahip olabilmesi için belirli bir süreci doğru şekilde takip etmesi gerekir. Bu sürecin uzunluğu ve zor şartlar altında gerçekleşmesi, aslında ürünün özellikleri ile doğru orantılı olarak değişiklik gösterir. Örnek vermek gerekirse düşük risk sınıfına dâhil olan bir ürün için CE Belgelendirme firmalarından herhangi bir destek almaya gerek yokken, yüksek risk sınıfına giren ürünlerin AB’nin onayladığı ve gereken akreditasyon işlemini tamamlamak için CE Belgelendirme firmalarıyla iletişime geçmek son derece doğru bir adım olacaktır.

Düşük risk grubundaki ürünler için gerekli tüm test, analiz ve dokümantasyon işlemlerini kişi kendi başına yapabilirken, CE Belgelendirmesini yapmak için ürünle alakalı bütün testleri yapmak ve mevzuatta yer alan dokümanları hazırlamak belirli bir zaman alır. Dağıtım, ihracat, satış ve stok gibi süreçler sırasında, ürünle alakalı herhangi bir sorunla karşı karşıya kaldığı takdirde, bu süreçlerde yer alan herhangi bir kurum ya da kişi tarafından ek bilgi talep edilirse, üretici firmanın bu bilgileri en kısa sürede ürünle ilgili beliğleri ilgili firmaya ulaştırması gerekir. Bu sebeple, CE Belgelendirme işleminin en önemli kısmı olarak kabul edilen teknik dosya hazırlama kısmı, ürün piyasaya sunulmadan önce hazır bir hale getirilerek uygunluk beyanı oluşturulmalıdır. Konuyla alakalı olarak bir belgelendirme hizmeti alınmazsa bile, bu dosyanın hazırlanma süreci ve diğer gerekli tüm işlem detayları için bir danışmanlık firmasından destek alınmalıdır.

Günümüz Türkiye’sinde CE Belgesi istenen ürün grupları şu şekilde sıralanabilir:

 • Asansörler,
 • Alçak gerilimli elektrik cihaz grupları,
 • Gübreleme ürünleri,
 • Basınç içerek ekipmanlar,
 • Basit basınca sahip kaplar,
 • Eğlence ekipmanları,
 • Aktif şekilde vücuda yerleştirilebilir olan tıbbi cihazlar
 • Eko tasarım cihazları,
 • Tehlikeli madde kullanımın sınırlı olduğu elektrikli ve elektronik içeren ekipmanlar,
 • Gazlı yakıt içeren cihazlar,
 • Elektromanyetik uyumluluk (EMC) zorunluluğu bulunan bir takım cihazlar,
 • İnşaat malzemeleri,
 • İnsanları taşıma prensibiyle çalışan teleferik sistemleri,
 • Makineler,
 • Kişisel koruyucu ekipmanları,
 • Oyuncaklar,
 • Tıbbi cihazlar,
 • Sıcak su kazan sistemleri,
 • Radyo ekipmanları,
 • Ölçüm malzemeleri,
 • Otomatik olmayan tartı materyalleri,
 • Gürültü epilasyonu yüksek olan malzemeler,
 • Sivil amaçlı kullanılan patlayıcılar,
 • Potansiyel bakımında patlayıcı alanlarda kullanılmak üzere hedeflenen koruyucu sistemler ve ekipmanlar,
 • Vücudun dışında sadece teşhis için kullanılan tıbbi malzemeler,

Hangi ürünlerin CE Belgelendirme kapsamında yer aldığı ve hangi malzemelerin bu sistemden muaf tutulduğuna dair ürünlerin özellikleri, ürünle alakalı yayınlanan direktiflerde detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur. Ürettiğiniz her türlü ürünün CE sertifikasına ihtiyaç duyup duymadığı Alkan Patent kapsamında doğru bir şekilde öğrenebilir ve belgelendirme ihtiyaçlarına dair her türlü süreci yakından takip edebilme fırsatını yakalayabilirsiniz.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

Eğer bir ürüne ait CE Belgesine sahip olmak istiyorsanız, öncelikle konuyla alakalı bir danışmanlık firmasından detay almak gerekir. Alanında bilgili ve bu konuda uzman olarak birçok işletmeye danışmanlık hizmeti sunan bir firmadan hizmet alırsanız, en kısa sürede bu sürecin tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Danışmanlık hizmeti ile alakalı belgelendirme süreci için gereken bir takım hazırlıklar vardır. Bu hazırlıkları yaptıktan sonra belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunabilir ve CE Belgesi alabilirsiniz.

CE belgesi alabilmek için sürecin temel adımları şu şekilde sıralanabilir:

 • Öncelikle danışmanlık firmasıyla iletişime geçilmesi gerekir,
 • Ürünle ilgili teknik dosya bilgilerinin hazırlanması gerekir,
 • Sonrasında ürünle alakalı olan CE direktifi belirlenir,
 • Direktife uygun olacak şekilde ürünün yer aldığı risk grubu belirlenir,
 • Ürünle alakalı olan ulusal ve uluslararası standartların araştırılıp belirlenmesi gerekir,
 • Ürünün yer aldığı risk grubuna dair yapılması gereken test ve analizlerin, teknik kontrollerin neler olduğunun bilinmesi gerekir,
 • Sonrasında ürünle alakalı yapılacak olan testlerin akredite test kuruluşlarından bir takım destekler alınarak test raporlarının hazırlanması gerekir,
 • Eğer ürünün üretimiyle alakalı bir üretim dokümanı hazır değilse, iş emirlerinin de yer aldığı bir listenin hazırlanması gerekir,
 • Ürüne ait bir kullanma kılavuzu oluşturulmalıdır,
 • Ürüne ait CE deklarasyonunun hazır hale getirilmesi gerekir,
 • Gerekli her türlü dosyanın bir araya getirilerek teknik dosya haline getirilmesi şarttır. (bu dosya ne olursa olsun en az 10 yıl olacak şekilde muhafaza edilmesi önemlidir.)

CE Belgesi Alkan Patent Farkıyla Sizleri Bekliyor

CE Belgesi söz konusu olduğunda, bu anlamda danışmanlık, eğitim ve belgelendirme gibi birçok konuda hizmet veren kuruluşlara ulaşmak günümüzde artık çok daha kolaydır. Bu kuruluşların her birinin farklı bir çalışma prensibi ve ücret tarifesinin olduğunu unutmamak da fayda vardır. Ancak her bir firmanın yasal çerçeveler göz önünde bulundurarak nitelikli bir hizmet anlayışına sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Akredite olmadığı halde, CE Belgelendirmesi hizmeti sunan birçok firma bulunur. Hizmet almak isteyen firmaların bu konuda nitelikli ve güvenilir bir hizmet anlayışı olan firmaları tercih etmesi son derece önemlidir. Aksi halde, sahip olunan CE Belgesinin yasal çerçeveye uygun olmadığı anlaşıldığı takdirde üretici firmaya ceza yazılması, ürünün piyasadan toplanması gibi istenmeyen durumlar kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzden her zaman konuyla alakalı gerekli yasal izinlere sahip, tecrübe ışığında çalışmalarını sürdüren profesyonel firmalardan destek almak çok önemlidir.

Alkan Patent bu anlamda aradığınız yüksek çalışma standartlarına sahip nitelikli hizmeti bulabileceğiniz bir firma olarak beklentilerinizi karşılar. Uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesi ve müşterilerine gösterdiği özen, Alkan Patent’in farkını ortaya koyan en önemli özellikleri arasında yer alır. Sizde kaliteyi deneyimlemek ve Alkan Patent ile çalışmanın verdiği gönül rahatlığını deneyimlemek için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.